Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які існують види суміжних прав?Авторське право і суміжні права – це інститут цивільного права, такої його підгалузі, як право інтелектуальної власності.
Термін «авторське право» розуміється в двох значеннях: об’єктивному та суб’єктивному.
Під авторським правом в об’єктивному значенні розуміють сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов’язані з використанням творів науки, літератури, мистецтва.
Авторське право в суб’єктивному значенні – це суб’єктивне право автора на створений твір (володіння, користування і розпорядження).
Суміжні права – це права виконавців на результати творчої діяльності, права виробників фонограм і організацій мовлення стосовно використання творів науки, літератури, мистецтва, що охороняються авторським правом.
Таким чином, авторське право і суміжні права об’єднуються в єдиний інститут, який регулює відносини, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва, фонограм, відеограм, виконань, програм організацій мовлення.
Авторське право і суміжні права тісно взаємопов’язані, тому що суміжні права виникають і здійснюються на підставі прав авторів на твори та регулюються єдиним законом.
Предметом авторського права і суміжних прав є особисті немайнові і майнові відносини, що виникають між авторами творів науки, літератури і мистецтва, виконавцями, виробниками фонограм, програм організацій мовлення.
Об’єктами авторських і суміжних прав є твори (літературні, художні, комп’ютерні програми, бази даних та ін.), роботи, фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.
Суб’єктами авторських і суміжних прав є автори творів, виконавці, виробники фонограм, відеограм, організації мовлення та інші фізичні та юридичні особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону. Разом з охороною прав авторів творів науки, літератури, мистецтва українське законодавство забезпечує охорону прав виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення. Ці права одержали назву «суміжні права»
Суміжні права – це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури, мистецтва, які охороняються авторським правом.
Особливістю суміжних прав є те, що більшість з них залежить від прав авторів, творчою працею яких створено твір, вони є похідними від авторських прав. Як правило, виконавець здійснює виконання твору на підставі договору з автором, а виробники фонограм (відеограм), організації мовлення здійснюють надані їм права в межах, що визначені договором з виконавцем та автором твору, який записується або передається в ефір.
Відповідно до ЦКУУ, Закону «Про авторське право і суміжні права» об’єктами суміжних прав є:

  1. виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
  2. фонограми, відеограми;
  3. передачі (програми) організацій мовлення.

Законодавство не потребує виконання будь-яких формальностей щодо цих об’єктів. Вони охороняються законом незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.
До суб’єктів суміжних прав згідно з українським законодавством належать:

  1. виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо виконань;
  2. виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) і особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо фонограм;
  3. виробники фонограм, відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм, відеограм;
  4. організації мовлення і їх правонаступники.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів, що виконують твір та інших суб’єктів авторського права. Виробники фонограм і відеограм повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення, у свою чергу, повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, відеограм.
Таким чином, первинними суб’єктами суміжних прав є виконавці, виробники фонограм, відеограм, організації мовлення. Суміжні права виникають унаслідок факту виконання твору, виробництва фонограм і відеограм, оприлюднення передачі організації мовлення. Для виникнення і здійснення суміжних прав не потрібно виконання будь-яких процедур.
Виконавець, виробник фонограм, відеограм для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що поширюються серед публіки на законних підставах або на їх упаковках, можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:

  1. латинська буква «Р», обведена колом;
  2. імена (назви) осіб, що володіють щодо цих фонограм, відеограм суміжними правами;
  3. рік першої публікації фонограми, відеограми.

За умови відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.