Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткуванняДо витрат на утримання та експлуатацію устаткування відносяться витрати:

─ на утримання і експлуатацію виробничого обладнання, цехового транспорту та інструментів і пристроїв зі складу основних виробничих засобів - технічний нагляд, технічне обслуговування;

─ на ремонти, що здійснюються для підтримки об’єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигід від використання виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту, інструментів і пристроїв зі складу основних виробничих засобів;

─ амортизаційні відрахування від вартості виробничого обладнання транспорту, інструментів та пристроїв із складу основних виробничих засобів (хлібопекарні печі, установки безтарного зберігання і транспортування борошна, технологічне обладнання для приготування і оброблення тіста, підйомники, вантажні ліфти тощо);

─ суму сплачених орендарем платежів за користування наданих в оперативну оренду основних засобів;

─ витрати на утримання цехових транспортних засобів (вантажних автомобілів, авто- та електрокарів та інших видів нетехнологічного транспорту, який забезпечує переміщення сировини та матеріалів, доставку готової продукції на склади зберігання);

─ інші витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією устаткування.

За відсутністю заводських даних для розрахунку витрат на утримання і експлуатацію устаткування їх розмір можна приймати на рівні 60% (для хлібобулочних виробів) та 70 % (для кондитерських виробів) від суми основної заробітної плати робітників.

Витрати на утримання й експлуатацію хліба «Домашнього» подового масою 0,5кг становлять:83,40*0,6=50,04 грн

Розрахунок загальновиробничих витрат

Загальновиробничі витрати кожного цеху включаються до собівартості продукції, що виготовляється тільки цим цехом. Витрати за цією статтею студент визначає, виходячи із планових або фактичних витрат підприємства.

За відсутністю заводських даних загальновиробничі витрати можна приймати в розмірі 70% від основної заробітної плати робітників.

Загальновиробничі витрати хліба «Домашнього» подового

масою 0,5кг становлять:83,40*0,7=58,38 грн.

Розрахунок адміністративних витрат

Адміністративні витрати визначаються за даними підприємства на основі складеного кошторису. Розподіл між видами продукції здійснюється пропорційно до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції.

За відсутністю заводських даних розмір адміністративних витрат рекомендується приймати в розмірі 9-10 % від виробничої собівартості. Адміністративні витрати на виробництво хліба «Домашнього» подового масою 0,5 кг становлять:3895,92*0,1=389,59 грн.


Розрахунок витрат на збут

Витрати, що входять до цієї статті калькуляції, безпосередньо відносяться на певний вид продукції. У разі неможливості їх визначення, вони можуть відноситися на кожен вид продукції у розмірі 21% (для хлібобулочного виробництва) та 9% (для кондитерського виробництва) до виробничої собівартості.

Витрати на збут для хліба «Домашнього» подового масою 0,5 кг становлять:3895,92*0,21=818,14 грн.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Для визначення ефективності виробництва та реалізації продукції розраховують виробничу собівартість одиниці продукції, повні витрати на виробництво одиниці продукції, планують величину очікуваного прибутку, виходячи із встановленої ціни. Сума всіх перерахованих вище статей витрат, за вирахуванням зворотних відходів, становить повні витрати на виробництво певного виду продукції. Приклад розрахунку калькуляції виробництва хліба «Домашнього» вагою 0,5кг.. наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Планова калькуляція 1 т хліба «Домашнього»

№ п/п Найменування статей калькуляції найменування матеріалів Оди ниця виміру Потреба для виробництва 1т Ціна, грн. Витрати на 1т, грн.
Сировина і матеріали       3147,24
  у т. ч.        
  А)борошно кг 751,88 2,99 2248,12
  Б) інші основні матеріали       313,95
Паливо та енергія на технологічні цілі       399,11
  у т.ч. ,        
  паливо м3 78,26 4,21 329,47
  електроенергія квт. год. 83,9 0,83 69,64
Продовження табл.2.1.
Зворотні відходи (вираховуються) кг 0,75 1,0 0,75
Основна заробітна плата робітників       83,40
Додаткова заробітна плата       91,74
Відрахування на соціальні заходи       65,28
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування       50,04
Загальновиробничі витрати       58,38
Виробнича собівартість (1+2-3+4+5+6+7+8+9)       3895,92
Адміністративні витрати       389,59
Витрати на збут       818,14
Повні витрати       5130,65

 


 

Відпускна ціна продукції підприємства включає: виробничу собівартість, визначені адміністративні витрати, витрати на збут, норму прибутку.

(2.1)

де:

Ц ─ ціна;

ВС ─ виробнича собівартість продукції;

Ва ─ адміністративні витрати;

Вз ─ витрати на збут;

П ─ сума прибутку;

ПДВ ─ сума податку на додану вартість.

Ц=3895,92+389,59+818,14+153,10=5256,75 грн.

 

 

Суму прибутку визначають за формулою (2.2):

(2.2)

П=2,4*(3895,92+389,59+818,14)/100=126,1 грн.

 

де Р ─ рівень рентабельності, що планується підприємством (або встановлюється законодавчо).

В окремих випадках його рівень можна встановлювати на рівні 5-10%.

П = Ц – Собів. ;

Р = ;

В1 грн= ;

де П – прибуток;

Ц – відпускна ціна підприємства (без ПДВ);

Собів. – виробнича собівартість;

Р – рентабельність;

В1 грн – вартість на 1 гривню.

П=5256,75-5130,65=126,1грн.

Р=126,1/5256,75*100=2,4%

В1 грн=3895,92/5382,85=0,72грн.

 

Даний показник студент визначає на підставі даних підприємства на певний вид продукції або на рівні законодавчо встановлених обмежень.

В окремих випадках його рівень можна встановлювати на рівні 5-10%. Розрахунок відпускної ціни хліба «Домашнього» в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.