Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Музика на фізкультурних заняттях і ранковій гімнастиціМузика, яка використовується на фізкультурних заняттях, супроводжує рухи і благотворно впливає на їхню якість, виразність, ритмічність, чіткість, плавність, злагодженість.

Рухи з музичним супроводом позитивно впливають на розвиток слуху, виховують часову орієнтовну – здібність рухатись в межах певного часу, узгоджуючи свої рухи у відповідності з різною метроритмічною побудовою музичного твору. Метро ритмічна пульсація, з якою пов’язані рухи дітей, викликають узгоджену реакцію всього організму дитини (дихальної, серцевої, м’язової діяльності), а також емоційно-позитивний стан психіки. Все це сприяє загальному оздоровленню організму.

Музичний супровід дається на фізкультурних заняттях при виконанні дітьми основних рухів (ходьба, біг, стрибки, підскоки), а також загально розвиваючих, гімнастичних вправ, особливо цікавих для дітей, коли вони виконують їх з предметами (стрічки, м’ячі, прапорці, обручі, шарфи). Такі вправи близькі в основному простішим рухам художньої гімнастики, вони захоплюють дітей, розвивають координацію і пластичність, сприяють розвитку навичок поводження з предметами.

Музичний супровід стройових вправ сприяє їхній узгодженості і цілеспрямованості, відповідності змінам характеру і форми музичного твору. При ходьбі під музику маршу (бадьорого або урочистого) у дитини виникає емоційний підйом, вона випрямляється, її тіло приймає найбільш правильне положення, сприяючи відпрацюванню гарної постави.

Перед виконанням рухів з музичним супроводом дітям необхідно послухати музичний твір в цілому, зрозуміти його зміст і форму. Слід звернути увагу на засоби музичної виразності твору, що має відбитися на формі і динаміці рухів.

У рухливих іграх на фізкультурному занятті музика виконується вибірково, на розгляд педагога. Так, у грі «Квач зі стрічками» спочатку діти під музику легко бігають врозтіч по залу. Закінчення її звучання точно співпадає із сигналом «лови», при цьому ведучий квач намагається взяти у дітей стрічки (вихопити їх ззаду з-за ременя). Ця частина гри проходить без музичного супроводу, тому що в даний момент діти не можуть слухати музику: рухи їхні індивідуальні і залежать від поведінки квача; вони то призупиняються, то тікають і увертаються від нього; дітям важко стримувати свої емоції, і вони виражають їх скрикуваннями. Тому музика тут не потрібна. Завершуючи гру, діти проходять під марш спочатку у швидкому, а потім в поступово уповільненому темпі музики, а з її закінченням зупиняються. Збудження, яке виникло у грі, знижується, і організм дитини входить в норму.

При підготовці вправ для фізкультурних занять, а також ранкової гімнастики, необхідна цілковита узгодженість між вихователем і музичним керівником.

Перш за все це стосується відбору для ранкової гімнастики вправ, які супроводжуються музикою, а також вимог до кожної з них щодо якості виконання, темпу і тривалості. Музичні твори добирає музичний керівник. З цією метою використовують збірки «Музика для ранкової гімнастики в дитячому садку», або «Ранкова гімнастика під музику».

В першій збірці містяться комплекси вправ для дітей всіх вікових груп, починаючи з 3-4 і 6-7 років, з музичним супроводом, малюнками і докладними вказівками М.Метлова. Музика до вправ в цій збірці написана композиторами спеціально.

У другій збірці даються комплекси вправ для другої молодшої, середньої, старшої і підготовчої груп, малюнки, короткі методичні вказівки. У кінці збірки пропонується нотна література – твори різних композиторів. Музика для супроводу вправ систематизована, узята з різних збірок і подана з врахуванням доступності сприйняття і відтворення її дітьми в рухах.

При використанні цих методичних посібників зникає випадковість у доборі музичних творів недосвідченими музичними керівниками і забезпечується можливість регулярної зміни маршів і музики для вправ, що сприяє активізації музичного сприйняття дітей і виразності виконання ними рухів.

Вправи для ранкової гімнастики спочатку розучуються на фізкультурних заняттях без музики. При цьому основна увага вихователя приділяється якості виконання вправ (чіткість висхідних положень, пряма постава, правильність виконання кожної вправи, своєчасність вдиху і віддиху з фіксацією його звуком або словом). Важливо пояснити і показати дітям, що і як вони мають робити, навчити їх самостійно орієнтуватися у просторі (під час ходьби, бігу або при виконанні вправ стоячи на місці). Тому, починаючи з другої молодшої групи, вихователь при ходьбі не повинен бути попереду дітей (як прийнято у практиці – «за вихователем»), тому що він буде закривати перед ведучим і всіма дітьми перспективу простору, тим самим уповільнювати розвиток у них просторового орієнтування. Краще, як показує досвід, розставити для орієнтування предмети – кубики, прапорці. В такому випадку рухи дітей регулюються вказівками вихователя («Дійдіть до прапорця»), і діти привчаються до сприйняття простору і поступового орієнтування в ньому. Якщо ж діти ще не можуть цього виконати, вихователь має провести бесіду сам, але в такому випадку він має йти поряд з ведучим, зліва від нього.

У супроводі музики всі розучені фізичні вправи набувають більшої чіткості, точності, плавності.

Музичний керівник звертає увагу на узгодженість рухів дітей з характером музики, її початком і закінченням. У молодшій групі педагог привчає до цього шляхом одночасного сполучення слова, музики і дій самих дітей, тобто впливає на їх свідомість, слухове і зорове сприйняття. Так, початок ходьби у відповідності з початком звучання музики, зазвичай важке для дитини, підкріплюється командою педагога: «Йдіть». Закінчення ходьби підтверджується словом «стійте», яке співпадає з одночасним закінченням музики. Все це створює умови для найбільш швидкого і сталого засвоєння дітьми цієї навички.

Під керівництвом музичного керівника діти, виконуючи фізичні вправи у супроводі музики, рухаються і змінюють рухи узгоджено з музичним твором і засобами музичної виразності, починають і закінчують рух у відповідності з початком і закінченням звучання музики. Таким чином, музично-ритмічні навички, які формуються в процесі музичного виховання, удосконалюються на фізкультурних заняттях і ранковій гімнастиці.

Отже, музика у повсякденному житті дітей підіймає їхній життєвий тонус, емоційно вимальовує різноманітну діяльність, виховує морально-естетичне ставлення до навколишнього, розвиває думку, творчу ініціативу, вносить значний вклад у формування особистості дитини.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.