Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Отримано на розрахунковий рахунок кошти від покупцівУсі відповіді правильні.

 

8. Підприємство роздрібної торгівлі реалізувало за місяць товарів на суму 30000 грн. Залишок товарів на початок місяця 16000 грн., За місяць надійшло товарів на суму 20000 грн.. ТЗВ на початок місяця – 1400 грн., ТЗВ включені в рахунок постачальника – 2500 грн. Сума ТЗВ до списання становитиме:

1) 10963 грн.;

2) 4557 грн.;

3) 3480 грн.;

4) 16000 грн;

5) 2500 грн.

 

9. Первісна вартість основних засобів – 8385 тис. грн. Вартість введених основних засобів - 1850 тис. грн.

Коефіцієнт оновлення основних засобів становитиме:

1) 0,26

2) 0,29

3) 0,30

4) 0,01

5) 0,22

 

10. Протягом звітного періоду укладено договорів на 150 т, отримано за договорами матеріалів – 120 т.

Коефіцієнт виконання договорів становитиме:

1) 0,94

2) 0,15

3) 0,25

4) 0,8

5) 0,33

 

11. Обсяг виробництва продукції становить 220 тис.грн., а середньорічна вартість основних засобів 200 тис.грн. Фондовіддача основних засобів становить:

1) 1,0

2) 1,1

3) 1,2

4) 0,9

5) 0,8

 

12. Середньоспискова чисельність працівників - 120 осіб. Прийнято на роботу протягом року нових працівників – 15 осіб.

Коефіцієнт обороту з приймання становитиме:

1) 0,077

2) 0,137

3) 0,125

4) 0,056

5) 0,025

 

139. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн
Статутний капітал 40 000
Каса 40 500
Нерозподілений прибуток
Незавершене виробництво 3 500
Матеріали 15 500
Заборгованість постачальникам 10 500
Готова продукція 2 000
Заборгованість по заробітній платі 2 000

1) 61,5 тис.грн.;

2) 70 тис.грн.;

3) 70,5 тис.грн.;

4) 66 тис.грн.;

5) 71,5 тис.грн.

 

140. Визначте суму, пропущену у балансі

Назва Сума, грн
Статутний капітал
Каса
Нерозподілений прибуток
Незавершене виробництво
Матеріали
Заборгованість постачальникам
Готова продукція ?
Заборгованість по заробітній платі

1) Готова продукція -2 тис.грн.;

2) Готова продукція -3 тис.грн.;

3) Готова продукція -4 тис.грн.;

4) Готова продукція -5 тис.грн.;

5) Готова продукція -1 тис.грн.

 

15. Яка з господарських операцій не змінить підсумок балансу.

Зміст господарської операції
1. Внесено готівку на рахунок в банку
2. Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
3. Отримано короткостроковий кредит
4. Погашено довгостроковий кредит банку

1) операції 1 і 2;

2) операція 1;

3) операції 2, 3, 4;

4) жодна з операцій;

5) всі операції.

 

16. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 23-Кт 66

1) Внесено готівку на рахунок в банку;

2) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва;

3) Отримано короткостроковий кредит;

4) Погашено довгостроковий кредит банку;

5) Немає правильної відповіді.

 

17. Отриманий аванс на розрахунковий рахунок відображається кореспонденцією:

1) Дт 31 – Кт 68;

2) Дт 10 – Кт 68;

3) Дт 37 – Кт 38;

4) Дт 28 – Кт 36;

5) Дт 37 – Кт 31.

 

18. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: оприбутковано на склад готову продукцію з виробництва (А - актив, П - пасив):

1) А+П-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А+А-;

5) правильної відповіді немає.

 

19. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок операції: отримані матеріали від постачальників:

1) зміни відбудуться лише в активі;

2) зміни відбудуться лише в пасиві;

3) зросте підсумок балансу;

4) зменшиться підсумок балансу;

5) змін не відбудеться?

 

20. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: придбано матеріали у постачальників:

1) Дт 10 – Кт 61;

2) Дт 20 – Кт 63;

3) Дт 22 – Кт 36;

4) Дт 22 – Кт 38;

5) Дт 63 – Кт 20.

 

21. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: оприбутковано з виробництва готову продукцію:

1) Дт 90 – Кт 20;

2) Дт 23 – Кт 20;

3) Дт 16 – Кт 20;

4) Дт 26 – Кт 23;

5) Дт 13 – Кт 26.

 

22. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: на поточний рахунок отримано короткострокову позику банку:

1) Дт 31 – Кт 60;

2) Дт 32 – Кт 60;

3) Дт 34 – Кт 50;

4) Дт 60 – Кт 31;

5) Дт 60 – Кт 33.

 

23. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: сплачено постачальникам з розрахункового рахунку (А - актив, П - пасив):

1) А+А-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А-П-;

5) А+П-.

 

24. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: погашено кредит банку (А - актив, П - пасив):

1) А+П-;

2) А+П+;

3) А-П-;

4) П+П-;

5) правильної відповіді немає.

 

25. Який показник характеризує абсолютне зростання або зниження рівня ряду в двох суміжних періодах:

1) базове абсолютне відхилення

Ланцюгове абсолютне відхилення

3) ланцюговий темп приросту

4) базовий темп приросту

5) темп зростання

 

26. Який показник характеризує значимість кожного відсотка приросту:

1) темп зростання

2) темп приросту

3) відносне відхилення

Абсолютне значення одного відсотка приросту

5) абсолютне відхилення

 

27. Потреба підприємства у матеріалах становить 180 т. Протягом звітного періоду отримано матеріалів – 190 т.

Коефіцієнт власного забезпечення матеріалами становитиме:

1) 0,54

2) 1,34

3) 1,06

4) 0,6

5) 0,95

 

28. У лютому підприємство повинно було поставити готової продукції на суму 75 тис. грн.., а фактично поставило – 65 тис. грн.

Відносна величина виконання договірних зобов’язань дорівнюватиме?

1) 91,1%

2) 86,7%

3) 90,9%

4) 86 грн.

5) 82,3%

 

29. Середній рівень виконання норм виробітку всіма робітниками – 105%, а середній рівень виконання норм виробітку без урахування робітників, які не виконали норм – 118%.

На скільки зросла б продуктивність праці за умови виконання норм виробітку всіма робітниками

1) 1,9%

2) 2%

3) 2,59%

4) 12,4%

5) 0,98%

 

 

30. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн.
Пайовий капітал 55 000
Основні засоби 10 000
Розрахунковий рахунок 30 000
Заборгованість перед постачальниками 2 000
Заборгованість перед бюджетом 2 000
Готова продукція 16 000
Каса 5 000
Заборгованість по заробітній платі 2 000

1) 61 тис.грн.;

2) 70 тис.грн.;

3) 70,5 тис.грн.;

4) 66 тис.грн.;

5) 71,5 тис.грн.

 

31. Визначте суму, пропущену у балансі

Назва Сума
Пайовий капітал ?
Основні засоби
Розрахунковий рахунок
Заборгованість перед постачальниками
Заборгованість перед бюджетом
Готова продукція
Каса
Заборгованість по заробітній платі

1) Пайовий капітал 61;

2) Пайовий капітал 55;

3) Пайовий капітал 5;

4) Пайовий капітал 66;

5) Пайовий капітал 10.

 

32. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн
Статутний капітал 80 000
Основні засоби 50 500
Розрахунковий рахунок 25 000
Капітальні інвестиції 13 000
Заборгованість постачальникам 1 000
Товари 5 000
Довгостроковий кредит банку 13 500
Каса

1) 61 тис.грн.;

2) 70 тис.грн.;

3) 94,5 тис.грн.;

4) 66 тис.грн.;

5) 71,5 тис.грн.

 

33. Первісна вартість основних засобів – 450 тис. грн. Знос основних засобів – 135 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів становитиме:

1) 2,14

2) 0,87

3) 1,11

4) 0,30

5) 0,61

 

34. Визначити денну продуктивність праці робітника, якщо він за місяць (22 робочих дня) виготовляє 550 деталей

Деталей

2) 30 деталей

3) 35 деталей

4) 15 деталей

5) 28 деталей

 

35. Визначити на скільки відсотків зріс прибуток підприємства, якщо його величини на початок звітного періоду складала 120 тис.грн, а на кінець – 138 тис.грн

1) 5%

2) 10%

3) 15%

4) 17%

5) 20%

 

36. Визначити рентабельність продукції, якщо прибуток складає 5000 грн, а витрати, що понесло підприємство - 100000 грн

1) 25%

2) 20%

3) 15%

4) 10%

5) 5%

 

37. Продуктивність праці робітника у звітному періоду становила 8000 грн., за планом – 8500 грн. Визначити на скільки змінилась продуктивність праці робітника

1) – 500 грн.

2) 520 грн

3) 100,1%

4) 3,75%

Грн

38. Визначити відсоток виконання плану, якщо плановий обсяг виробництва цукру складав 150 тис. тон, а фактично виготовлено 168 тис.т.

1) 5%

2) 7%

3) 10%

4) 12%

5) 15%

 

39. Визначити показник витрат на 1 грн реалізованої продукції, якщо обсяг реалізованої продукції складає 20800 тис.грн, витрати операційної діяльності – 17888 тис.грн

1) 0,82

2) 0,40

3) 0,80

4) 0,86

5) 0,70

 

40. На підприємстві 10-го жовтня ц.р. був введений в експлуатацію придбаний нематеріальний актив. З якого моменту за правилами бухгалтерського обліку бухгалтер повинен нараховувати на нього амортизацію прямолінійним методом:

1) 1 жовтня ц.р.;

2) 11 жовтня ц. р.;

3) 1 листопада ц. р;

4) з наступного кварталу;

5) правильної відповіді не має

 

41. Сума списаної дебіторської заборгованості:

1) обов’язково повинна обліковуватись на субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» не більше п’яти років;

2) не повинна обліковуватись на позабалансових рахунках;

3) обов’язково повинна обліковуватись на субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» не менше трьох років;

4) обліковується на рахунку 43 «Резервний капітал»;

5) обліковується на рахунку 93 «Витрати на збут».

 

42. При надходженні основного засобу як внеску до статутного капіталу, вартість ОЗ оцінюється:

1) за справедливою вартістю;

2) з урахуванням індексу інфляції;

3) на основі експертної оцінки;

4) на основі рішення щодо визначення вартості об’єкта ОЗ засновниками підприємства;

5) виходячи із вартості подібних ОЗ.

 

43. Нарахування дивідендів (розрахунки з учасниками) за рахунок нерозподіленого прибутку акціонерам приведе до таких змін у балансі:

1) зміни відбудуться лише в активі;

2) зміни відбудуться лише в пасиві;

3) зросте підсумок балансу;

4) підсумок балансу зменшиться;

5) відповідь 2 і 4.

 

44. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: отримано кошти в касу з розрахункового рахунку (А - актив, П - пасив):

1) А+П-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А+А-;

5) правильної відповіді немає.

 

45. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу:

1) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;

2) здійснено дооцінку основних засобів;

3) погашено кредит банку;

4) придбано основні засоби у постачальників;

отримано на розрахунковий рахунок кошти від покупців.

 

46. Вкажіть тип змін в балансі від наступної операції: зарахування коштів на банківський рахунок підприємства отриманих як позика банку (А - актив, П - пасив):

1) А+А-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А-П-;

5) А+П-.

 

47. Вкажіть тип змін в балансі від наступної операції: у ході перерозподілу нерозподіленого прибутку його частина спрямовується до резервного капіталу (А - актив, П - пасив):

1) А+А-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А-П-;

5) А-П+.

 

48. Сума готівкового платежу одного підприємства іншому за один день не повинна перевищувати:

1) 1 тис. грн.;

2) 5 тис. грн.;

3) 10 тис. грн.;

4) 15 тис. грн.;

5) обмежень не встановлено.

 

49. Дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства це:

1) первісна вартість

Теперішня вартість

3) справедлива вартість

4) переоцінена вартість

5) немає відповіді.

 

50. Яким П(С)БО визначені методи нарахування амортизації:

1) П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

2) П(С)БО 7 «Основні засоби»;

3) П(С)БО 2 «Баланс»;

4) П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

5) немає правильної відповіді.

 

51. Сума добових працівнику в межах України визначається керівництвом, але не може перевищувати:

1) 30 грн.;

2) 0,2 мінімальної заробітної плати;

3) 0,25 мінімальної заробітної плати;

4) 0.75 мінімальної заробітної плати;

5) 90 грн.

 

52. Яким П(С)БО заборонено списання нематеріальних активів:

1) П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

2) П(С)БО 7 «Основні засоби»;

3) П(С)БО 2 «Баланс»;

4) правильні відповіді 2 і 3;
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.