Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чим повінь відрізняється від паводка ?4 Які існують головні характеристики стоку ?

5 Порівняйте такі характеристики як об’єм стоку та витрата води.

6 Порівняйте такі характеристики як шар стоку і модуль стоку.

7 Які існують основні типи рік за водним режимом ?

8 Чим корисний для інженера-еколога гідрограф стоку

9 Що таке норма стоку, коефіцієнт стоку ?

10 Які Ви знаєте типи живлення рік?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

СКЛАДАННЯ ВОДНОГО БАЛАНСУ БАСЕЙНУ РІКИ.

Вступ. Виконання цієї лабораторної роботи ставить перед собою завдання навчити студентів складати водний баланс басейну ріки, аналізувати його складові, визначати зміну запасів води в басейні ріки протягом визначеного часу. Тема роботи присвячена актуальним питанням гідрології, на які повинен відповідати еколог-практик, працюючи в системі охорони навколишнього середовища.

Порядок виконання.

1 Скласти рівняння водного балансу річкового басейну.

При розгляді водного балансу річкового басейну досліджується об'єм простору, обмежений бічною поверхнею, яка проходить по вододільній лінії до першого непроникного горизонту, знизу - його поверхня цього горизонту, а зверху - площа басейну. Водний баланс для такого простору кількісно показує закономірності кругообігу води у природі.

Для річкового басейну з природним режимом витрата вологи за будь-який розрахунковий інтервал часу визначається рівнянням:

 

S = X - Y - E, (5.1)

де X - атмосферні опади в межах водозбору;

Y - річковий стік у замикаючому створі;

Е - сумарне випаровування з басейну;

S - загальна зміна запасів води в басейні (у ґрунтових, водоносних горизонтах, руслах, озерах, водосховищах, болотах, малих пониженнях рельєфу).

Величина S може мати як додатне (при накопичуванні вологи у басейні у багатоводні періоди), так і від'ємне (у маловодні роки) значення. Всі елементи рівняння наводяться у шарі води в лінійних мм.

Це рівняння можна використовувати для річного інтервалу, що включає періоди накопичування і витрачання вологи у певному річковому басейні. Водні баланси складаються:

- по місяцях за календарний рік;

- за гідрологічні роки і генетично однорідні періоди року (межень, водопілля, повінь). Гідрологічний рік починається восени (1 жовтня або 1 листопада), коли запаси вологи, що переходять із року в рік, в річкових басейнах малі.

 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ. Вихідні дані:

Елементи водного балансу: опади (Х), стік (Y) і випаровування (Е) у мм по місяцях за 2006 рік для басейну р. Дзеркальної - с. Березівка наведені в табл.5.1.

Треба розрахувати загальну зміну запасів води в басейні р. Дзеркальної - с. Березівка по місяцях за 2006 календарний рік і проаналізувати розрахований водний баланс за допомогою комплексного інтегрального графіка елементів балансу.

Розрахунок:

Визначаємо зміну запасів води в басейні річки за кожний місяць і за рік в табличній формі (табл. 5.2) за формулою 5.1:

 

S = X - Y - E,

SI = 30 - 1,0 - 2,0 = 27 (мм)

SІІ = 37 - 1,0 - 6,0 = 30 (мм)

SІІІ = 37 - 2,0 - 11 = 24 (мм)

Sрік = 640 - 97 - 466 = 77 (мм)

 

Таблиця 5.1-Водний баланс по місяцях за 2006 календарний рік р. Дзеркальна - с. Березівка

 

Місяць Елементи водного балансу, мм
Опади (Х) Стік (Y) Випаровування (Е)
I 1,0 2,0
II 1,0 6,0
III 2,0
IV
V 8,0
VI 3,0
VII 3,0
VIII 2,0
IX 3,0
X 3,0
XI 3,0 8,0
XII 2,0 1,0
Рік

 

 

Таблиця 5.2-Водний баланс по місяцях за 2006 календарний рік р. Дзеркальна - с. Березівка

 

Місяць Елементи водного балансу, мм
Опади (Х) Стік (Y) Випаровування (Е) Зміна запасів води в басейні ( S)
I 1,0 2,0
II 1,0 6,0
III 2,0
IV -37
V 8,0 -76
VI 3,0 -19
VII 3,0 -35
VIII 2,0
IX 3,0 -17
X 3,0
XI 3,0 8,0
XII 2,0 1,0
Рік©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.