Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основний зміст Кіотського протоколу ?



Що таке не відновлювані джерела енергії ?

Це природні запаси речовини і матеріалів, які можуть бути використані людиною для виробництва енергії

 

Що таке генераторний газ ?

Генераторний газ – газ, який одержують під час газифікації деревини (часткове окиснення)

 

Що таке метантенк ?

Метантенк – споруда для анаеробного зброджування біомаси, осаду стічних вод, а також висококонцентрованих стічних вод за умов підвищених температур.

 

Що таке етанол із біомаси ?

Етанол із біомаси – алкоголь, який одержується внаслідок ферментації вихідних речовин, що містить цукор і крохмаль.

 

Що таке енергозбереження ?

Енергозбереження це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії й природних енергетичних ресурсів у народному господарстві та яка реалізується з використанням технічних, економічних і правових методів.

 

Що таке магма ?

Магма- це нагріта до 1300 С та вище розтоплені гірські породи

 

Що таке озонова дірка ?

Озонова дірка це утворення розриву суцільності озонового шару Землі.

 

Що таке мікро-ГЕС ?

Мікро-ГЕС це гідроелектростанція потужністю до 100 кВт

 

Що таке міні –ГЕС ?

Міні-ГЕС це електростанція потужністю 100 кВт – 1000 кВт

 

Що таке термоемісійний генератор ?

Термоемісійний генератор це пристрій прямого перетворення теплової енергії в електричну на основі термоелектронної емісії.

 

Що таке електрохімічний генератор ?

Електрохімічний генератор це два чи більше паливних елемент в комплексі з системами, що забезпечують їх функціонування.

 

 

Що таке радіоізотопний генератор ?

Радіоізотопний генератор це радіоізотопне джерело електричної енергії в якому теплова енергія розпаду радіонуклідного палива перетворюється в механічну енергію з наступним перетворенням в електричну.

 

Що таке магнітогідродинамічний генератор ?

МГД-генератор – це джерело електричної енергії, яке безпосередньо перетворює теплову енергію в електричну шляхом взаємодії магнітного поля зі струмопровідними рідинами чи низькотемпературною плазмою.

 

Що таке сонячний фотоелектричний елемент ?

Фотоелектричний елемент (фотоперетворювач) – перетворювач сонячного випромінювання в електричну на основі фотоефекту, в основному напівпровідникові перетворювачі на основі фотопровідності.

 

Що таке кислотні дощі ?

Кислотні дощі це всі види метеорологічних опадів (дощ, сніг, град, дощ зі снігом), рН яких менше, ніж середнє значення рН дощової води (середній рН для дощової води дорівнює 5,6)

 

Що таке сонячний колектор ?

Сонячний колектор це пристрій, який призначений для ефективного перетворення сонячної енергії в теплову й складається з теплоізольованого корпусу, всередині якого розміщена панель із високоефективним поглинаючимпокриттям та тепло вивідними трубками

 

Що таке теплова помпа ?

Теплова помпа це тепловий підвищувальний трансформатор низько потенційного тепла (грунту, грунтових та стічних вод, повітря) у високо потенційне тепло для опалювання будинків

 

Які етапи пройшло людство у сфері енерговикористання і енергозбереження ?

У сфері енерговикористання і енергозбереження людство пройшо такі етапи: водяне колесо, парова машина, електрика та двигун внутрішнього згоряння.

 

Для чого було введено поняття умовного палива ?

Поняття умовного палива було введено для зручності порівняння енергоефективності різноманітних паливо – енергетичних ресурсів

 

Скільки літрів в одному нафтовому барелі ?

1 барель – 158,987 літрів

 

Скільки літрів в одному нафтовому галоні ?

3,785 літрів

Які прогнози стосовно того, коли закінчаться у світі доступні запаси вугілля, нафти та газу ?

Доступних запасів вугілля вистачить до 2500 р., а нафти і газу до 2100 р.

 

Ким і коли був прийнятий Кіотській протокол ?

Кіотський протокол був прийнятий ООН на третій рамковій конференції наприкінці 1997 р.

 

Основний зміст Кіотського протоколу ?

Кіотський протокол закріпив за розвинутими країнами, а також країнами з перехідною економікою кількісні зобов’язання щодо обмеження емісії парникових газів у атмосферу

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.