Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зміст і методика виконання розділу 2Порядок впровадження у виробництві результатів дослідження

В даній частині Робочої гіпотези досліджень наводять необхідні заходи для впровадження результатів наукових досліджень у виробництві, до яких може бути віднесено: створення нового виробництва, створення нової лінії у виробництві, заміна устаткування, встановлення додаткового устаткування, модернізація устаткування, перекомпоновка технологічної лінії, зміна технологічних режимів, механізація, автоматизація технологічних процесів тощо.

Необхідно вказати:

- перелік, марку, потужність устаткування, яке передбачається демонтувати та встановлювати, якщо таке передбачається; при необхідності доцільно навести технологічну схему ланцюжка устаткування;

- опис реконструкції (побудови) будівлі, якщо таке передбачається;

- можливі зміни чисельності працюючих;

- тощо.

Необхідно також навести масштаби впровадження результатів НДР (на одному або на декількох підприємствах).

Необхідно вказати базове підприємство, по даних якого буде здійснена оцінка економічної ефективності впровадження результатів НДР у виробництві.

Якщо НДР виконується на замовлення конкретного підприємства, необхідно це вказати.

Докладний опис порядку та заходів для впровадження результатів наукових досліджень у виробництві надасть можливість визначити у розділі 3 необхідні інвестиції у виробництво, у основні виробничі фонди.

 

Очікувані економічні результати.

Наприкінці розділу наводиться перелік фізичних показників продукції і підприємства, які можуть бути поліпшені.

Це може бути:

- збільшення виробництва та реалізації продукції, наприклад, завдяки впровадження нових продуктів, вироблених з дешевого зерна тритикале; або, наприклад, завдяки впровадження нового продукту функціонального призначення і охоплення додаткових споживачів-діабетиків;

- збільшення виробництва та реалізації продукції за рахунок впровадження технології виробництва нових круп’яних культур;

- оптимізація композиційних сумішей борошна різних зернових культур, що здешевлює вартість сировини;

- підвищення виходів продукції;

- підвищення хлібопекарських властивостей високодисперсного борошна;

- підвищення властивостей продукції (наприклад, борошна, за рахунок введення вітамінів та інших компонент);

- поліпшення якості сушіння зерна – зменшення тріщінуватості зерна кукурудзи;

- затримання процесів погіршення зерна при зберіганні (наприклад, соняшника);

- зменшення витрат палива при сушінні зерна;

- зменшення витрат електроенергії;

- зменшення кількості обладнання у зв’язку з оптимізацією технологічних процесів;

- тощо.

На підставі наведених показників визначають очікуємі економічні результати (підвищення доходів, зменшення витрат, підвищення цін на більш якісну продукцію), які забезпечують зростання прибутку підприємства.

Поліпшення показників та економічних результатів діяльності підприємства у зв’язку з впровадженням у виробництві результатів НДР необхідно визначити (спрогнозувати) у кількісному виразі.

Дані про економічні вигоди та переваги, а також дані про масштаби впровадження результатів НДР дають підстави для проведення маркетингових досліджень, які наводяться у розділі 2.

Зміст і методика виконання розділу 2

"Маркетингові дослідження"

Кінцева мета цього розділу – визначення величини додаткового прибутку, який передбачається отримати при впровадженні результатів наукових досліджень у виробництві.

Для цього проводять маркетингові дослідження, які спрямовані на визначення:

- обсягів виробництва продукції, яку передбачають виробляти в результаті впровадження результатів НДР;

- цін на продукцію;

- обсягів реалізації продукції;

- прибутку від реалізації продукції, яку передбачають виробляти в результаті впровадження результатів НДР.

На початок розділу необхідно навести складові зростання прибутку, виходячи з визначених очікуємих економічних результатів, які наведено у Робочій гіпотезі (розділі 1). Наприклад, згідно робочої гіпотези очікується отримання додаткового прибутку за рахунок економії сировини (DПсир), додаткового виробництва та реалізації хліба (DПv) та економії електроенергії (DПел/ен). То необхідно спочатку зазначити усі названі складові зростання прибутку, а потім навести розрахунки кожної складової і загального зростання прибутку.

Обсяги виробництва визначають, виходячи з визначення попиту на продукцію та зміни конкурентної позиції підприємства.

Якщо продукція традиційна (вона є на ринку), встановлюють завдяки яких переваг може бути розширено збут цієї продукції (підвищення якості продукції, зменшення ціни на продукцію, поліпшення сервісу тощо). Розширення збуту продукції може бути здійснене на підставі відторгнення ринку у конкурентів на відповідному ринку (у секторі) збуту. Тому треба встановити на яких ринках передбачається впровадити дану продукцію і у яких конкурентів буде здійснене відторгнення ринку збуту продукції. Процент або обсяг відторгнення встановлюється експертне студентом із залученням керівника курсової роботи, інших фахівців.

Якщо передбачається зниження витрат на виготовлення продукції, необхідно навести перелік статей калькуляції, по яких передбачається зниження витрат, та розрахунок зниження витрат (сировини та матеріалів, палива, електроенергії, заробітної плати тощо). Наприклад, якщо передбачається здешевлення сировинного набору за рахунок зміни рецептури, необхідно порахувати зміну вартості рецепту.

Якщо передбачається впровадження нової продукції, необхідно визначити коло споживачів цієї продукції та обсяг споживання.

Обсяг споживання визначають, виходячи з чисельності споживачів та норми споживання.

Ціни на продукцію встановлюються експертне на підставі аналізу ринкових цін на аналогічну продукцію.

Якщо передбачається розширення ринку збуту та відповідне збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, власні ціни доцільно знизити відносно цін конкурентів.

Якщо передбачається впровадження нової більш якісної продукції, власні ціни підвищуються.

У випадку вибору варіантів технічного обладнання (комплектів обладнання) без зміни обсягів виробництва продукції, маркетингові дослідження ринку не проводяться.

Обсяги реалізації продукції у вартісному виразі (РП) визначаються множенням обсягів виробництва (приросту обсягів виробництва) та реалізації продукції у натуральному виразі на ціни продукції (без ПДВ).

Прибуток від реалізації продукції визначають, виходячи з заданої експертне рентабельності продукції за формулою:

Ппр =

де РПпрі, - обсяги реалізації і-го виду (асортименту) продукції за цінами

підприємства;

Рпрі - рентабельність і-го виду продукції (асортименту), %;

Рентабельність встановлюється студентом самостійно, виходячи з рівня рентабельності, який склався на аналогічну продукцію в галузі.


2.4 Зміст і методика виконання розділу 3 "Визначення

інноваційного бюджету та інвестицій у виробництво"

 

Розмір інвестицій визначається за формулою:

І = Іін + Івир ,

де Іін – інноваційний бюджет (інвестиції на проведення науково-дослідних

робіт - НДР);

Івир – інвестиції у виробництво для впровадження результатів НДР.

Спочатку необхідно визначити інноваційний бюджет, потім інвестиції у виробництво, потім загальну суму інвестицій на проведення науково-дослідних робіт та впровадження результатів цих робіт у виробництві.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.