Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2.2. Підручники і навчальні посібники 

Проаналізувати навчальний посібник або підручник (для студентів вищої школи).

 

Тема 2.3. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів: вимоги стандарту

 

Проаналізувати за всіма критеріями стандарту «Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів» одне з видань.

 

Тема 2.4 Інші види навчальної літератури

 

Створити концепцію наочного посібника (аудиторія, тематику студент обирає самостійно).

 

Тема 2.5. Відмінності між українськими та закордонними навчальними виданнями

 

Проаналізувати навчальне видання, видане за межами України.

 

Тема 2.6. Електронні навчальні видання

 

Продемонструвати на парі дію динамічного електронного видання.

 

Тема 2.7. Навчальні ігри

 

Знайти і продемонструвати на парі одну із навчальних ігор.

 

РОЗДІЛ 3. Сутність роботи редактора над науковим виданнями

 

Тема 3.1. Основи класифікації наукових творів та видань

 

Відобразити на схемі типологію наукових видань (на А4).

Тема 3.2. Загальна характеристика жанрів наукової літератури

 

Переробити одну з відомих казок (також можна взяти сюжет популярного фільму чи подібне), використовуючи науковий стиль.

 

Тема 3.3. Типологічні характеристики науково-популярних видань.

 

Уривок наукового тексту (близько двох тисяч знаків) переписати максимально простою мовою. Важливо, аби збереглася суть повідомлюваного.

Тема 3.4. Редакторські прийоми популяризації викладу наукового тексту

 

Проілюструвати дві-чотири сторінки наукового тексту.

 

Тема 3.5. Дизайн і оформлення наукових і науково-популярних видань

 

Проаналізувати два-три видання, об’єднані спільною темою, на премет доцільності вибраного художньо-технічного оформлення.

 

РОЗДІЛ 4. Сутність роботи редактора над рекламними виданнями

Тема 4.1. Особливості рекламних видань та їх типологія

 

Змоделювати ситуацію, коли одна й та сама інформація втілюється у різні типи рекламного видання, оцініть якість і обсяг необхідних змін.

 

Тема 4.2. Жанри рекламних матеріалів

 

Запропонуйте рекламу улюбленого товару (послуги тощо) у 3-4 жанрах

Тема 4.3. Редакційно-видавнича підготовка рекламних матеріалів

 

Обрати тему рекламного матеріалу, розробити ідею та концепцію, жанр і стиль; добрати оптимальну композицію, аргументи та мовні засоби.

 

Тема 4.4 Іміджеві видання. Особливості їх оформлення

 

Розробити анкети та типові статті для умовного рекламного довідково-біографічного видання.


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1. Довідкова література: визначення, призначення, типологія.

2. Історія розвитку українського енциклопедичного книговидання (XIX-XX ст.).

3. Типологічні особливості довідкових видань.

4. Етапи підготовки рекламної інформації

5. Енциклопедія як основний вид довідкових видань.

6. Видово-типологічний склад рекламних видань

7. Структура словникової статті.

8. Принципи і методи оформлення реклами. Ілюстрації.

9. Типологія довідників.

10. Концепція рекламного видання та організація редакційно-видавничого процесу

11. Типологія мовознавчих словників.

12. Енциклопедична справа в українській діаспорі.

13. Основні типи енциклопедій.

14. Перспективи розвитку українського енциклопедичного книговидання.

15. Періодичні рекламні видання.

16. Рекламні довідково-біографічні видання

17. Путівник. Його структура та специфіка статті.

18. Формування словників та енциклопедій.

20. Довідник: визначення, головні риси.

22. Проблеми відбору інформації, структури та обсягу, систематизації матеріалу.

24. Види словників. Етапи формування.

26. Історія українського енциклопедичного книговидання.

27. Критерії редакторської оцінки енциклопедичних матеріалів.

28. Принципи компонування матеріалу у довідниках

29. Вимоги до енциклопедичного видання.

30. Функції редакційної колегії та галузевих редакцій

31. Словник: визначення, види.

32. Об’єкти редакторського опрацювання енциклопедії.

34. Посилання в енциклопедичних виданнях.

35. Розробка редактором методичних вказівок для авторів.

36. Особливості редакційно-видавничої підготовки мовознавчих словників.

37. Вимоги до словникової статті.

38. Формування системи посилань.

40. Редакційне опрацювання різноманітних довідників.

41. Типологічні особливості словників.

42. Особливості довідкової літератури.

44. Роль редактора у підготовці словників.

45. Етапи редакторської роботи над словниками.

46. Поняття про культуру енциклопедичного видання.

47. Довідники і словники: визначення, головні риси.

48. Умовні та спеціально розроблені скорочення в енциклопедіях.

49. Роль редактора у підготовці довідника.

50. Види навчальних видань за ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

51. Особливі вимоги до створення підручників

52. Вимоги до навчальних посібників

53. Види наукових видань

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.