Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ 3 Основи виробничої безпеки 

1. Дайте визначення поняття „безпечність виробничого устаткування”.

2. Дайте визначення поняття „безпечність виробничого процесу”.

3. Вкажіть, яким загальним вимогам безпеки повинно відповідати виробниче устаткування.

До змісту

 

4. Вкажіть, яким загальним вимогам безпеки повинні відповідати технологічні процеси.

5. Назвіть шкідливі чинники, які мають місце при користуванні ВДТ ( візуаль-

ними дисплейними терміналами ).

6. Вкажіть, у чому полягають особливості праці професійних користувачів ВДТ ( візуальних дисплейних терміналів ).

7. Вкажіть, як впливають ВДТ ( візуальні дисплейні термінали ) на працездатність, розвиток професійно зумовлених захворювань у користувачів комп'ютерів .

8. Назвіть засоби і заходи захисту користувачів від шкідливого впливу від ВДТ ( візуальних дисплейних терміналів ).

9. Вкажіть, яке обладнання належить до посудин, що працюють під тиском.

10.Назвіть основні причини аварій і нещасних випадків під час експлуатації балонів із зрідженими, стисненими та розчиненими газами.

11.Вкажіть, коли й ким проводиться та з чого складається технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском

12.Вкажіть, як проводять гідравлічне випробовування посудин, що працюють під тиском.

13.Назвіть, якими контрольно-вимірювальними приладами, запобіжними пристроями та арматурою повинні бути оснащені системи (посудини), що працюють під тиском.

14.Назвіть, на які групи поділяються речовини за своїми властивостями та вкажіть відповідне розпізнавальне пофарбування трубопроводів, якими вони транспортуються.

 

15.Вкажіть, яким основним вимогам безпеки повинні відповідати трубопроводи для транспортування стисненого повітря, води, пари, різних газів та рідин.

 

16.Вкажіть, яким чином забезпечується безпека при експлуатації балонів для зберігання, перевезення, використання стиснених, зріджених чи розчинених газів під тиском.

 

17.Вкажіть розпізнавальне фарбування та маркування балонів в залежності від їхнього вмісту.

18.Вкажіть, яким чином забезпечується безпека при експлуатації газового обладнання та установок.

19.Назвіть загальні вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при вантажно-розвантажувальних роботах.

20.Вкажіть, на які класи поділяються небезпечні вантажі за своїми властивостями.

21.Вкажіть, які знаки небезпеки наносяться на упаковки з небезпечними вантажами в залежності від їхнього вмісту.

22.Вкажіть граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для чоловіків та жінок.

До змісту

 

23. Назвіть основні причини нещасних випадків при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

24. Поясніть, яким чином забезпечується безпека експлуатації вантажопідій-

мальних пристроїв і механізмів.

25. Назвіть основні правила будови та безпечної експлуатації вантажопідій-

мальних кранів.

26. Назвіть основні правила будови та безпечної експлуатації ліфтів.

27. Вкажіть види внутрішньозаводського транспорту та вкажіть, яким чином забезпечується його безпечна робота.

28. Вкажіть види внутрішньоцехового транспорту та вкажіть, яким чином забезпечується його безпечна робота.

29. Дайте визначення понять „електробезпека”, „електротравма”, „електротрав-

матизм та „електроустановка” та назвіть основні причини електротравматизму на виробництві.

30.Вкажіть, які розрізняють види дії електричного струму на організм людини та на які види поділяються електротравми.

31.Назвіть чинники електричного і неелектричного характеру, які впливають на тяжкість електричних травм.

32.Вкажіть гранично допустимі значення напруги дотику та сили струму, які проходять через тіло людини в разі доторкання його до струмовідних частин установки.

33.Дайте характеристику категоріям приміщенням за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

34.Поясніть, у чому полягає небезпека при однофазному доторканні та як визначається сила струму, що проходить через тіло людини в такому випадку.

35.Поясніть, у чому полягає небезпека при двофазному доторканні та як визначається сила струму, що проходить через тіло людини в такому випадку.

36.Поясніть, у чому полягає небезпека при замиканні на землю в електроустановках.

37.Розкрійте суть понять „напруга доторкання” та „напруга кроку” та вкажіть, від яких чинників вони залежать.

 

38.Вкажіть, як класифікуються заходи та засоби безпечної експлуатації електроустановок.

39.Вкажіть технічні способи та заходи захисту, які застосовуються при нормальних режимах роботи електроустановок.

40.Вкажіть, які технічні способи та заходи захисту застосовуються при переході напруги на нормально неструмопровідні частини електроустановок.

41.Вкажіть призначення захисного заземлення та вимоги, які визначені щодо його виконання.

42.Назвіть, у яких випадках виконують захисне занулення, а в яких — захисне вимикання. У чому полягає принцип їх дії?

До змісту

43.Дайте визначення поняття „електрозахисні засоби” та наведіть їхню класифікацію.

44.Вкажіть, які ізолювальні електрозахисні засоби належать до основних, а які до додаткових.

45.Вкажіть, які заходи щодо забезпечення безпеки робіт у електроустановках належать до організаційних, а які до технічних.

46.Вкажіть, скільки встановлено кваліфікаційних груп з електробезпеки для електротехнічного персоналу, що є характерним для кожної з них.

47.Вкажіть, як здійснюється надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

48.Дайте визначення поняття „статична електрика” та вкажіть, як вона виникає та в чому полягає її небезпека.

49.Назвіть способи захисту, які застосовують від статичної електрики.

 

50.Вкажіть, що таке блискавковідвід, на чому базується його дія, які існують види блискавковідводів.

 

До змісту
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.