Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фактичний короткостроковий розрахунок результату на 2012 рПоказники тис. грн. %
1.Виторг від реалізації  
2.Перемінні витрати  
3.Сума покриття(1-2)    
4.Постійні витрати  
5.Прибутку(3-4)    

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

 

Задача 9.

Виробничо-торговельна компанія "Фох" виробляє стандартний модуль та реалізує за ціною 30 тис. грн. Плановані показники на наступні 6 місяців надані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Показники Місяці
Обсяг реалізації, од.
Прибуток, грн.

 

Завдання:

1. Визначити сукупні, перемінні і умовно-постійні витрати.

2. Визначити і побудувати графік для валової реалізації, витрат і виробництва, що показав би:

а) точку беззбитковості в кулісному та вартісному виразі.

б) сукупні витрати;

в) постійні витрати;

г) перемінні витрати;

д) зону безпеки для планового виторгу.

3.Визначити планові показники

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

 

Задача 9.

Фермерське господарство "Сонячне" планує реалізацію своєї продукції у Запорізькому регіоні. Вихідна інформація для планування наведена в таблиці:

Продукт Обсяг реалізації, кг Ціна одиниці, грн. Змінні витрати, грн./од. Змінні витрати, грн. Постійні витрати, грн. Виручка, грн.
Масло 12,0 9,0    
Сметана    
Сир "Сонячний"    
Ковбаски домашні    
Разом - - -    

Визначити:

1. Коефіцієнт виручки;

2. Точку беззбитковості;

3. Зону безпеки.

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

Задача 10.

Ательє мод "Орхідея" планує реалізацію своєї продукції на ринку м. Києві та області. Аналізуючи вихідну інформацію по плануванню діяльності фірми визначте:

4. Коефіцієнт виручки;

5. Точку беззбитковості;

6. Зону безпеки.

 

Вид продукції Обсяг реалізації, шт Ціна за одиницю, грн. Змінні витрати, грн./од. Змінні витрати, грн. Постійні витрати грн. Виручка, тис. грн.
1.Пальто жіноче "Класичне"      
2.Пальто чоловіче: - "Класік" - "Модерн"                  
3.Костюм чоловічий "трійка"      
В цілому - - -      

 

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

 

Задача 10.

 

Планується виробництво та реалізація виробничо-торговою фірмою нового продукту у 2013р. Провести розрахунок планових показників. Вихідні дані представлені в таблиці.

 

Показники Звітний рік Плановий рік Плановий до звітного
1. Обсяг реалізації, од. 2. Ціна, т.грн. 3. Виручка, т.грн. 4. Перемінні витрати, т.грн. 5. Маржинальний прибуток, т.грн. 6. Постійні витрати, т.грн. 7. Прибуток, т.грн. 8. Точка беззбитковості, од. 9. ТБ (вартісної), т.грн. 10. Коефіцієнт виручки 11. Зона безпеки, % 12. Рентабельність витрат, % 13. Рентабельність виручки, %       110% 83%   100%

 

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

Задача 11.

На підставі базового варіанта плану АТ „КИМ” провести аналіз чутливості планових показників. Дані наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Показники Базовий варіант ПІ (+10%) ПВ(-10%)
1. Обсяг реалізації, од (V) 2. Ціна, т.грн./од (Ц) 3. Виручка, т.грн. 4. Перемінні витрати. т.грн. (ПІ) 5. Постійні витрати, т.грн. (ПВ) 6. Маржинальний прибуток, т.грн. 7. Прибуток, т.грн/% 8. Коефіцієнт виручки 9. Точка беззбитковості, тис. грн. 10. Рівень зони безпеки, % 11. Рентабельність витрат, %/% 12. Рентабельність виручки, %/% 13. Прибуток до базового варіанта 750/100%   24/100% 19/100%    

 

Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

Задача 12.

 

Провести оцінку альтернативних об'єктів ПАТ „Інвестором” в умовах визначеності стану зовнішнього середовища, використовуючи матрицю прийняття рішень.

Вихідні дані для трьох альтернативних інвестиційних проектів у табл. 1.

Таблиця 1

  Альтернатива (Аi) Мета (Zj)
Цінність капіталу (прибуток), млн. грн. Зміна чисельності зайнятих, чол. Можливість розширення виробництва Сприйняття громадськості (імідж)
Аi +20 задов. добре
Аi -50 добре погано
Аi +40 погано добре

 

1. Пояснити, як домагаються порівнянності результатів, якщо мета задана кількісною характеристикою.

2. Пояснити як визначається загальний ефект кожної альтернативи при завданні декількох кількісних і якісних цілей.

3. Оцінити альтернативні інвестиційні об'єкти і відібрати кращий по загальному ефекту.

 

 

Задача 12.

Провести оцінку альтернативних об'єктів ПАТ „Інвестором” в умовах невизначеності стану зовнішнього середовища, використовуючи матрицю прийняття рішень.

Вихідні дані для трьох альтернативних інвестиційних проектів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Ситуація по зовнішньому середовищу песимістична Р=0,3
Альтернатива (Аi) Мета (Zj)
Цінність капіталу (прибуток), млн. грн. Зміна робочих місць, чол. Можливість розширення виробництва Сприйняття громадськості (імідж) Сумарна оцінка по альтернативам
А1 +15 добре добре  
А2 -70 погано погано 1,2
А3 +20 погано погано 4,2
Найбільш ймовірна ситуація Р=0,5
А1 +20 задов. добре
А2 -50 добре погано
А3 +40 погано добре
Оптимістична ситуація Р=0,2
А1 +25 задов. відмінно 3,2
А2 -30 добре задов. 2,4
А3 +60 задов. відмінно 4,0
               

1. Створити матрицю очікуваних оцінок після зважування, вибрати кращий інвестиційний об'єкт.

2. Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.

 

 

Задача 13.

Корпорація „Інвестбуд” планує виробництво та реалізацію продукції. Вихідні дані для планування приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Продукт Обсяг реалізації, од. Ціна одиниці, грн. Перем. витрати. грн./од. Виторг, грн. Перемінні витрати, грн. Постійні витрати, грн.
А      
Б      
В      
Г      
Разом:          

 

1. Рознести постійні витрати «пропорційно обсягу реалізації»

2. Визначити коефіцієнт виторгу

3. Визначити точку беззбитковості (од., грн.)

4. Визначити рівень зони безпеки

5. Визначити рівень ризику по продуктах і в цілому по фірмі.

6. Зробити висновки та запропонувати можливі альтернативи управлінських рішень.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.