Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Виробничо-технічна база на підприємствах автотранспортуТипи виробничого процесу

Тип Виробництва — це комплексна характеристика організаційно- технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Є три типи виробництва: одиничне, серійне і масове.

 

Підприємства одиничного виробництва виготовляють продукцію одиничними екземплярами, що не повторюється взагалі або повторюється нерегулярно. На дільницях і в цехах переважають одиничні процеси, але є робочі місця і цілі підрозділи із серійним виробництвом уніфікованих деталей і вузлів для різних виробів (шестерні, валики, кріпильні деталі, ручки, прилади тощо). До підприємств одиничного виробництва належать заводи важкого, енергетичного машинобудування, судно та ін.

Особливості:

- широкою номенклатурою продукції;

- виготовлення виробів в одиничних примірниках або малими серіями;

- групування робочих місць за принципом технологічно однорідних операцій;

- висока кваліфікація працівників.

 

Підприємства серійного виробництва випускають серії виробів обмеженої номенклатури, які періодично повторюються. Серія — це певна кількість виробів одного типорозміру, що виготовляється за незмінною технічною документацією. На серійних підприємствах робочі місця переважно серійного типу виробництва. Типовими прикладами підприємств серійного виробництва є верстатобудівні, літакобудівні, заводи по виробництву сільськогосподарської техніки, електровозів тощо.

Особливості:

- виготовлення виробів партіями, які періодично повторюються;

- обмежена номенклатура виготовлених виробів;

- застосування універсального і спеціалізованого устаткування;

- групування робочих місць за технологічними і предметними принципами;

- середня кваліфікація працівників.

Підприємства масового виробництва безперервно випускають один або декілька виробів протягом тривалого часу в умовах високої внутрішньозаводської спеціалізації. На робочих місцях переважають масові процеси, в окремих випадках при низькій трудомісткості операцій є серійні типи виробництва. До таких підприємств належать автомобільні, тракторні заводи, підприємства по виготовленню годинників, телерадіо-апаратури та ін.

Особливості:

- вироби виготовляються у великих кількостях;

- робочі місця розміщуються за ходом технологічного процесу;

- об»єктом планування, нормування та обліку є дат елі, операції.

Окремо виділяють дослідне виробництво, у якому виготовляються зразки або партії (серії) виробів для проведення дослідних робіт, випробувань, доопрацювання конструкцій. На їх основі розробляється конструкторська та технологічна документація для серійного або масового виробництва. За своїми характеристиками дослідне виробництво близьке до одиничного.

Порівняльна характеристика типів виробництва

Ознака, характеристика Одиничне Серійне Масове
Широта номенклатури Необмежена Обмежана 1 тип
Постійність виготовлення Не повторюється Періодично повторюється Постійно випускається
Спеціалізація робочих місць Ксп=>40 Ксп=2-40 Ксп=1
Рівень спеціаліза- ції устаткування Універсальне Універсально-спеціалізоване Спеціалізрване
Принцип розташування робочих місць Технологічний Предметно-технологічний Предметний
Рівень кваліфікації працівників Високий Середній Не високий

Виробничо-технічна база на підприємствах автотранспорту

Виробничо-технічна база (ВТБ) – сукупність приміщень, споруд, обладнання та інструмента, призначених для зберігання, технічного обслуговування, ремонту та зберігання дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, а також створення необхідних умов для високопродуктивної праці персоналу.

Для того, щоб забезпечити заданий рівень роботоздатності ДТЗ, ВТБ повинна мати у своєму складі засоби, прилади, споруди, допоміжні цехи та обладнання в них, а також складські, побутові, адміністративні та інші будівлі (табл.1.1).

Таблиця 1.1

Фонди ВТБ

Групи та підгрупи фондів ВТБ Фонди ВТБ
1. Будівлі Будівлі гаражів, цехів, ремонтні майстерні, профілакторії, адміністративні та побутові приміщення, автостанції, автовокзали
2. Споруди Покриття територій та площадок, відкриті площадки для зберігання автомобілів, завантажувально-розвантажувальні прилади, естакади на відкритих площадках, канави для ремонту, паливо-заправна колонка, навіси, естакади, забори, водоймища, колодязі, цистерни для води та змащувальних матеріалів, резервуари, водонапірні башти
3. Передаточні прилади Трансмісії, конвеєри, зовнішні електромережі, трубопроводи із усіма проміжними приладами
4. Машини та обладнання: силові машини;   робочі машини;   вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої; лабораторне обладнання;   Електродвигуни, генератори, трансформатори, парові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, рухомі електростанції, компресори Верстати ремонтних цехів та інше обладнання (преси, молоти, горни, електрозварювальні апарати, миючі машини), тобто обладнання, призначене для механічного, термічного і хімічного впливу на предмет праці Вимірювальні прилади та обладнання постів та станцій діагностування, лабораторне обладнання та пристрої, електровимірювальні прилади і пристрої загального і спеціального призначення
обчислювальна техніка;   інші машини та їх обладнання; Електронні цифрові машини з програмним керуванням загального призначення, спеціалізовані та керуючі; аналогові та клавішні електронні; перфораційні і клавішні електромеханічні та обчислювальні Обладнання АТС, пожежні машини, автомобілі всіх типів, що використовуються для господарського обслуговування
5. Інструмент Електросвердла, електровібратори, робочі зажими, лещата, різцеві державки
6. Виробничий та господарський інвентар Робочі столи, верстаки, огорожі для машин, шафи виробничого призначення, стелажі, інвентарна тара, меблі, рухомі бар’єри, дивани
7. Інші основні фонди Капітальні вкладення в земельні ділянки (багаторічні насадження, відведення земельних ділянок) і закінчені капітальні роботи по орендованим основним фондам©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.