Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок розгляду справи ВСУ. Постанови ВСУДля розгляду заяви про перегляд рішення збирається засідання Верховного Суду України. У статті 360-2ЦКпередбачений порядок проведення засідання. Засідання Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом. Законом, що визначає кількісний склад суддів є Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 р. Відповідно до ст. 39 цього Закону, склад Верховного Суду України становить двадцять суддів—по п’ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного Суду України та його заступник. Зважаючи на положення цієї статті, засідання Верховного Суду буде повноважним за умови присутності на ньому не менш 13 суддів.

3. Проведення засідання Верховного Суду здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справ у суді першої інстанції відповідно до глави 4 розділу III цього Кодексу* з урахуванням особливостей, встановлених у цій статті. Так, відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз’яснення права відводу, роз’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків здійснюється відповідно до ст.ст. 163, 166, 167 цього Кодексу. Після роз’яснення прав та обов’язків сторонам, які беруть участь у справі, їм надається право заявити клопотання, які розглядаються судом у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу.

4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участі У справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій. Обсяг доповіді визначається суддею-доповідачем, разом з тим, він залежатиме від складності справи, має включати посилання на рішення, за якими допущено неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах. До доповіді включаються відомості про зміст проведених підготовчих дій, включаючи зазначення про вжиті дії з призупинення виконання рішення, про перегляд якого подана заява. Одночасно у разі наявності наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах, зробленого фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України, суддею-допові-дачем у визначеному ним обсязі повідомляється зміст цього висновку. Це необхідно для надання можливості особам, які беруть участь у справі, висловити свою думку як з приводу поданої заяви про перегляд рішення, так і з приводу переконливості наукового висновку.

5. Порядок надання пояснень особами, які беруть участь у справі, встановлений наступний. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право першими надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з’ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади. Представниками органів державної влади можуть надаватися роз’яснення з приводу правозастосування спірної норми права, наявності та змісту окремих відомчих, підзаконних нормативних актів, роз’яснень, листів, довідок, у яких містяться посилання на цю норму права.

6. Явка до Верховного Суду сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, не є обов’язковою, їхнє неприбуття на засідання Верховного Суду не перешкоджає розгляду справи та не є підставою для відкладення розгляду справи. Проте, для з’ясування питання про можливість розгляду справи за їхньої відсутності вирішальним є наявність відомостей про те, що вони належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи. Порядок повідомлень осіб, що беруть участь у справі, встановлений главою 7 розділу 1 цього Кодексу.

7. Така стадія судового процесу як судові дебати на даній стадії перегляду справи відсутня. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п’ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. Положення ст. 195 цього Кодексу можуть бути застосовані лише в тій частині, у якій вони узгоджуються з порядком ухвалення рішення Верховним Судом. Щодо ст. 196 цього Кодексу, яка проголошує таємницю нарадчої кімнати, то вони, безумовно, розповсюджуються на дані відносини і мають бути дотримані Верховним Судом при перегляді рішення.

8. Строк розгляду справи Верховним Судом України обмежений та не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі. З урахуванням положень закону, загальний строк перебування справи на розгляді у Верховному Суді України становить на більше встановленого цією статтею одного місяця та трьох днів, встановлених ст. 360-1 ЦК для реєстрації справи та постановления ухвали про відкриття провадження.

У зазначений строк зараховується п’ятнадцятиденний термін підготовки справи до розгляду Верховним Судом України:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.