Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи можливе використання спірного твору без згоди автора ? 

 

Рішення:

 

1. Відповідно до п.1.ст.11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору…»

Також, відповідно до п.1.п.3 п.5 ст.15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.»

п.3 «3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; …»

п.5 «5. За винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.»

Також, відповідно до ст.45 Закону України «Про авторське право та суміжні права» «Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав» «Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: а) особисто; б) через свого повіреного; в) через організацію колективного управління.»

Також, відповідно ст.47 Закону України «Про авторське право та суміжні права» « Забезпечення колективного управління майновими правами»

«1. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.

2. Організації колективного управління створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом.

3. Допускається утворення окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

4. Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

5. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть також доручати управління своїми майновими правами на колективній основі відповідним державним організаціям, установчі документи яких передбачають здійснення таких функцій.»

Також п.п. «г» ст.49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «Функції організацій колективного управління» « «г) вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів.»

Також відповідно до ст. 50 Закону України « Про авторське право та суміжні права» «Порушення авторського права і суміжних прав» «Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;»

Відповідно до Розпорядження Президента України «Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят» від 18.11.2004 №294/2004-рп п.1п.4 « З метою організації змістовного дозвілля у новорічні і різдвяні дні 2005 року, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій:

1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити: проведення в населених пунктах України новорічних і різдвяних свят ялинки, народних обрядів, карнавалів, інших масових розваг із залученням професійних і самодіяльних колективів, діячів культури та мистецтва; фінансування організації і проведення цих заходів, а також придбання подарунків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без догляду.

п.4. «4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України: забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов'язаних із новорічними та різдвяними святами, в тому числі з відкриттям головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності в м. Києві та ялинок у обласних і районних центрах, містах обласного значення, а також з проведенням 5 січня 2005 року свята новорічної ялинки в Національному палаці "

Також відповідно до Указу Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» від 18.11.2004 №294/2004-рп п.49 «…забезпечує реалізацію державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;»

Отже, в даному випадку суд має задовольнити позов. Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» діючи на підставі Розділу IV Закону України «Про авторське право та суміжні права» має право вчиняти всі необхідні заходи (в тому числі і звернення до суду) для захисту майнових і немайнових прав авторів творів. Посилання відповідача та третіх осіб на ст.21-25 Закону України «Про авторське право та суміжні права» (зокрема п.3, п.8, п.9 ст. 21 Закону України «Про авторське право та суміжні права» ) в даному випадку безпідставне. Розпорядженням Президента України «Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят» від 18.11.2004 №294/2004-рп п.1п.4 доручена організація і фінансування свят відповідним державним органам, які повинні були отримати майнові права на зазначений об'єкт інтелектуальної власності.

2.Відповідно до ст.46 Закону України «Про авторське право і суміжні права» «Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити управління своїми майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав.»

Також, відповідно до ст.1000 Цивільного кодексу України «1. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. 2. Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.»

Отже, договір управління майновими правами автора є договором доручення.

3.Використання спірного твору без згоди автора неможливе, оскількивідповідно ст.15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.»

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.