Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ1. Ассирія в системі міжнародних відносин у VIII-VII ст. до н. е.

2. Історичні знання у Стародавньому Китаї.

3. Аграрні реформи у Стародавньому Китаї: звершення і прорахунки.

4. Суспільно-політичне життя у Стародавньому Вавилоні за Законами Хаммурапі.

5. Міжнародні відносини в Передній Азії у другій половині II тис. до н. е. (за документами Амарнського архіву).

6. Давньоіндійське суспільство за «Законами Ману» та «Законами Наради».

7. Типологія розвитку мінойської та ахейської цивілізацій в ІІІ-ІІ тис. до н.е.

8. Давньогрецька колонізація VII—VI ст. до н.е. як складова частина процесів архаїчної епохи.

9. Картина світу за поемами Гомера та давньогрецьким міфологічним циклом.

10. Соціально-політичне регулювання за поемами Гомера "Іліада" та "Одисея".

11. Поезія епохи архаїки, як джерело для вивчення давньогрецького суспільства VII—VI ст. до н.е.

12. Троянська війна в контексті міграційних процесів кінця II тис. до н.е.

13. Давньогрецька "старша тиранія" як суспільно-політичний феномен.

14. Грецько-перські війни V ст. до н.е. - зіткнення двох соціально-політичних систем.

15. Пелопоннеська війна та стан полісної державності.

16. Персія очима елліна ("Кіропедія" Ксенофонта).

17. Криза полісної системи в Греції IV ст. до н.е. та її наслідки.

18. Світо- та життєсприйняття людини елліністичної епохи (на основі аналізу елліністичного роману та елліністичної поезії).

19. Елліністичний Єгипет періоду перших Птолемеїв.

20. Забобони, мантика та окультні науки в період еллінізму (за матеріалами "Сонника" Артемідора).

21. Легендарна традиція та історичні реалії у висвітленні Риму царської епохи.

22. Матеріальна культура Етрурії: проблеми реконструкції "цивілізації" мертвих.

23. Раби та праця рабів у висвітленні античної історичної та літературної традиції.

24. Проблема кризи полісної державності в Римі І ст. до н.е.

Тематика контрольних робіт*

1. Виникнення гомо сапієнс.

2. Виникнення первісних держав в суспільстві.

2. Причини утворення цивілізації стародавнього Єгипту.

4. Відкриття гробниці Тутанхамона.

5. Сутність релігійної реформи Ехнатона.

6. Кір ІІ – засновник перської держави.

7. Бехістунський напис як історичне джерело.

8. Політична сутність перевороту Гаумати.

9. Біблія як історичне джерело.

10. Рух пророків в Палестині.

11. Утворення Ізраїльського та Іудейського царств.

12. Крито-мікенська цивілізація. Загальна характеристика.

13 Загальна характеристика реформ Солона.

14.Тиранія, її роль в архаїчному полісі.

15. Загальна характеристика реформ Клісфена.

16. Процедура остракізму, її значення в політичному житті Афін.

17. Правління Пісистрата, його історичне значення.

18. Фемістокл як політичний лідер.

19. Аристід, як політичний діяч.

20. Політичні відносини в Елладі в період греко-перських війн.

21.Реформи Ефіальта, їх значення для афінської демократії.

22. Роль Перікла в економічному піднесенні Афін.

23.Роль Перікла в політичному піднесенні Афін.

24. Афінське суспільство напередодні Пелопоннеської війни.

25. Причини Пелопоннеської війни.

26.Александр Македонський та Аристотель.

27.Грецькі філософи класичного періоду.

28.”Царський період” в Римі.

29 Реформи Сервія Туллія.

30. Становлення Республіки в Римі.

31. Війни Пірра проти Римської республіки.

32. Завоювання Римом Італії.

33. Реформи Тіберія Гракха.

34. Реформи Гая Гракха.

35. Полководець Карфагену Ганнібал.

36. Державний лад Карфагену в ІІІ-ІІ ст. до н.е.

37. Повстання рабів на Сицилії: перше та друге

38. Диктатура Сулли як прояв кризи римської республіки.

39. Повстання Спартака та його наслідки.

40. Війни Цезаря в Галлії.

41. Причини падіння Республіки в Римі.

42. Економічна криза рабовласництва в Римі ІІІ ст. н.е.

43. Падіння Римської імперії.


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Місце Стародавнього Сходу у світовій історії.

2. Джерельна база єгиптології. Дешифровка ієрогліфів.

3. Історія археологічного дослідження Стародавнього Єгипту.

4. Хронологія та періодизація давньоєгипетської історії.

5. Утворення об’єднаної Давньоєгипетської держави, формування в ній централізованої деспотії.

6. Єгипет у Першій перехідний період.

7. Єгипет доби Середнього Царства. Нашестя гіксосів.

8. Перетворення Єгипту у “світову державу” фараонами ХVIII династії.

9. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона).

10. Війни фараонів ХІХ династії.

11. Єгипет за Рамесидів. Фіванська теократія.

12. Єгипет доби Пізнього Царства.

13. Господарське життя Стародавнього Єгипту, специфіка його іригаційного землеробства.

14. Староєгипетське суспільство, його державне регулювання. Сім’я.

15. Писемність та освіта в Стародавньому Єгипті.

16. Релігія та міфологія давніх єгиптян.

17. Давньоєгипетська література.

18. Джерельна база шумерології та ассиріології. Дешифровка клинопису.

19. Хронологія та періодизація давньомесопотамської історії.

20. Археологічні дослідження Месопотамії.

21. Шумер Ранньодинастичної доби.

22. Аккадське царство. Нашестя кутіїв.

23. Царство Шумеру та Аккаду (ІІІ династія Ура).

24. Старовавилонське царство.

25. Касситська Вавилонія (Середньовавилонське царство).

26. Посилення Ассирії наприкінці Х-ІХ ст. до н.е.

27. Утворення та розквіт Ассирійської імперії у VIII-VII ст. до н.е.

28. Загибель Ассирії та її причини.

29. Нововавилонське (Халдейське) царство.

30. Культура в Стародавній Месопотамії.

31. Старохеттське царство.

32. Новохеттське царство.

33. Торгові міста Фінікії на межі II-I тис. до н.е. Фінікійська колонізація.

34. Ізраїльсько-Іудейське царство.

35. Палестина після загибелі Ізраїльсько-Іудейського царства. Рух пророків і реформи царя Іосії.

36. Природно-кліматичні умови в Стародавньому Ірані. Етногенез і ментальність мідійців і персів.

37. Мідійське царство VIII-VI ст. до н.е.

38. Утворення перської держави Ахеменідів. Завоювання Кіра ІІ Великого та Камбіза.

39. Царювання Дарія І.

40. Греко-перські війни. Загибель держави Ахеменідів.

41. Господарське життя й суспільство Персії VI-IV ст. до н.е.

42. Релігія та міфологія стародавніх іранців. Зороастризм.

43. Індська (Хараппська) цивілізація.

44. Проблема заселення Північної Індії “аріями”. Індія Ведійської доби.

45. Держава Нандів. Індійський похід Александра Македонського.

46. Імперія Маур’їв.

47. Господарське життя Стародавньої Індії.

48. Варново-кастова система Стародавньої Індії.

49. Форми власності і залежності в Стародавній Індії. Система індійських общин.

50. Релігії Стародавньої Індії: брахманізм, буддизм, індуїзм. Буддійська община – сангха.

51. Наукові знання, писемність та освіта в Стародавній Індії.

52. Хронологія та періодизація давньокитайської історії.

53. Держава Шан-Інь.

54. Держава Західне Чжоу. Система соціальних рангів.

55. Китай доби Східного Чжоу. Реформи Шан Яна в царстві Цінь.

56. Утворення Ціньської імперії. Реформи Цінь Шіхуана.

57. Держава Західна Хань. Реформи У-ді.

58. Реформи Ван Мана й повстання “Червоних брів”.

59. Держава Східна Хань. Загибель Ханьської імперії.

60. Соціально-етичні системи Стародавнього Китаю: конфуціанство, моїзм, легізм, даосизм.

61. Релігія та міфологія Стародавнього Китаю.

62. Писемність, освіта, наукові знання в Стародавньому Китаї.

63. Поняття "історія античності". Спільне і особливе в розвитку країн Стародавнього Сходу і античного світу.

64. Географічні і хронологічні рамки історії стародавньої Греції. Періодизація.

65. Природні умови і населення. Основні діалекти давньогрецької мови.

66. Джерела з історії стародавньої Греції.

67. Історія відкриття крито–мінойської цивілізації. Артур Еванс.

68. Соціально-економічний і політичний розвиток мінойсько-ахейської Греції у ІІ тис. до н.е.

69. Історія Відкриття Трой. Генріх Шліман.

70. Поеми Гомера як історичне джерело. "Гомерівське питання".

71. Суспільний лад і господарське життя грецький племен в ХІ-ІХ ст. до н.е.

72. Архаїчний період в історії стародавньої Греції, його основний зміст.

73. Соціально-економічний розвиток у VIІІ-VІ ст. Криза патріархального ладу і боротьба демосу зі знаттю. Основні напрямки боротьби.

74. Велика грецька колонізація. Її причини, основні напрямки і наслідки.

75. Античний поліс як основний соціально-економічний, політичний і культурний феномен античної цивілізації.

76. Розвиток Спарти в долікургову епоху. Закони Лікурга: їх зміст і наслідки.

77. Побут і виховання спартанців.

78. Соціальна і політична організація Спарти.

79. Соціально-економічний і політичний розвиток Аттики в ІХ-VІІ ст. до н.е.

80. Боротьба демосу зі знаттю. Кілонова смута і закони Драконта.

81. Реформи Солона, їх місце в становленні афінського полісу.

82. Тиранія Пейсестрата і Пейсестратидів.

83. Ліквідація тиранії в Афінах. Реформи Клісфена.

84. Причини греко-перських воєн. Їх періодизація.

85. Перший і другий походи персів проти Балканської Греції.

86. Похід Ксеркса. Фермопіли, Саламін і Платеї.

87. Утворення Афінського морського союзу і перетворення його в Архе.

88. Закінчення греко-перських воєн. Їх значення для соціально-економічного, політичного і культурного розвитку Греції.

89. Реформи Ефіальта і Перікла.

90. Пелопоннеська війна. Причини війни.

91. Періодизація Пелопоннеської війни. Зміст періодів.

92. Криза полісу. Його прояви в соціально-економічній, політичній, ідеологічній сферах.

93. Політика Філіппа II. Посилення Македонії.

94. Встановлення македонської гегемонії в Греції. Панеллінський конґрес в Коринфі.

95. Походи Александра Македонського. Їх значення.

96. Еллінізм як соціально-економічне, політичне та культурне явище.

97. Боротьба діадохів і створення системи елліністичних держав.

98. Культура Греції в класичну добу.

99. Культура Греції в елліністичну добу.

100. Історія Стародавнього Риму як друга частина історії античної цивілізації.

101. Природні умови та населення Апеннінського півострову.

102. Суспільство та культура етрусків. Етруська проблема.

103. Виникнення міста Риму та найдавніший період римської історії у висвітленні римської традиції та сучасних досліджень.

104. Зародження римської громадянської общини, Рим царської епохи.

105. Реформи Сервія Тулія, їх значення для. формування римської цивітас.

106. Суспільно-політичний розвиток Риму за часів останніх царів. Вигнання етруської династії та встановлення сенатської республіки. Легенда про благородну Лукрецію.

107. Міжнародне становище Риму в царську епоху. Рим і Латинський союз.

108. Війни Риму в V ст. до н.е. Легенди про Коріолана та Цінцінната.

109. Перші два етапи боротьби плебеїв з патриціями. Народний трибунат, закони ХІІ таблиць, закон Канулея.

110. Війни Риму з етрусками. Взяття Вей Марком Фурієм Каміллом. Подолання галльської навали.

111. Завершення боротьби патриціїв з плебеями. Закони Петелія, Аппія Клавдія та плебісцит Гортензія. Суспільно-політичний устрій римської цивітас.

112. Завоювання Римом Центральної та Південної Італії. Пірр. Утворення системи Римсько-Італійського союзу.

113. Причини боротьби Риму з Карфагеном. І пунічна війна та її результати.

114. Друга пунічна війна, її соціально-економічні, політичні та культурні наслідки.

115. Третя пунічна війна та війни на Піренейському півострові, їх результати.

116. Македонські війни та завоювання Римом Балканської Греції.

117. Криза римської цивітас. Пошуки шляхів подолання кризи.

118. Реформи Тіберія Гракха, їх причини та наслідки.

119. Реформи Гая Гракха. Основні результати реформ братів Гракхів. Боротьба оптиматів і популярів.

120. Союзницька війна: її причини, хід та наслідки.

121. Війни Риму з Мітрідатом та їх наслідки.

122. Боротьба політичних угрупувань у 80-ті роки. Диктатура Сулли.

123. Повстання на о.Сицилія та повстання Спартака.

124. 1-й тріумвірат та його місце в політичній еволюції Риму.

125. Громадянські війни 40-х років. Диктатура Юлія Цезаря.

126. Другий тріумвірат та останні роки республіки. Боротьба Октавіана з Антонієм.

127. Принципат як перша форма імперії. Принципат Августа.

128. Укріплення та розвиток принципату при династії Юліїв-Клавдіїв.

129. Деспотичні тенденції в розвитку принципату. Правління Нерона. Нерон і Сенека.

130. Політична криза і громадянські війни в кінці 60-х років. Династія Флавіїв.

131. “Золоте століття” Антонінів.

132. Соціально-економічний розвиток І-ІІ ст. н.е. Розвиток латифундій та колонату.

133. Римська імперія при Северах. Еволюція принципату.

134. Правління солдатських імператорів. Загальна криза в ІІІ ст.

135. Виникнення християнства. Ортодоксально-догматична, міфологічна та історична теорія походження Ісуса Христа та християнства.

136. Взаємовідносини християнства та імператорської влади в ІІ-ІV ст. Перетворення Християнства на офіційну релігію.

137. Реформи Діоклетіана і Константина. Домінат як друга форма Імперії.

138. Еволюція соціально-економічних відносин в ІV-V ст. та формування протофеодальних елементів.

139. Розклад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію).

140. Конкретно-історичні обставини падіння Західної Римської Імперії.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.