Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Реагування на ризики нещасних випадківПроцес реагування на ризики є складовою, найбільш вагомою частиною загальної схеми управління ризиками, яка полягає в роз­робці на основі проведеної ідентифікації й оцінки ризиків способу і технології зниження негативного впливу ризиків (небезпек) на ді­яльність людини.

Технологію дій реалізації ідеї реагування подано у вигляді ієрар­хічної послідовності заходів організаційно-технічного плану, спрямованих на зниження рівня ризиків нещасного випадку на рис. 7.5

 

 

За можливості — повне усунення ризику

(небезпечного фактора)

 

Запобігання доступу працівників до джерела

ризику (небезпечного фактора)

 
 


Організація роботи таким чином, щоб знизити

вплив ризику (не­безпечного фактора)

 
 


Використання засобів індивідуального захисту

 

Рис 7.5 Послідовність заходів, спрямованих на зниження рівня ризиків

 

Моніторинг і контроль

Моніторинг і контроль безупинно супроводжують процес реалізації заходів плану з управління ризиками, сприяють його виконанню і є основою щодо визначення оцінки ефективності заходів для реагування з урахуванням фактора зниження ризику(небезпеки).

Мета моніторингу — з'ясувати, чи:

• система реагування на ризики впроваджена відповідно до плану

реагування;

• реагування продуктивні з погляду зниження ризиків, чи необ­хідні якісь зміни;

• ризики кількісно змінилися порівняно з їх попередніми значен­нями;

• позитивний вплив заходів для реагування виявився запланова­ним чи є випадковим результатом.

Проведення контрольних дій за ходом реалізації плану управління ризиками може спричинити:

• введення окремих коригувань щодо термінів і змісту заходів плану;

• переробку плану реагування на ризики;

• вибір альтернативних шляхів вирішення проблеми зниження

ризиків.

Наведений метод управління ризиками нещасних випадків, про­стий за формою і логічний за змістом, треба використовувати як ме­ханізм, здатний забезпечити своєчасне виявлення, оцінку й усунення причин небезпек (ризиків).[2]

Здійснюючи управління ризиками нещасних випадків на вироб­ництві, можна планомірними заходами усувати джерела травматизму, створюючи тим самим передумови для його послідовного зни­ження.

 

7.6 Вибір методів визначення ризику та інструментів управління виявленого ризику.

Вивчення ризику проводиться в три стадії.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.