Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хетське царство. ( 2 год. )1. Політична інтеграція Східної Анатолії. Хетське царство у XVII–XVст. до н.е.

2. Велика Новохетська держава (XIV–XIII ст. до н.е.).

3. Загибель Хетського царства.

4. Соціально-економічний та державний лад хетського суспільства.

5. Хетська культура.

Література

 1. Герни О.Р. Хетты. – М., 1987.
 2. Георгадзе Г.Г. Вопросы общественного строя хеттов. – Тбилиси, 1991.
 3. Довгяло Г.И К возникновению царской власти у хеттов. – Минск, 1965.
 4. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. – М., 1983.
 5. Менадзе Э.А. Хеттское общество. Тбилиси, 1985.

Перська держава в VI–IV ст. до н.е.. ( 2 год. )

1. Утворення Перської держави.

2. Правління Кіра ІІ.

3. Завоювання Єгипту.

4. Реформи Дарія І.

5. Греко-перські війни.

6. Послаблення Перської держави.

 

Література

1. Крижанівський О.П.Історія стародавнього Сходу. Курс лекцій. – К., 2002;

2. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002; М., 2007;

3. Тураев Б.А. История древнего Востока. – М., 2002.

4. Балух В.О. Історія античної цивілізації: У 3-х т. – Т. 1. Стародавня Греція: Підручник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007.

 

Індія в V – IIІ ст. до н.е. Утворення загально-індійської держави

(2 год.)

1. Соціально-економічні відносини.

2. Політичний лад.

3. Система стародавніх індійських держав.

4. Розквіт держави Маур’їв.

Література

1. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985.

2. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1993.

3. Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. – М., 1987.

4. Крижанівський О.П.Історія стародавнього Сходу. Курс лекцій. – К., 2002;

5. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002; М., 2007;

 

Стародавній Китай у І – ІІІ ст. н.е. ( 2 год. )

1. Загострення соціальних протиріч та народні повстання І ст..

2. Внутрішня політика Східної Хань в І – ІІ ст..

3.Зовнішня політика імперії.

4. Соціальні відносини в І – ІІ ст..

5. Повстання ,,жовтих пов’язок” та падіння імперії Хань.

Література

 1. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. – М., 1983.
 2. Крюков М.В. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. – М., 1983.

3. Крижанівський О.П.Історія стародавнього Сходу. Курс лекцій. – К., 2002;

4. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002; М., 2007;

5. Тураев Б.А. История древнего Востока. – М., 2002.

 

Завдання самостійної роботи

Виконайте завдання контурної карти

Підготуйтеся до співбесіди за темами або до обговорення в групах за запропонованими планами.

Оберіть тему, зробіть добірку матеріалу, підготуйте ММП.

Східний Іран і Середня Азія за «Авестою»

1. Характеристика джерела.

2. Господарське життя.

3. Суспільно-політичний устрій.

4. Віровчення, соціальна етика та ритуал зороастризму.

Початок царювання Дарія І за Бехітунським написом та «Історією» Геродота

1. Характеристика джерел.

2. Прихід до влади Дарія І та відновлення ним єдності держави Ахеменідів.

3. Адміністративно-фінансові реформи Дарія І.

Ранній буддизм: вчення та община

1. Характеристика джерел. Виникнення буддизму, його віровчення. Соціальна етика буддизму. Буддизм і держава. Буддійська община — сангха.

Давньоіндійське суспільство та держава другої половини І тис. до н. е. за «Артхашастрою» Каутільї

1. Характеристика джерела. Станово-кастова система. Рабство та інші форми залежності. Патріархальна сім'я. Сільська община. Система державного управління.

Людина, суспільство, держава в «Луньюї» Конфуція

1. Конфуцій: життя, діяльність, роль в історії.

2. Людина та етика людських взаємин у «Луньюї».

3. Конфуціанське ідеальне суспільство та роль ритуалу й церемоніалу в його побудові. Погляди Конфуція на державу та політику. Духовне життя суспільства за «Луньюєм».

Персія.

1. Назвіть держави, підкоренні персами на протязі VІ – V ст. до н.е.?

2. У чому проявлялись передумови та як здійснювалась централізація Перської держави за царювання Дарія І?

3. Поясніть причини та форми прояву греко-перських протиріч в V – ІV ст. до н.е.?

4. Які історичні умови спряли сприяли формуванню ,,світової” Перської держави?

5. Схарактеризуйте особливості економіки, соціальної структури, політичного правління та культурно-релігійних процесів в Перській державі Ахеменідів.

Індія.

1. Схарактеризуйте рівень розвитку хараппської культури.

2. У чому проявляються риси подібності та можливого успадкування поміж культурою долини Інду (,,протоіндійської”) та класичною стародавньою індійською цивілізацією?

3. Що відрізняє економіку, соціальний та політичний лад Північної Індії пізнього ведійського періоду від часу створення ,,Рігведи”?

4. Які зміни в Північній Індії середини І тис. до н.е. дозволяють вважати цей час особливою епохою стародавньої Індійської історії?

5. Назвіть передумови виникнення загально індійської держави Маур’їв, яке їх значення в історії Індії?

6. Що собою являла общинно-кастова структура та яким чином вонам вплинула на політичну історію Індії й індійську культуру?

Китай

 1. Ріки Китаю Янцзи та Хуанхе сприяли: розвитку землеробства; створенню держави; розвитку торгівлі; завоюванню інших країн; формуванню нації; становленню культури. (Правильну відповідь підкресліть.)
 2. Яку рослину можна вважати символом Китаю та чому?
 3. Які відкриття були зроблені в Китаї (назвіть не менше 10)?
 4. Чому об’єднання Китаю в кінці ІІІ ст. до н.е. під владою Цінь Шіхуанді співпало з будівництвом Великого Китайського муру?
 5. Ким був Цінь Шіхуанді в історії Стародавнього Китаю: національним героєм; реформатором; захисником знедолених; видатним вченим; засновником держави; гнобителем? (Правильну відповідь підкресліть.)
 6. Що дало можливість Цінь Шіхуанді здійснити будівництво Великого Китайського муру?
 7. Як ви вважаєте, чому династія Цінь була у владі так недовго?
 8. Чим книги Месопотамії відрізнялися від книг Китаю?

Література

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока / Всеволод Игоревич Авдиев. -М.: Высшая школа, 1970. - 608с.

2. Брестед Д. История Древнего Египта: в 2т. / Д.Брестед, Б.Тураев. - Мн.: Харвест, 2002. - Т.1. - 384 с.

3. Бэшем А. Цивилизация Древней Индии. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

4. Васильев Л.С. История Востока: в 2т.. - М.: Высшая школа, 1998. - Т.1. 0 1988. - 495с.

5. Головей В.Єгипетські піраміди: мудрість віків / В.Головей // Науковий світ. - 2003. - №1. - С.21-28; №2. - С. 20-26; №3. - С.20-24; - №4. - С. 23-26

6. Головін Ю. Господарське і повсякденне життя Давнього Єгипту // Історія України. - 2007. - №38. - С.20-23

7. Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. – М., 1989.

8. Древние цивилизации / под ред. Бонгард – Левина – М., 1988.

9. Елисеефф В., Елисеефф Д. Цивилизация классического Китая. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

10. Елисеефф В., Елисеефф Д. Японская цивилизация. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005.

11. Историся Древнего мира: Древний Восток, Египет, Шумер, Вавилон, Западная Азия - Мн.: Харвест, 1991.

12. История Древнего Востока / под ред. В.И. Кузищина. - М.: Высшая школа, 2002.

13. Картер Г. Гробница Тутанхамона. - М.: Прогресс, 1997.

14. Котрелл М. Пророчества Тутанхамона. - М.: Экспо, 29004..

15. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – К., 2002.

16. Монтэ П. Египет Рамсесов: Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. - М.: Наука, 1988.

17. Оппенхейм Л.А. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. – М, 1990.

 


Запитання підсумкового контролю

1. Визначення поняття «історія Стародавнього Сходу». Хронологічні та географічні межі.

2. Специфічні риси суспільного і політичного ладу країн Стародавнього Сходу.

3. Типологія держав стародавнього світу та форми правління.

4. Джерела з історії Стародавнього Сходу.

5. Природні умови, населення, джерела та історіографія історії стародавнього Єгипту.

6. Хронологія та періодизація староєгипетської історії.

7. Формування ранньокласового суспільства і держави Єгипту.

8. Об’єднання Єгипту і створення централізованої загально єгипетської держави. Епоха будівництва великих пірамід.

9. Політична історія Єгипту доби Середнього Царства та нашестя гіксосів.

10. Визволення Єгипту від гіксосів і перетворення його в «Світову державу».

11. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона) та її значення.

12. Єгипет в епоху XIX династії. Воєнна політика фараонів.

13. Єгипет за Рамесидів, ліванська теократія.

14. Політична історія Єгипту доби Пізнього Царства.

15. Соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту, його особливості.

16. Культура Стародавнього Єгипту.

17. Характеристика джерел з історії Стародавньої Месопотамії. археологічні дослідження.

18. Хронологія та періодизація історії Стародавньої Месопотамії. Етногенез та ментальність населення.

19. Месопотамія архаїчна та ранньодинастична: державотворчі процеси.

20. Соціально-економічний розвиток та політичні процеси в найдавніших державах Шумеру та Аккаду.

21. Утворення централізованої держави в Месопотамії. Держава Аккаду та III династія Ура.

22. Вавилонія та її місце в історії Месопотамії.

23. Старовавилонське суспільство та особливості господарського життя.

24. Хаммурапі, його управління та закони.

25. Особливості культури Стародавньої Месопотамії.

26. Касситська Вавилонія: від політичного занепаду до утворення держави. Особливості політичних та економічних процесів в Середньовавилонському царстві.

27. Природнокліматичні умови Месопотамії. Етногенез та ментальність населення.

28. Політична історія Ассирії в II тис. до н.е.

29. Господарське життя, суспільство Ассирії в II тис. до н.е.

30. Посилення Ассирії наприкінці X–IX ст. до н.е.

31. Створення та розквіт Ассирійської імперії.

32. Причини занепаду Ассирії.

33. Нововавилонське царство: особливості політичної історії, господарського та суспільно-політичного життя.

34. Основні джерела та археологічні дослідження Анатолії.

35. Особливості природнокліматичних умов та населення Малої Азії.

36. Політична інтеграція Східної Анатолії. Хетське царство у XVIII–XV ст. до н.е.

37. Новохеттська держава у XIV–XIII ст. до н. е.: особливості політичної історії.

38. Суспільно-економічний та державний лад Хетського суспільства.

39. Хеттська культура: особливості та досягнення.

40. «Троянське царство»: державотворчі процеси та соціально-економічний розвиток.

41. Фригійське царство: політична історія та культурні досягнення.

42. Лідійська держава та її суспільно-політичний розвиток.

43. Етнічні процеси у V–IV тис. до н.е. в Закавказзі та держава Урарту.

44. Природнокліматичні умови, населення, джерела з історії Східного Середземномор’я.

45. Культура Ієрихону.

46. Ранні державні утворення у Східному Середземномор’ї: Ебл, Бібл та Аллалах.

47. Фінікія та Сирія на початку I тис. до н.е.: політична історія та соціально-економічний розвиток.

48. Палестина в I тис. до н.е. Формування Ізраїльсько - Іудейського царства.

49. Соціально-економічні відносини та соціальна криза в Ізраїлі та Іудеї.

50. Східне Середземномор’я під владою Ассирії, Вавілонії та Персії. Загострення соціальних протиріч у Фінікії та Палестині.

51. Культура Східного Середземномор’я.

52. Карфаген у IX–III ст. до н.е.: від Фінікійської колонії до великої держави.

53. Особливості формування Стародавніх держав Аравійського півострова.

54. Географічне середовище та населення. Джерела та історіографія Ірану і Середньої Азії в давнину.

55. Стародавні держави Еламу, їх особливості.

56. Політичний та соціально-економічний розвиток Мідійського царства у VIII–VI ст. до н.е..

57. Виникнення Перської держави. Завойовницька політика Кіра та Камбіза.

58. Дарій I та його реформи.

59. Перська держава в V–IV ст. до н.е.. Греко-перські війни, їх наслідки.

60. Похід Олександра Македонського на Схід та розгром Перської держави.

61. Економічні та соціальні відносини в Перській державі в VI–IV ст. до н.е..

62. Релігія та культура Персії.

63. Середня Азія в складі держави Ахеменідів.

64. Парфянське царство: виникнення та розквіт. Парфянське суспільство та культура.

65. Кушанська держава. Політична історія. Економіка. Суспільство та державне управління.

66. Південна Азія в давнину: особливості природнокліматичних умов та етнічних процесів.

67. Індська цивілізація у XXIII–XVIII ст. до н.е..

68. «Ведійський період».

69. Становлення ранніх держав у Північній Індії в VII ст. до н.е..

70. «Буддійський період». Утворення загальноіндійської держави у IV–III ст. до н.е..

71. «Класична епоха». Політична історія Південної Азії у II ст. до н.е. – IV ст. н.е..

72. Релігія та культура Стародавньої Індії.

73. Хронологія та періодизація історії Стародавнього Китаю.

74. Стародавні державні утворення в Китаї: Шан-Інь та Чжоу.

75. Перша централізована держава в Китаї – імперія Цінь (221-207 рр. до н.е.).

76. Імперія Хань у III ст. до н.е..

77. Ідеологічна боротьба у Стародавньому Китаї в VI–III ст. до н.е.

78. Культура Стародавнього Китаю.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.