Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чому в економічно відсталих країнах населення продовжує інтенсивно збільшуватися, незважаючи на те, що це призводить до погіршення їхнього життєвого рівня ?Населення слаборозвинутих країн не само винайшло блага цивілізації, а отримало їх всі й одразу, масово й часто навіть безкоштовно як гуманітарну допомогу.

 

Хто зазвичай ратує за збільшення народжуваності, незважаючи ні на що?

Мілітаристи, придворні демографи та націоналісти

 

Назвіть головний постулат англійського вченого економіста 18 ст. Томаса Мальтуса.

Населення, якщо не заважати його вільному відновленню, подвоюється кожні 25 років, інакше кажучи – в геометричній прогресії

 

Скільки повинно бути дітей у кожній сім’ї, щоб населення відтворювалося і було стабільним за чисельністю ?

Для відтворювання популяції достатньо мати двох дітей

 

Який фактор є одним із основних для зниження народжуваності ?

Грамотність є основним фактором зниження народжуваності

 

Якими є основні причини можливого масового зменшення населення Землі ?

Інформаційна криза, пов’язана з непомірним зростанням інформації, яку людина не зможе переробити за короткий час.

 

Який знаменитий вислів Т. Мальтуса став другим важливим принципом його теорії щодо народжуваності ?

Не народжувати дітей, яких батьки не в змозі будуть прокормити.

 

Які три способи зниження приросту чисельності населення пропонує Міллер ?

Міллер пропонує 3 способи зниження приросту чисельності населення в рамках другого шляху: регулювання через економічний розвиток, через планування сім’ї, через соціально-економічні зміни.

 

Які об’єми споживання енергії були у 1990 р.

В 1990 році в світі спожили 12 млрд. т у.п.

Дайте визначення поняттю джерело енергії.

Джерело енергії – це джерело з якого може бути отримана енергія безпосередньо або шляхом переробки

 

Що таке відновлювані джерела енергії ?

Відновлювальні джерела енергії – це джерела енергії, що використовують потоки енергії Сонця, вітру, тепла Землі, біомаси, морів і океанів і існують постійно

 

Що таке антропогенна дія ?

Антропогенна дія – це вплив виробничої і іншої діяльності людей на довкілля, що призводить до зміни його структури і функціонування

Що таке синтез-газ ?

Синтез-газ – це суміш водню і оксиду вуглецю

Що таке біогаз?

Біогаз – це газ що утворюється під час бактеріального розкладу відходів тваринницького виробництва (метан і CO2)

 

Що таке метанол?

Метанол – рідина без кольору з слабким спиртовим запахом

 

Що таке піроліз біомаси?

Піроліз біомаси – розпад біомаси під впливом високої температури без доступу повітря

 

Що таке теплоелектроцентраль?

Теплоелектроцентраль – теплова електростанція яка виробляє не тільки електричну а і теплову енергію що відпускається споживачам у вигляді пари і гарячої води

 

Що таке фотоелемент?

Фотоелемент – прилад який перетворює світлову енергію в електричний струм

 

Що таке фотоенергетика?

Фотоенергетика – галузь енергетики, яка використовує сонячне випромінювання для його прямого перетворення в електроенергію

 

Що таке квадратура?

Квадратура – положення Місяця, Сонця і Землі утворює прямий кут при якому настає найменший приплив

 

У скільки разів збільшилося використання енергії сучасною людиною у порівняння з первісною людиною?

В 100 разів

 

На скільки процентів задовольняє Україна свої потреби у паливно-енергетичних ресурсах?

42-44 %

 

Як за останні 100 років змінилася середня світова антропогенна температура?

За останні 100 років антропогенне підвищення температури складає 0,6 -0,7 °С, на сьогодні «парниковий ефект»

 

Що будуть робити країни світу після закінчення Кіотського протоколу в 2012 році?

В 2012 році продовжили Кіотський протокол на 5 років

 

Яка динаміка змін населення і прісної води на Землі відбулася починаючи з 1900 року?

Збільшення кількості населення і зменшення (нехватка) прісної води

 

Чим обумовлені низькі темпи впровадження нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії в Україні?

- високою ціною

- низьким ККД, який набагато менший теоретичного

- низький коефіцієнт надійності

- відсутністю стандартів і гарантій

 

Який енергоносій є основним в Україні?

Основний енергетичний носій – вугілля

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.