Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Типи і техніко-економічні особливості підприємства автомобільного транспортуУ систему автомобільного транспорут входить досить широкий спектр підприємств, які можна класифікувати за формою власності і за виробничим функціями.

 

Розподіл за виробничими функціями є специфікою підприємств автомобільного транспорту. Він характеризує напрям виробничої діяльності і вид послуг, що надаються (транспортні послуги, послуги з обслуговування автомобілів, послуги капітального ремонту автомобілів)

Підприємства автомобільного транспорту за виробничими функціями поділяють на автотранспортні, автообслуговуючі і авторемонтні.

 

ПрАТ АТП
Автогосподарства різних підприємств
ПАТ АТП
Автотранспортні підприємства

 

Типи підприємств за виробничими функціями

 

Підприємства автомобільного транспорту за своїм призначенням поділяються на автотранспортні , автообслуговуючі і авторемонтні .

 

Автотранспортні підприємства є підприємствами комплексного типу , що здійснюють перевезення вантажів або пасажирів , зберігання, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів , а також постачання необхідними експлуатаційними матеріалами , ремонтними матеріалами і запасними частинами .

Автотранспортні підприємства поділяються на публічні акціонерні товариства (ПАТ (ват) АТП) і приватні акціонерні товариства (ПрАТ (зат) АТП).

ПАТ і ПрАТ АТП мають самостійний баланс, наділені широкими гарантованими повноваженнями і при цьому несуть відповідальність за результати господарської та науково-виробничої діяльності, за дотримання державних інтересів.

Головне їхнє завдання - всебічне задоволення потреб народного господарства і громадян у перевезеннях з високим рівнем якості при мінімальних витратах.

 

ПАТ і ПрАТ АТП мають повноваження на продаж, здачу в оренду, обміну, надання в тимчасове користування іншим підприємствам транспортних засобів і устаткування, списування їх з балансу, а також з інших видів діяльності.

За характером виконуваної транспортної роботи автотранспортні підприємства діляться на вантажні , пасажирські (автобусні , таксомоторні , легкові з обслуговування організацій) , змішані (вантажні та пасажирські ) та спеціальні ( швидкої медичної допомоги тощо) .

 

Вантажні АТП значною мірою спеціалізуються на перевезеннях певного роду вантажу (цегли , залізобетону , хлібобулочних виробів і т. д.). Для перевезень використовується спеціалізовані транспортні засоби. Вантажні АТП в більшості випадків розташовуються на периферії міст ( для розвантаження центру від транспорту ) і будуються у вигляді одноповерхових будинків промислового типу.

 

Пасажирські АТП (автобусні ) зазвичай розташовують у місцях найбільшого кількості маршрутів з метою отримання найменших нульових пробігів і будують у вигляді одноповерхових будинків промислового типу.

 

Автообслуговуючі підприємства, що виконують виробничі функції з ТО і ремонту автомобільної техніки, можуть тимчасово зберігати автомобілі, заправляти їх експлуатаціоними матеріалами.

У залежності від призначення автообслуговуючі підприємства поділяють на:

- виробничо-технічні комбінати (ПТК) –призначені для централізованого обслуговування автомобілів. Виконують роботи із заміни двигунів та інших агрегатів на спеціалізованих постах, ТО-2, ПР двигунів та інших агрегатів, вузлів, механізмів і систем автомобілів.

- автосервісні підприємства,

- спеціалізовані автоцентри (САЦ) –головні підрозділи фірмової мережі обслуговування (Виробнича фірма «КамАЗавтоцентр» виконує роботи з централізованого обслуговування автомобілів КамАЗ)

- бази централізованого ТО (БЦТО) – виконують складні види ТО і ремонту автомобілів, що експлуатуються некомплексними ВАТ АТП, розташованими поблизу баз.

- станції технічного обслуговування (СТО) -спеціалізовані підприємства, що виконують технічне обслуговування, поточний ремонт автомобілів, постачання запасними частинами і деякими експлуатаційними матеріалами

-стоянки - спеціалізовані підприємства по зберіганню автомобілів. Іноді в них виконуються роботи з технічного обслуговування (в обсязі щоденного обслуговування і ТО-1) і постачання експлуатаційними матеріалами.

- автозаправні станції (АЗС) -спеціалізовані підприємства з постачання транспортних засобів експлуатаційними матеріалами: паливом, маслом для двигунів, трансмісійними маслами, консистентними мастилами та ін

 

Пасажирські та вантажні станції є також обслуговуючими підприємствами . Пасажирські станції здійснюють продаж квитків , виконують багажні операції , надають необхідні приміщення пасажирам для відпочинку та очікування відправлення, а вантажні станції виконують транспортно -експедиційні й складські операції з вантажами.

 

Авторемонтні підприємства - це спеціалізовані підприємства, які здійснюють ремонт (відновлення) автомобільної техніки. На авторемонтних підприємствах створено умови для виконання трудомісткого ремонту (в основному КР) автомобільної техніки.

До авторемонтних підприємств автомобільного транспорту належать авторемонтні, агрегатно-ремонтні та шиноремонтні заводи і майстерні, ремонтно-зарядні акумуляторні станції та спеціалізовані майстерні та цехи.

 

Авторемонтні і агрегатно -ремонтні заводи і майстерні є спеціалізованими підприємствами з капітального ремонту повнокомплектних автомобілів або окремих агрегатів . Авторемонтні майстерні , як правило , мають виробничу програму до 1 тис. капітальних ремонтів на рік , авторемонтні заводи - понад 1 тис. Відповідно до цього авторемонтні майстерні ремонтують транспортні засоби автотранспортних підприємств , розташованих у межах певного району , міста , іноді області;

авторемонтні заводи можуть обслуговувати АТП декількох областей.

Як майстерні , так і ремонтні заводи можуть бути спеціалізовані на ремонті одного або двох ( але не більше) типів автомобілів. Це дозволяє застосовувати високопродуктивне обладнання , потокові методи виробництва , забезпечувати хорошу якість ремонту і невисоку його вартість. Техніко - економічні показники ремонтного виробництва залежать від його потужності : зі збільшенням потужності показники поліпшуються.

 

Шиноремонтні заводи і майстерні є спеціалізованими підприємствами, що виконують всі види ремонтів покришок і камер , в тому числі і відновні .

Ремонтно - зарядні акумуляторні станції - це спеціалізовані підприємства з ремонту та зарядці акумуляторних батарей.

Спеціалізовані майстерні і цехи централізовано виконують капітальний ремонт вузлів і механізмів автомобілів , відновлення зношених деталей ( зварюванням , наплавленням , гальванічними покриттями та ін), кузовні та фарбувальні роботи .

 

Сукупність будівель, споруд , транспортних засобів , обладнання і т. д. становить виробничо - технічну базу АТП . Особливості виробничого процесу підприємства визначаються його виробничою структурою (цехі , служби , ділянки , зони тощо)ю

 

Склад і параметри виробничої структури АТП визначаються зовнішніми і внутрішніми чинниками.

До зовнішніх факторів відносяться умови і система поставок матеріальних ресурсів ,

до внутрішніх - ступінь розвитку виробничо - технічної бази , розміщення основних підрозділів , чисельність персоналу підприємства , режим його роботи , характер продукції , прийнятий технологічний процес , ступінь спеціалізації підприємства і кооперування його з іншими підприємствами .

 

Виробнича структура дає безпосередній вплив на економіку підприємства . Правильне співвідношення між основними і допоміжними цехами , раціональна структура кожного цеху і виробничої дільниці дозволяють підвищити продуктивність праці , знизити цехові витрати , полегшити управління роботою цехів , впровадити передову техніку і технологію у виробництво.

 

Виробнича структура АТП будується на основі поєднання технологічної та предметної спеціалізації.

При технологічній спеціалізації цех або ділянка спеціалізується на виконанні певного технологічного процесу . На підприємствах автомобільного транспорту до таких можна віднести основні цехи і зони , наприклад зону технічного обслуговування , разборочно - складальний цех і ін

При предметної спеціалізації цехи і виробничі ділянки , зазвичай мають замкнутий цикл ремонту певного агрегату або вузла автомобіля , спеціалізуються на однорідної продукції . Сюди відносяться такі цехи , як агрегатний , ремонт електроустаткування, акумуляторний, кузовний та ін.

 

Основна структурна одиниця підприємства - цех ( або виробнича ділянка ) , який є виробничим адміністративно - відокремленим підрозділом підприємства , де виготовляється конкретна продукція або виконується певна стадія виробничого процесу. На підприємствах автомобільного транспорту поширена і безцехова структура .

 

Розрізняють основні , допоміжні та підсобні цехи і виробничі дільниці.

В основних цехах здійснюється процес виробництва основної продукції підприємства .

На автотранспортних підприємствах до них відносяться: разбірно - складальний , ділянки (зони) з виконання ТО -1 , ТО -2 та ЩО , агрегатний , слюсарно -механічний та ін..

 

Допоміжні цехи сприяють випуску основної продукції , створюючи умови для нормальної роботи основних цехів . На автотранспортних підприємствах до них належать такі цехи : інструментальний , регенерації масла , з ремонту устаткування , енергетичний .

 

Підсобні господарства виконують роботи з обслуговування основних і допоміжних цехів В їх завдання входить транспортування і зберігання сировини , матеріалів , напівфабрикатів . Сюди відносяться склади масла , автомобільних шин , запасних частин , агрегатів , матеріалів , інструменту , лісоматеріалів , палива для автомобілів , палива для господарських потреб , інструментів .

 

Кожне АТП має певну виробничу потужність , під якою розуміється максимальна кількість продукції , яке може випустити виробнича одиниця ( підприємство , цех , ділянка ) за рік при заданому обсязі і структурі основних фондів , досконалої технології , оптимальної організації виробництва та відповідної кваліфікації кадрів .

 

Виробнича потужність АТП залежить від списочної кількості транспортних засобів та його вантажопідйомності. Виробнича потужність зон технічного обслуговування і ремонту ТЗ , цехів і дільниць АТП визначається за найбільшою пропускної здатності провідних ланок виробництва , ліній технічного обслуговування , постів для ремонту і т. д

 

Розміщення ( планування) цехів і служб розробляється на основі технологічного процесу з урахуванням об'єктивних факторів місцевого характеру ( ділянки забудови , організації руху по довколишніх вулицях і всередині підприємства тощо) і вказується на генеральному плані підприємства .

 

 

Автообслуговуючі підприємства, що виконують виробничі функції з ТО і ремонту автомобільної техніки, можуть тимчасово зберігати автомобілі, заправляти їх експлуатаціоними матеріалами.

У залежності від призначення автообслуговуючі підприємства поділяють на:

- виробничо-технічні комбінати (ПТК) –призначені для централізованого обслуговування автомобілів. Виконують роботи із заміни двигунів та інших агрегатів на спеціалізованих постах, ТО-2, ПР двигунів та інших агрегатів, вузлів, механізмів і систем автомобілів.

- автосервісні підприємства,

- спеціалізовані автоцентри (САЦ) –головні підрозділи фірмової мережі обслуговування (Виробнича фірма «КамАЗавтоцентр» виконує роботи з централізованого обслуговування автомобілів КамАЗ)

- бази централізованого ТО (БЦТО) – виконують складні види ТО і ремонту автомобілів, що експлуатуються некомплексними ВАТ АТП, розташованими поблизу баз.

- станції технічного обслуговування (СТО) -спеціалізовані підприємства, що виконують технічне обслуговування, поточний ремонт автомобілів, постачання запасними частинами і деякими експлуатаційними матеріалами

-стоянки - спеціалізовані підприємства по зберіганню автомобілів. Іноді в них виконуються роботи з технічного обслуговування (в обсязі щоденного обслуговування і ТО-1) і постачання експлуатаційними матеріалами.

- автозаправні станції (АЗС) -спеціалізовані підприємства з постачання транспортних засобів експлуатаційними матеріалами: паливом, маслом для двигунів, трансмісійними маслами, консистентними мастилами та ін

 

Пасажирські та вантажні станції є також обслуговуючими підприємствами . Пасажирські станції здійснюють продаж квитків , виконують багажні операції , надають необхідні приміщення пасажирам для відпочинку та очікування відправлення, а вантажні станції виконують транспортно -експедиційні й складські операції з вантажами.

 

Авторемонтні підприємства - це спеціалізовані підприємства, які здійснюють ремонт (відновлення) автомобільної техніки. На авторемонтних підприємствах створено умови для виконання трудомісткого ремонту (в основному КР) автомобільної техніки.

До авторемонтних підприємств автомобільного транспорту належать авторемонтні, агрегатно-ремонтні та шиноремонтні заводи і майстерні, ремонтно-зарядні акумуляторні станції та спеціалізовані майстерні та цехи.

 

Авторемонтні і агрегатно -ремонтні заводи і майстерні є спеціалізованими підприємствами з капітального ремонту повнокомплектних автомобілів або окремих агрегатів . Авторемонтні майстерні , як правило , мають виробничу програму до 1 тис. капітальних ремонтів на рік , авторемонтні заводи - понад 1 тис. Відповідно до цього авторемонтні майстерні ремонтують транспортні засоби автотранспортних підприємств , розташованих у межах певного району , міста , іноді області;

авторемонтні заводи можуть обслуговувати АТП декількох областей.

Як майстерні , так і ремонтні заводи можуть бути спеціалізовані на ремонті одного або двох ( але не більше) типів автомобілів. Це дозволяє застосовувати високопродуктивне обладнання , потокові методи виробництва , забезпечувати хорошу якість ремонту і невисоку його вартість. Техніко - економічні показники ремонтного виробництва залежать від його потужності : зі збільшенням потужності показники поліпшуються.

 

Шиноремонтні заводи і майстерні є спеціалізованими підприємствами, що виконують всі види ремонтів покришок і камер , в тому числі і відновні .

Ремонтно - зарядні акумуляторні станції - це спеціалізовані підприємства з ремонту та зарядці акумуляторних батарей.

Спеціалізовані майстерні і цехи централізовано виконують капітальний ремонт вузлів і механізмів автомобілів , відновлення зношених деталей ( зварюванням , наплавленням , гальванічними покриттями та ін), кузовні та фарбувальні роботи .

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.