Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Лабораторна робота № 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЖОРСТКОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ САР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ВАЛА ДВЗ 

Мета роботи: вивчити вплив місцевих зворотних зв'язків на математичний опис і роботу САР. Ознайомитись з засобами реалізації статичних регуляторів.

 

Основні теоретичні відомості

 

При дослідженні впливу жорсткого зворотного зв'язку (ЗЗ) на якість роботи САР у якості початкової САР використаємо систему, принципова і функціональна схеми якої наведені на рисунках 2.1, 2.2. Охопимо негативним зворотним зв'язком виконавчий механізм (ВМ) і золотниковий підсилювач (ЗП). Для цього вихід ВМ подамо через пристрій ЗЗ на вхід ЗП. Конструктивно пристрій зворотного зв'язку показано пунктиром на рис. 2.1. На функціональній схемі (рис. 2.2) пунктиром показано, як включено пристрій ЗЗ (ПЗЗ). Структурно цей пристрій є підсилювальною ланкою та може бути описаний рівнянням

 

,

де kзз- коефіцієнт передачі пристрою (важеля) зворотного зв'язку;

hвм , hзз - відносні переміщення поршня ВМ і важеля на виході ПЗЗ (гільзи золотникового підсилювача).

При включенні зворотного зв'язку рівняння золотникового підсилювача прийме вигляд

 

.

 

Інші рівняння елементів САР не змінюється, їх варто використати з роботи № 2.

Робота САР у цілому не змінюється, але при введенні жорсткого зворотного зв'язку кожному положенню поршня виконавчого механізму відповідає нове положення гільзи золотникового підсилювача. Із цієї причини рівноважне положення золотника, а отже, і частота обертання будуть змінюватися при зміні навантаження на вала ДВЗ.

Структурну схему САР наведено на рис. 3.1.

 

Рис.3.1. Структурна схема САР

 

При включенні зворотного зв’язку передаточна функція автоматичного регулятора може бути одержана наступним чином:

(3.1)

 

де - коефіцієнт передачі автоматичного регулятора;

- постійна часу регулятора.

Регулятор, що має передаточну функцію виду (3.1) називають реальним пропорційним регулятором (П - регулятором). Чим менша постійна часу , тим більше реальний регулятор приближається до ідеального з передаточною функцією .

Схему набору моделі САР частоти обертання вала ДВЗ з регулятором, що працює за пропорційним законом у Simulink наведено на рис. 3.2.

Рис.3.2. Схема набору моделі САР частоти обертання вала ДВЗ з регулятором, що працює за П – законом у Simulink

Чисельні значення коефіцієнтів зворотного зв'язку наведені в табл. 3.1. Значення всіх інших коефіцієнтів взяти з табл.2.1. або по вказівці викладача.

Таблиця 3.1

Коефіцієнти Варіанти
0,01; 0,05; 0,5 0,02; 0,1; 0,6 0,03; 0,15; 0,7 0,04; 0,2; 0,8 0,05; 0,25; 0,9

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.