Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4.4 Іміджеві видання. Особливості їх оформленняПоняття про іміджеве видання. Відмінність довідково-біографічного видання від довідкового. Формулювання типової схеми статті. Складання анкети. Уніфікація та деуніфікація як методи роботи.

Підсумкове заняття


ТЕМИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Розділ 1. Типологічні особливості та історія становлення довідково-енциклопедичної літератури

Тема 1.1 Вступне заняття

 

Мета і завдання курсу.

 

Тема 1.2. Типологічні особливості довідкової літератури та її сучасні завдання

 

Мета: отримання студентами знань про види довідкової літератури.

 

1. Сутність довідкової літератури

2. Призначення довідкових видань

3. Види та вимоги до довідкових видань

4. Довідкова література в електронній формі.

 

Аудиторна робота: огляд та аналіз різних типів довідкових видань.

 

Тема 1.3. Енциклопедія як основний вид довідкових видань

 

Мета: розуміння особливостей редакторської підготовки енциклопедій.

 

1. Сутність енциклопедичного видання

2. Давнє та сучасне трактування поняття “енциклопедія”

3. Основні типи енциклопедій.

 

Аудиторна робота: критичний огляд та аналіз різних зразків енциклопедичних видань; виконання завдань.

 

Тема 1.4. Концепція енциклопедичного видання

 

Мета: формування навичок формування концепції видання.

 

1. Формування концепції довідкового видання

2. Питання систематизації матеріалу

3. Обґрунтування концепції видання, апарату видання.

 

Аудиторна робота: рольова гра «Формування концепції довідкового видання».

 

Тема 1.5. Словник як вид довідкового видання

 

Мета: розуміння особливостей редакторської підготовки словників.

 

 

1. Функції словників

2. Етапи роботи редактора над словниками

3. Принципи організації матеріалу

4. Структура словникової статті

5. Система виділень у словниках

6. Термінологічний словник як особливий вид довідкового видання

7. Поняття про термін

8. Одномовні і перекладні термінологічні словники

9. Структура словникової статті термінологічного словника

 

Тема 1.6. Особливості роботи редактора над довідниками

 

Мета: розуміння особливостей редакторської підготовки довідників.

 

1. Специфіка довідника як видання

2. Типи довідників: масово-політичний, науковий, виробничий, навчальний, науково-популярний, побутовий

3. Структура і головні ознаки довідника

4. Традиційні та новаційні схеми компонування довідників

5. Використання фактичного матеріалу у довідниках.

 

Тема 1.7. Атласи як вид довідкової літератури

 

Мета: розуміння особливостей редакторської підготовки атласів.

 

1. Атлас як особливий вид довідкового видання.

2. Різновиди атласів

 

Тема 1.8. Типи путівників

 

Мета: отримання студентами знань про види і функції путівників.

 

1. Функції путівників

2. Структуризація видання

3. Загальні вимоги до статей путівника

4. Роль ілюстративного матеріалу

 

Тема 1.9. Календар як довідкове видання

 

Мета: отримання студентами знань про специфіку створення кадендарів.

 

1. Специфіка роботи редактора над календарем

2. Спеціалізований календар: тематичне наповнення та структурування відповідно до типу: відривний, настінний, настільний

3. Укладання й редагування календаря пам’ятних дат

РОЗДІЛ 2. Сутність роботи редактора над навчальними виданнями

 

Тема 2.1. Типологія навчальних видань

 

Мета: отримання студентами знань про види і функції навчальних видань.

 

1. Види навчальних видань за ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»

 

Тема 2.2. Підручники і навчальні посібники

 

Мета: отримання студентами знань про особливі вимоги до видання підручників і навчальних посібників.

 

1. Особливі вимоги до створення підручників

2. Вимоги до навчальних посібників

 

Тема 2.3. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів: вимоги стандарту

 

Мета: отримання знань вимоги державного стандарту щодо підготовки підручників і навчальних посібників для дітей.

 

1. Класифікація видань

2. Загальні технічні вимоги (до оригіналів, фотоформ, матеріалів, шрифтового оформлення)

3. Вимоги до поліграфічного виконання

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.