Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які види обставин, що виключають злочинність діяння, передбачені чинним Кримінальним кодексом України?1. Необхідна оборона і крайня необхідність.

2. Необхідна оборона, затримання злочинця і непереборна сила.

3. Добровільна відмова від вчинення злочину і випадок.

4. Крайня необхідність, добровільна відмова і помилка.

5. Затримання особи, що вчинила злочин, уявна оборона.

6. Необхідна оборона, добровільна відмова від вчинення злочину, казус (випадок).

7. Діяння, пов’язане з ризиком, фізичний або психічний примус.

8. Виконання професійних обов’язків, необхідна оборона, професійний ризик.

9. Крайня необхідність, необхідна оборона, виконання професійного обов’язку, затримання злочинця.

10. Виконання наказу або розпорядження та виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

8. Вкажіть правильні відповіді, в яких названі ознаки необхідної оборони:

1) дії, вчинені з метою попередження злочину;

2) дії, вчинені для захисту власних інтересів чи життя і здоров’я;

3) дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом інтересів та прав особи, яка захищається, або інтересів іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання;

4) дії, вчинені з метою захисту інтересів і прав особи, яка захищається, або інтересів іншої особи, суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання;

5) дії, вчинені шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання;

6) дії, вчинені шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою припинити злочин;

7) дії, вчинені шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання;

8) заподіяна шкода тому, хто посягає, має бути меншою, ніж відвернена;

9) заподіяна шкода є правомірною, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

9. Затриманням особи, яка вчинила злочин є:

1) дії потерпілого безпосередньо після вчинення злочину, спрямовані на затримання особи, яка вчинила напад, і доставлення її правоохоронним органам;

2) дії інших осіб, спрямовані на затримання злочинця і доставлення його правоохоронним органам;

3) дії потерпілого і інших осіб, вчинені для затримання злочинця і доставлення його відповідним органам, якщо вони були необхідні для попередження злочину;

4) дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання для доставлення особи, яка вчинила напад, відповідним органам, якщо це відповідало необхідності;

5) дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після закінчення посягання, яка вчинила напад і доставлення її відповідним органам влади, якщо вони були необхідні і відповідали небезпечності посягання і обстановці затримання злочинця;

6) дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи;

7) дії потерпілого, спрямовані на затримання особи, яка вчинила напад, якщо такі дії зумовлені потребою припинити посягання або відвернути напад, за умови, що при цьому не було перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи;

8) дії будь-яких осіб, спрямовані на затримання злочинця і доставлення його в правоохоронні органи з метою негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

10. Крайня необхідність – це:

1) діяння, вчинене для усунення небезпеки, яка загрожує державі або інтересам суспільства;

2) діяння, що усуває загрозу громадським інтересам, особі, суспільству, якщо таку небезпеку не можна було інакше усунути;

3) діяння, що усуває будь-яку небезпеку, що загрожує державі, суспільству або особі;

4) діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави;

5) дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам є правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження;

6) діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками;

7) якщо небезпеку, яка загрожує в даній обстановці, не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;

8) якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності або заходів, необхідних для затримання злочинця;

9) діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети;

10) вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності;

11) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів.

11. Фізичний примус, як обставина, що виключає злочинність діяння – це:

1) діяння, що усуває загрозу громадським інтересам, особі, суспільству, якщо таку небезпеку не можна було інакше усунути;

2) діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками;

3) якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності або заходів, необхідних для затримання злочинця;

4) діяння, вчинене для усунення небезпеки, яка загрожує державі або інтересам суспільства;

5) діяння, що усуває будь-яку небезпеку, що загрожує державі, суспільству або особі;

6) якщо небезпеку, яка загрожує в даній обстановці, не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;

7) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

8) діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети;

9) діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави;

10) дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам є правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження;

11) вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності;

12. Виконання наказу або розпорядження – це:

1) діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави;

2) діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети;

3) дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам є правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження;

4) якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності або заходів, необхідних для затримання злочинця;

5) діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками;

6) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

7) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

8) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

9) якщо небезпеку, яка загрожує в даній обстановці, не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;

10) діяння, що усуває загрозу громадським інтересам, особі, суспільству, якщо таку небезпеку не можна було інакше усунути;

11) вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності;

13. Діяння, пов’язане з ризиком – це:

1) діяння, що усуває будь-яку небезпеку, що загрожує державі, суспільству або особі;

2) діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави;

3) діяння, що усуває будь-яку небезпеку, що загрожує державі, суспільству або особі;

4) діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави; діяння, вчинене для усунення небезпеки, яка загрожує державі або інтересам суспільства;

5) діяння, що усуває загрозу громадським інтересам, особі, суспільству, якщо таку небезпеку не можна було інакше усунути;

6) діяння, вчинене для усунення небезпеки, яка загрожує державі або інтересам суспільства;

7) вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності;

8) діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети;

9) дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам є правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження;

10) діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками;

11) якщо небезпеку, яка загрожує в даній обстановці, не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;

14. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – це:

1) якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності або заходів, необхідних для затримання злочинця;

2) діяння, яке заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинене під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками;

3) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

4) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

5) діяння, що усуває небезпеку, яка безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави;

6) діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети;

7) діяння, яке заподіяло тяжку шкоду інтересам людини, суспільства, держави, але вчинене з метою виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинів;

8) якщо небезпеку, яка загрожує в даній обстановці, не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності;

9) дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам є правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження;

10) діяння, що усуває загрозу громадським інтересам, особі, суспільству, якщо таку небезпеку не можна було інакше усунути;

11) вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності;

15. Необхідна оборона вважається правомірною, якщо:

1) для захисту від нападу озброєної особи застосована вогнепальна зброя, незалежно від наслідків;

2) для захисту від нападу групи осіб застосована холодна зброя, незалежно від наслідків;

3) для відвернення протиправного проникнення в житло чи інше приміщення застосована зброя;

4) особа. яка здійснює захист, не могла через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту;

5) для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб особа, яка захищалась, застосувала зброю або будь-які інші засоби чи предмети, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає;

6) якщо особа через переляк застосувала зброю або будь-які інші засоби чи предмети для відвернення посягання;

7) для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, особа застосувала зброю або будь-які інші засоби чи предмети для захисту, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає;

8) для захисту або відвернення посягання особа, яка захищається, використала будь-які предмети, засоби або спричинила будь-яку шкоду, незалежно чи тому, хто посягав, чи іншим особам.

16. Під якими номерами вказане словосполучення, яке є частиною законодавчого визначення: „кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від ...”?

1. Можливості втекти з місця події.

2. Можливості покликати на допомогу друзів.

3. Можливості звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

4. Можливості звернутися за допомогою до міліціонера.

5. Можливості уникнути суспільно небезпечного діяння посягання.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.