Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

За видами економічної діяльності(млн.дол. США)

  Обсяги інвестицій на
  01.01.2013 01.07.2013
Кіпр 5811,1 5817,2
Професійна, наукова та технічна діяльність2 ...3 ...3
Фінансова та страхова діяльність 442,7 442,7
     
Російська Федерація 292,6 343,4
Фінансова та страхова діяльність 140,8 201,0
Промисловість 113,9 106,9
у тому числі    
переробна промисловість 113,9 106,9
з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 55,0 51,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 31,7 29,3
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 17,8 17,3
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 9,1 9,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 17,0 16,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування ...3 ...3
     
Латвія 95,5 94,1
Фінансова та страхова діяльність ...3 ...3
     
Польща 54,2 54,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 43,6 43,4
Промисловість 8,9 9,2
у тому числі    
переробна промисловість 8,8 8,5
з неї    
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 8,8 8,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність ...3 ...3
     
Грузія 33,0 33,0
Фінансова та страхова діяльність ...3 ...3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування ...3 ...3
     
Віргінські Острови (Брит.) 25,8 25,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ...3 ...3
     
Казахстан 25,0 24,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 24,7 24,4

_______________

1 Інформація підготовлена по країнах, до яких здійснені найбільші інвестиції з України.

2 Тут і далі наведено основні види економічної діяльності підприємств-резидентів, які здійснили інвестиції.

3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".


Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)

В Україні за видами економічної діяльності

 

  Обсяги інвестицій на
01.01.2013 01.07.2013
млн.дол. США у % до загального підсумку млн.дол. США у % до загального підсумку
         
Усього 55094,2 100,0 55318,2 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 728,7 1,3 805,3 1,5
Промисловість 17175,4 31,2 17525,9 31,7
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1637,0 3,0 1659,4 3,0
переробна промисловість 13982,2 25,4 14291,4 25,8
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 3070,5 5,6 3146,1 5,7
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 142,1 0,3 143,0 0,3
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 485,9 0,9 473,2 0,9
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 402,5 0,7 401,7 0,7
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 998,3 1,8 1038,7 1,9
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 83,6 0,2 84,1 0,2
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 1385,5 2,5 1444,4 2,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 6124,0 11,1 6178,9 11,2
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 1000,6 1,8 1069,2 1,9
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 289,3 0,5 312,1 0,6
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1458,8 2,6 1464,1 2,6
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 97,4 0,2 110,9 0,2
Будівництво 1422,5 2,6 1505,6 2,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6132,9 11,1 6689,7 12,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1502,3 2,7 1582,2 2,9
Тимчасове розміщування й організація харчування 818,8 1,5 851,7 1,5
Інформація та телекомунікації 1994,1 3,6 2047,1 3,7
Фінансова та страхова діяльність 16351,0 29,7 14880,7 26,9
Операції з нерухомим майном 3976,5 7,2 4209,4 7,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 2869,2 5,2 3074,9 5,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1781,2 3,2 1792,8 3,2
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 0,1 0,0 0,1 0,0
Освіта 10,1 0,0 14,2 0,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 129,9 0,2 130,2 0,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 175,3 0,3 182,2 0,3
Надання інших видів послуг 26,1 0,0 26,3 0,0

 


Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.