Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ.№ ЗМ Тема Індивідуальне завдання Кількість годин Літературне джерело Форма контролю
СЕМЕСТР 6
Модуль 1. Теоретичні основи логістики
ЗМ 1 Сутність і концепції функціональної логістики Доповідь. 1. Проблеми розвитку логістики в Україні. 2. Системний підхід до формування функціональних галузей логістики 10, 23, 36 перевірка домашнього завдання
ЗМ 2 Закупівельна логістика Доповідь: 1. Об’єкти логістичного управління у постачанні. 2. Спеціалізація виробництва і стратегія постачання. Вибрати постачальника та розрахунок розміру замовлення. 1, 4, 17, 25 перевірка домашнього завдання
ЗМ 3 Логістика виробництва Доповідь: Об’єкти логістичного управління у виробництві. Вибрати технологію і стратегію виробництва. Оптимізація виробничої програми. 2, 11, 46, 49 перевірка домашнього завдання
Модуль 2. Логістичний цикл
ЗМ 4 Розподільча логістика Доповідь: 1. Централізовані та децентралізовані розподільчі системи. 2. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах. Визначення стратегії розміщення розподільчого центру. 4, 17,32, 40, 48, 50 перевірка домашнього завдання
ЗМ 5 Транспортна логістика Доповідь: Основні переваги та недоліки різних видів транспорту. Вибір способу перевезення та перевізника. 12, 18, 22, 26, 28, 30, 45 перевірка домашнього завдання
ЗМ 6 Логістика запасів Доповідь: Системи управління запасами. Розробка моделей управління запасами. 4, 7, 8, 20, 23, 25, 28, 29, 38, 41 перевірка домашнього завдання

Продовження

№ ЗМ Тема Індивідуальне завдання Кількість годин Літературне джерело Форма контролю
СЕМЕСТР 6
Модуль 3. Сервіс та інформація в логістиці
ЗМ 7 Логістична організація складських процесів Доповідь з методичними аспектами: 1. Постачання запасів та контроль. 2. Розвантаження та прийом вантажів. 3. Внутрішньоскладське транспортування. 4. Складування та зберігання вантажів. 5. Контроль за виконанням замовлень. 2, 3, 17, 28, 32,41, 42, 48 перевірка домашнього завдання
ЗМ 8 Логістичний сервіс Доповідь з методичними аспектами: 1. Комплексні дії з формування підсистеми логістичного сервісу. 2. Метод кількісної оцінки рівня логістичного обслуговування. 3. Параметри якості логістичного обслуговування. 1, 2, 11, 17, 25,48 перевірка домашнього завдання
ЗМ 9 Інформаційна логістика Доповідь з методичними аспектами: 1. Управління інформаційними потоками. 2. Побудова інформаційної логістичної системи. 3, 29, 31, 33, 41, 42 перевірка домашнього завдання
СЕМЕСТР 7
Модуль 1. Сучасний стан розвитку логістики
ЗМ 1 Стан розвитку логістики та тенденції майбутнього Доповідь: 1. Новітні технології у логістиці. 2. Логістика – сітьове управління. 2, 10,15,35, 15, 16, 42, 44, 27, 32, 34 перевірка домашнього завдання
Модуль 2. Логістичне управління у транспортній логістиці
ЗМ 2 Транспортна галузь та логістика Доповідь з метод. апаратом: 1. Логістика як стратегія організації роботи аеропорту. 2. Оптимізація контейнерних перевезень. 3. Особливості транспортування трубопровідним транспортом. 4. Основні монополії України. 5. Страховий поліс, договір та страхові правила. 1, 4, 17, 25 перевірка домашнього завдання

Продовження

№ ЗМ Тема Індивідуальне завдання Кількість годин Літературне джерело Форма контролю
СЕМЕСТР 8
Модуль 1. Особливості митної логістики в Україні
ЗМ 1 Митна логістика Доповідь з метод апаратом: 1. Методика заповнення державної митної декларації. 2. Особливості митного режиму. 3. Вільні економічні зони та офшори. 4. Ліцензування митних брокерів. 2, 11, 46, 49 перевірка домашнього завдання
Модуль 2. Маркетингова логістика
ЗМ 2 Матеріально-технічне забезпечення Розробка ділової гри „Постачання”. Моделювання процесів управління запасів. Угоди зберігання. 4, 17,32, 40, 48, 50 перевірка домашнього завдання
ЗМ 3 Логістична інформація Доповідь: 1. ERP – системи. 2. Програмне забезпечення логістики: 3. Транспортні програми. 4. Складські програми. 5. Митні програми. 6. 1С – Логістика. 12, 18, 22, 26, 28, 30, 45 перевірка домашнього завдання
Модуль 3. Економічне обґрунтування логістичної системи
ЗМ 4 Економіка та організація логістики Розрахувати ефективність логістичної системи. Управління логістичними витратами. 4, 7, 8, 20, 23, 25, 28, 29, 38, 41 перевірка домашнього завдання

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ

 

 

1. Лекційне заняття (0 – 1 бал):

1 бал – присутній на лекції;

0 балів – відсутній на лекції

 

2. Практичне заняття (0 – 3 бали):

3 бали – письмову роботу виконано на “відмінно”;

2 бали – письмову роботу виконано на “добре”;

1 бал – письмову роботу виконано на “задовільно”;

0 балів – роботу не виконано або виконано на “незадовільно”

 

 

3. Самостійна робота студента (0 – 3 бали):

3 бали – роботу виконано повністю;

2 бали – виконано 2/3 роботи;

1 бал – виконано 1/3 роботи;

0 балів – роботу не виконано.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.