Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

В економіці країн світуПрямі іноземні інвестиції в економіку України

(млн.дол. США)

  Усього у тому числі з
країн ЄС країн СНД інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 січня 2013 р. 65579,4 52565,9 4662,8 8350,7
Акціонерний капітал нерезидентів на 1 січня 2013 р. 55094,2 43431,0 4271,3 7391,9
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 2614,9 1657,7 161,8 795,4
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –2186,0 –2073,9 –47,6 –64,5
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) –204,9 –194,9 –14,8 4,8
з них курсова різниця –91,9 –79,2 –6,8 –5,9
Акціонерний капітал нерезидентів на 1 липня 2013 р. 55318,2 42819,9 4370,7 8127,6
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)        
на 1 січня 2013 р. 10485,2 9134,9 391,5 958,8
на 1 липня 2013 р. 10596,7 9207,2 529,4 860,1
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 липня 2013 р. 65914,9 52027,1 4900,1 8987,7
         

Прямі інвестиції з України в економіку країн світу

(млн.дол. США)

  Усього у тому числі в
країни ЄС країни СНД інші країни світу
Прямі інвестиції резидентів в економіці країн світу (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 січня 2013 р. 6714,7 6237,8 381,7 95,2
Акціонерний капітал резидентів в економіці країн світу на 1 січня 2013 р. 6483,3 6046,6 340,8 95,9
Надійшло акціонерного капіталу резидентів 88,8 10,1 76,4 2,3
Вибуло акціонерного капіталу резидентів –2,9 –0,4 –2,5
Інші зміни вартості акціонерного капіталу резидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) –28,8 –3,0 –25,5 –0,3
з них курсова різниця –28,8 –3,0 –25,5 –0,3
Акціонерний капітал резидентів в економіці країн світу на 1 липня 2013 р. 6540,4 6053,7 391,3 95,4
Боргові інструменти (вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та інші вимоги до підприємств прямого інвестування)        
на 1 січня 2013 р. 231,4 191,2 40,9 –0,7
на 1 липня 2013 р. 200,6 194,5 6,2 –0,1
Прямі інвестиції резидентів в економіці країн світу (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 1 липня 2013 р. 6741,0 6248,2 397,5 95,3
         

 


 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)

у регіонах України

 

  Обсяги інвестицій на
01.01.2013 01.07.2013
млн.дол. США у % до загального підсумку млн.дол. США у % до загального підсумку
         
Україна 55094,2 100,0 55318,2 100,0
Автономна Республіка Крим 1461,6 2,7 1491,8 2,7
Вінницька 248,1 0,5 253,0 0,5
Волинська 387,8 0,7 384,1 0,7
Дніпропетровська 8432,3 15,3 8801,2 15,9
Донецька 3183,6 5,8 3248,8 5,9
Житомирська 362,8 0,7 375,7 0,7
Закарпатська 406,4 0,7 431,5 0,8
Запорізька 1077,6 2,0 1121,4 2,0
Івано-Франківська 642,7 1,2 672,5 1,2
Київська 1835,2 3,3 1856,9 3,4
Кіровоградська 103,7 0,2 106,6 0,2
Луганська 838,2 1,5 880,4 1,6
Львівська 1637,8 3,0 1667,5 3,0
Миколаївська 244,7 0,4 266,3 0,5
Одеська 1629,1 3,0 1661,5 3,0
Полтавська 943,2 1,7 1025,2 1,9
Рівненська 298,8 0,5 294,9 0,5
Сумська 386,5 0,7 422,2 0,8
Тернопільська 64,3 0,1 64,1 0,1
Харківська 2174,4 3,9 2203,9 4,0
Херсонська 252,1 0,5 255,0 0,5
Хмельницька 207,6 0,4 219,8 0,4
Черкаська 882,5 1,6 877,7 1,6
Чернівецька 64,2 0,1 68,2 0,1
Чернігівська 105,0 0,2 119,2 0,2
м.Київ 27068,1 49,1 26369,6 47,7
м.Севастополь 155,9 0,3 179,4 0,3

______________________

Примітка: В таблицях сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням.

 


Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з регіонів України

в економіці країн світу

 

 

  Обсяги інвестицій на
01.01.2013 01.07.2013
млн.дол. США у % до загального підсумку млн.дол. США у % до загального підсумку
         
Україна 6483,3 100,0 6540,4 100,0
Автономна Республіка Крим 2,0 0,0 2,0 0,0
Вінницька 0,2 0,0 0,2 0,0
Волинська ...1 ...1 ...1 ...1
Дніпропетровська 191,1 2,9 186,6 2,9
Донецька 5427,0 83,7 5429,0 83,0
Закарпатська ...1 ...1 ...1 ...1
Запорізька 41,6 0,6 38,8 0,6
Івано-Франківська ...1 ...1 ...1 ...1
Київська 7,0 0,1 6,7 0,1
Кіровоградська 0,1 0,0 0,1 0,0
Луганська 11,1 0,2 10,9 0,2
Львівська 27,4 0,4 26,9 0,4
Миколаївська 0,8 0,0 0,8 0,0
Одеська 53,9 0,8 53,3 0,8
Полтавська 2,3 0,0 2,3 0,0
Сумська 2,7 0,0 2,5 0,0
Тернопiльська ...1 ...1 ...1 ...1
Харківська 12,9 0,2 12,9 0,2
Херсонська 0,1 0,0 0,1 0,0
Хмельницька ...1 ...1 ...1 ...1
Чернівецька ...1 ...1 ...1 ...1
м.Київ 671,9 10,4 736,1 11,3
м.Севастополь ...1 ...1 ...1 ...1

______________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".


Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу

в економіці України за видами економічної діяльності1

(млн.дол. США)
  Обсяги інвестицій на
  01.01.2013 01.07.2013
     
Кіпр 17636,3 17928,5
Промисловість2 4863,7 4919,2
у тому числі    
переробна промисловість 2887,2 2988,4
з неї    
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 738,8 779,9
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 566,9 613,0
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 580,4 580,3
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1241,1 1185,9
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 718,3 720,8
Фінансова та страхова діяльність 4790,7 4675,1
Операції з нерухомим майном 1893,0 2027,8
Професійна, наукова та технічна діяльність 1703,5 1736,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1326,9 1385,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 838,2 776,8
Будівництво 698,2 772,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 584,3 605,9
Інформація та телекомунікації 380,4 407,5
Сільське, лісове та рибне господарство 314,2 361,0
     
Німеччина 6128,6 6165,3
Промисловість 5393,3 5397,3
у тому числі    
переробна промисловість 5219,5 5223,7
з неї    
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 4594,7 4597,9
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 312,7 311,7
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 100,6 102,6
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 164,6 164,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 328,1 346,3
Фінансова та страхова діяльність 111,0 116,8
_________________________________ 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в економіку України. 2 Тут і далі наведено основні види економічної діяльності підприємств-резидентів, у які внесено інвестиції.

 


 

Продовження
  Обсяги інвестицій на
  01.01.2013 01.07.2013
     
Нідерланди 5197,1 5376,1
Промисловість 2016,6 2116,3
у тому числі    
переробна промисловість 1712,4 1784,9
з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 657,6 669,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 447,3 455,6
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 189,1 228,9
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 228,3 225,8
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення ...3 ...3
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 191,1 220,2
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 113,1 111,2
Інформація та телекомунікації 1077,2 1077,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 651,1 667,9
Фінансова та страхова діяльність 462,9 463,7
Операції з нерухомим майном 380,1 379,8
Професійна, наукова та технічна діяльність 231,9 302,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 220,0 221,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 111,5 112,0
     
Російська Федерація 3784,4 3822,7
Фінансова та страхова діяльність 2496,8 2515,3
Промисловість 302,8 301,0
у тому числі    
переробна промисловість 296,6 295,5
з неї    
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 81,9 81,6
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 74,5 74,2
Тимчасове розміщування й організація харчування 269,9 272,3
Інформація та телекомунікації 199,0 197,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 182,7 196,0
Операції з нерухомим майном 106,5 109,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 59,5 60,2
     
Австрія 3403,7 3196,3
Фінансова та страхова діяльність 2483,5 2175,9
Промисловість 319,4 380,1
у тому числі    
переробна промисловість 275,4 274,3
_________________________________ 3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 


 

Продовження
  Обсяги інвестицій на
  01.01.2013 01.07.2013
з неї    
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 99,9 99,5
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 53,8 53,7
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 32,3 92,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 231,4 257,5
Операції з нерухомим майном 100,0 104,8
Професійна, наукова та технічна діяльність 91,0 91,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 89,4 90,2
     
Велика Британія 2544,1 2697,2
Операції з нерухомим майном 533,6 566,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 479,7 494,9
Фінансова та страхова діяльність 379,1 429,6
Промисловість 377,7 424,0
у тому числі    
переробна промисловість 285,3 326,0
з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 100,7 105,4
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 47,4 84,0
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 69,3 68,6
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 76,0 76,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 255,5 260,6
Будівництво 164,1 162,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 151,0 156,7
Тимчасове розміщування й організація харчування 57,1 58,1
Професійна, наукова та технічна діяльність 58,7 56,5
     
Віргінські Острови (Брит.) 2008,7 2418,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 582,1 855,4
Промисловість 305,6 338,9
у тому числі    
переробна промисловість 150,6 183,9
з неї    
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 75,0 80,4
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 27,1 46,2
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 123,1 122,9
Операції з нерухомим майном 260,2 275,4
Фінансова та страхова діяльність 251,9 253,9
Професійна, наукова та технічна діяльність 142,0 142,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 56,4 139,7
Тимчасове розміщування й організація харчування 111,5 120,6
Будівництво 94,0 83,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 66,4 67,0
Інформація та телекомунікації 57,7 59,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 39,8 43,7
     
Франція 1765,4 1808,4
Фінансова та страхова діяльність 1231,5 1231,4
Промисловість 242,2 284,0
у тому числі    
переробна промисловість 213,0 252,0
з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 90,1 89,5
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 27,1 67,2
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 37,9 37,9
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 35,9 35,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 220,4 220,7
     
Швейцарія 1105,8 1183,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 413,9 482,3
Промисловість 438,5 429,8
у тому числі    
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 224,3 224,3
переробна промисловість 208,1 199,4
з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 79,5 81,1
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 77,0 65,4
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 20,1 20,1
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 19,9 19,9
Фінансова та страхова діяльність 70,2 70,2
Операції з нерухомим майном 48,0 45,1
Тимчасове розміщування й організація харчування 41,9 41,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 38,2 38,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 26,6 32,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 11,5 26,3
     
Італія 1027,6 1122,7
Фінансова та страхова діяльність 843,1 935,8
Промисловість 61,8 61,6
у тому числі    
переробна промисловість 61,6 61,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 60,4 60,3
Будівництво 24,7 26,9

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу1
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.