Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вавилонія в кінці ІІ – І пол. І тис. до н.еПлани семінарських занять

 

Джерела з історії Стародавнього світу (4 год.)

План

1. Історичні джерела: класифікація, характеристика.

2. Джерела з історії Стародавнього Сходу.

3. Історія Криту та Ахейської Греції ІІ тис. до н.е. в джерелах.

4. Джерела з історії Греції: архаїчна, класична доба, елліністичний період.

5. Джерела з історії царського та республіканського часу.

6. Джерела з історії Римської імперії.

 

Література

1. Балух В.О., Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму: Курс лекцій. – Чернівці, 2005.

2. Балух В.О. Історія античної цивілізації: У 3-х т. – Т. 1. Стародавня Греція: Підручник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007.

3. История древнего Востока / Под ред.В.И Кузищина. – М., 2002.

4. История древней Греции / Под ред.В.И Кузищина. – М., 2001.

5. История древнего Рима / Под ред.В.И Кузищина. – М., 2002.

6. История Европы: В 8 т. Древняя Европа. – М., 1998. Т.1.

7. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – К., 2002.

 

Завдання самостійної роботи

Дайте визначення понять: «історія», «історичне джерело», «матеріальна культура», «пам'ятка культури», «писемне джерело».

На карті позначте місця створення найвідоміших пам’яток культури стародавніх цивілізацій.

Складіть структурно-логічну схему або ММП «Класифікація історичних джерел» і наповніть її прикладами.

Складіть таблицю «Пам’ятки з історії Стародавнього світу»

 

Історіографія історії Стародавнього світу ( 4 год. )

План

1. Історіографія історії Стародавнього Сходу.

2. Вивчення історії Стародавньої Греції (початок XX ст.; зарубіжна, вітчизняна та російська історіографія XX ст.).

3. Вивчення історії Стародавнього Риму (зарубіжна, російська, українська історіографія).

4. Нові тенденції в розвитку сучасної науки.

 

Література

1. Балух В.О., Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму: Курс лекцій. – Чернівці, 2005.

2. Балух В.О. Історія античної цивілізації: У 3-х т. – Т. 1. Стародавня Греція: Підручник. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007.

3. История древнего Востока / Под ред.В.И Кузищина. – М., 2002.

4. История древней Греции / Под ред.В.И Кузищина. – М., 2001.

5. История древнего Рима / Под ред.В.И Кузищина. – М., 2002.

6. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – К., 2002.

Завдання самостійної роботи

1. Схарактеризуйте концепції історичного розвитку старосхідних та античних суспільств.

2. Зробіть список наукових досліджень з окремого періоду розвитку кожної цивілізації

 

Загальноєгипетська держава в період Середнього царства ( 2 год. )

План

1. І – перехідний – час розпаду централізованої держави та соціальних заворушень.

2. Економічні, політичні та соціальні передумови нового об’єднання держави.

3. Соціально-класова структура Єгипту Середнього царства. Суспільні відносини та загострення соціально-політичної боротьби.

4. ІІ – перехідний період та нашестя гіксосів.

 

Основна література

Хрестоматії

Хрестоматия по истории древнего мира / Сост. Е. Черкасова. – М.,1991; Хрестоматия по истории девнего Востока / Под ред. В.В.Струве и Д.Г.Редера. – М.,1963.

Підручники

Історія стародавнього світу / За ред. В.М.Дьякова та С.І.Ковальова. – К.,1956; История древнего мира / Под ред. И.М.Дьякова и С.И.Ковальова. – М.,1962; Крижанівський О.П.Історія стародавнього сходу. Курс лекцій. – К.,2002; История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М.,2002; Тураев Б.А. История древнего Востока. – М.,2002;

Завдання самостійної роботи

Виконайте завдання контурної карти

Випишіть нові терміни до словничка

Підготуйте повідомлення, ММП «Реформа Ехнатона».

Підготуйте реферат «Египет в епоху пізнього царства.»

Культура Стародавнього Єгипту (2 год.)

План

  1. Особливості світосприйняття стародавніх єгиптян: релігія, магія та міфологія.
  2. Теократичний характер влади фараона.
  3. Розвиток наукової думки.
  4. Естетичні уявлення стародавніх єгиптян.
  5. Гуманізм давньо-єгипетської культури.

 

Основна література

Хрестоматії

Хрестоматия по истории древнего мира / Сост. Е. Черкасова. – М.,1991;

Хрестоматия по истории девнего Востока / Под ред. В.В.Струве и Д.Г.Редера. – М.,1963.

Підручники

Історія стародавнього світу / За ред. В.М.Дьякова та С.І.Ковальова. – К., 1956;

История древнего мира / Под ред. И.М.Дьякова и С.И.Ковальова. – М., 1962; Крижанівський О.П.Історія стародавнього Сходу. Курс лекцій. – К., 2002;

История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2002;

Тураев Б.А. История древнего Востока. – М., 2002;

 

Вавилонія в кінці ІІ – І пол. І тис. до н.е.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.