Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Умова та варіанти завдання на виконання розрахункової роботиЛевицький В.Г., Кальчук С.В.,

Соболевський Р.В.

 

 

Фактурна обробка та

Фрезерування каменю

 

 

Методичні вказівки

До практичних робіт

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»

 

 

 

 

Житомир


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

 

Левицький В.Г., Кальчук С.В.,

Соболевський Р.В.

 

 

Фактурна обробка та

Фрезерування каменю

 

 

Методичні вказівки

До практичних робіт

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри маркшейдерії

Протокол №1 від 29.08.2012 р.

Затверджено на засіданні

методичної ради ГЕФ

Протокол №1 від 31.08.2012 р.

 

 

Житомир


УДК 679.8:622.02

Л37

 

Левицький В.Г., Кальчук С.В., Соболевський Р.В. Фактурна обробка та фрезерування каменю. Методичні вказівки до практичних робіт. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 50 с.

 

Кладе

ні завдання до розрахункових робіт та зразки їх виконання й

Упорядники:

Левицький Володимир Григорович, старший викладач кафедри маркшейдерії Житомирського державного технологічного університету

Кальчук Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Житомирського державного технологічного університету

Соболевський Руслан Вадимович, кандидат технічних наук, доцент кафедри маркшейдерії Житомирського державного технологічного університету

 

 

Відповідальний за випуск:

Котенко Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, декан гірничо-екологічного факультету ЖДТУ

 

 

Рецензент:

Коробійчук Валентин Вацлавович, кандидат технічних наук, доцент кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. ЖДТУ

 

 

©Левицький В.Г., 2012.

©Кальчук С.В., 2012.

©Соболевський Р.В., 2012.


Зміст

 

Вступ. 4

Умова та варіанти завдання на виконання розрахункової роботи 5

Приклад розв’язку розрахункової задачі 10

Контрольні питання для захисту. 26

розрахункової роботи. 26

Література. 29

Додатки. 30

 

 


 

Вступ

 

Прискорення темпів розвитку каменеобробки неможливо здійснювати без впровадження нових технологій обробки, удосконалення процесів та засобів обробки, а також впровадження останніх наукових досягнень в цій галузі. Усе це можливо здійснити при наявності на виробництві висококваліфікованих гірничих інженерів, які спеціалізуються на видобуванні та обробці природного каменю.

Майбутній гірничий інженер повинен володіти глибокими знаннями з технології фактурної обробки та глибоко розуміти фізичні процеси обробки каменю, уміти розрізняти за текстурою облицювальні камені основних родовищ України та знати основні напрями їх застосування, уміти виконувати основні технологічні розрахунки процесів фактурної обробки та фрезерування каменю, орієнтуватися в сучасному інструменті фактурної обробки та знати області його застосування, володіти навичками розкрою плит-заготовок з метою забезпечення мінімальних витрат сировини, а також володіти навичками виконання фрезерування каменю.

З цією метою навчальним планом передбачено вивчення дисципліни “Фактурна обробка та фрезерування каменю”. Методичні вказівки призначенні для виконання розрахункових робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Методичні вказівки містять комплексну розрахункову роботу з п’яти завдань, в яких виконується розрахунок продуктивності шліфувально-полірувального і фрезерно-окантовувального обладнання та визначається декоративність природного каменю, з якого виготовляються вироби.

 

 

 

 

 


Умова та варіанти завдання на виконання розрахункової роботи
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.