Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Заходи з пожежної безпекиРівень технічного оснащення підприємств, який зростає, ускладнення виробничих процесів супроводжуються підвищенням енергоємності виробництв, високою концентрацією потужностей і матеріалів, застосуванням полімерних синтетичних матеріалів, зростанням площ та поверховості виробничих будівель. За таких умов недодержання вимог пожежної безпеки призводить до значних економічних збитків та людських жертв. Щорічно на Землі відбувається до 5 млн. пожеж, в Україні - близько 18 тис. Пожежі на промислових підприємствах виникають у більшості випадків від несправностей технологічного обладнання, електроустаткування, контрольно-вимірювальних та захисних приладів, необережного поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки обслуговуючим персоналом. Згідно з ГОСТом 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» і ГОСТом 12.1.010-76 «Взрывобезопасность» імовірність виникнення пожежі або вибуху протягом року не повинна перевищувати 10 у -6 ступені. Для запобігання та успішної боротьби з пожежами необхідно знати фізико-хімічні та пожежонебезпеці властивості вживаних речовин і матеріалів, уміти оцінювати пожежну небезпечність речовин , і процесів, правильно вибирати ефективні засоби запобігання та захисту від пожеж та вибухів. Одним з напрямків охорони праці в ТзОВ «Орлекс» є пожежна безпека.

Пожежна безпека – це стан об’єкту, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення виключається дія на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

Пожежна безпека забезпечується завдяки створенню системи заходів пожежної профілактики і активного пожежного захисту.

Пожежна профілактика – комплекс організаційних заходів і технічних засобів, що спрямовані на запобігання можливого виникнення пожежі чи зменшення її наслідків.

Пожежна безпека тісно пов‘язана з технікою безпеки, оскільки на пожежах гинуть не тільки матеріальні цінності, а й люди, тому, проектуючи, будуючи, експлуатуючи виробничі приміщення, споруди і об‘єкти, потрібно враховувати вимоги пожежної безпеки нарівні з вимогами охорони праці. Контроль за дотриманням затверджених відповідно до діючого законодавства норм і правил пожежної безпеки у ТзОВ «Орлекс» здійснюють органи Державного пожежного нагляду (ДПН) управління пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій України. Відповідальність за прийняття протипожежних заходів у ТзОВ «Орлекс» покладається на його керівника (директора) без права передовіряти цю відповідальність іншим, підлеглим йому особам.

Він здійснює загальне керівництво роботою в галузі пожежної безпеки установи. Керівник призначає персональний склад пожежно-технічної комісії (ПТК). Основні функції ПТК полягають у виявленні недоліків і порушень в процесі здійснення функціональної діяльності, які можуть призвести до виникнення пожежі, вибуху чи аварії, і розробленні заходів щодо усунення цих порушень і недоліків.

Протипожежні заходи у ТзОВ «Орлекс» за характером поділяються на кілька видів: заходи режимного характеру, що не вимагають виконання спеціальних асигнувань і виконуються при повсякденній діяльності установи, заходи, які здійснюються за рахунок поточних витрат установи, а також ті, що вимагають здійснення спеціальних асигнувань, які затверджуються вищестоящою організацією. Кожна робота по запланованих заходах буде вважатись виконаною лише тоді, коли вона прийнята комісією.

Кожна пожежа чи загоряння повинні бути розслідувані незалежно від розміру матеріальних втрат. Однією з основних задач розслідування пожеж є визначення причин виникнення їх і вжиття заходів щодо запобігання подібних явищ.

Порушники правил пожежної безпеки, якщо порушення мали тяжкі наслідки, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом, наказуються виправними роботами строком до 2 років, а якщо мали місце і людські жертви – позбавленням волі до 8 років.

Система активного пожежного захисту – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів по боротьбі з пожежами і запобіганню дії на людей небезпечних чинників пожежі, а також обмеження матеріальних збитків від неї.

Для запобігання пожеж у розробляються організаційні, технічні, пожежно-евакуаційні, тактико-профілактичні заходи.

До організаційних заходів належать недопущення захаращення приміщення, навчання працівників правилам безпеки, спеціальне розміщення матеріалів на складах.

До технічних належать заходи, що стосуються правильного вибору електрообладнання, систем блискавкозахисту.

Заходи режимного характеру – це заборона паління, запалювання вогню.

Тактико-профілактичні заходи передбачають швидку дію пожежних команд, забезпечення об‘єктів первинними засобами вогнегасіння, а також підтримання в належному стані водопровідної системи тощо.

Види, кількість і розміщення первинних засобів пожежогасіння у відповідає вимогам Правил пожежної безпеки України.

Види, кількість і порядок розміщення первинних засобів пожежогасіння регламентуються підрозділом 6.4 та додатком 3 до НАПБ А.01.001-95, а також додатком 1 до цих Правил.

Для будинків, споруд і приміщень, не вказаних у вищенаведених Правилах, вид, кількість та порядок розміщення первинних засобів пожежогасіння слід визначати, враховуючи пожежну небезпеку об'єктів, що захищаються, а також відповідно до інструкцій з експлуатації первинних засобів пожежогасіння.

Контроль за утриманням і готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння повинні здійснювати призначені відповідальні особи, члени добровільної пожежної дружини, а також власники та орендарі (відповідно до укладених договорів).

Для утримання первинних засобів пожежогасіння в будинках, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих майданчиках (у секторах) обладнуються спеціальні пожежні пости, щити, стенди, шафи.

Первинні засоби пожежогасіння необхідно розташовувати в легкодоступних місцях та таким чином, щоб не захаращувати ними проходи, виходи, шляхи евакуації.

Первинні засоби пожежогасіння, що розміщені поза приміщеннями, на відкритих майданчиках (у секторах), слід утримувати так, щоб уникнути потрапляння на них атмосферних опадів та сонячних променів.

На пожежних постах, стендах, щитах розміщуються вогнегасники, ящики з піском, лопати, бочки з водою, відра, ломи, багри, покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, сокири тощо.

Пожежні щити (стенди), шафи та засоби пожежогасіння фарбуються у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників здійснюються відповідно до експлуатаційної документації, а також згідно із затвердженими у встановленому порядку регламентами технічного обслуговування.

Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, знімаються холодної пори року (не менше +5 град. C).

Про місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід інформувати обслуговуючий персонал і відвідувачів ринків за допомогою знаків відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», які вивішуються на видних місцях усередині та зовні приміщень.

Використані вогнегасники або вогнегасники, що потребують перезарядження, замінюються відповідною кількістю заряджених вогнегасників.

Ємності для зберігання води повинні мати об'єм не менше 200 л та комплектуватися кришкою і двома відрами. Ємності повинні бути пофарбовані в червоний колір і мати напис білою фарбою «Для гасіння пожежі». Холодної пори року за мінусових температур вказані ємності мають спорожнятися.

Ящики для піску повинні мати об'єм: 0,5; 1,0 або 3,0 куб. м та комплектуватися совком або лопатою. Конструкція ящика повинна забезпечувати зручне діставання піску і виключати можливість потрапляння в нього вологи. Перед заповненням ящиків пісок повинен просіюватися та просушуватися. Покривала з негорючого теплоізоляційного полотна повинні мати розміри: 1 м х 1 м; 2 м х 1,5 м або 2 м х 2 м. Їх слід утримувати в металевих чи пластмасових футлярах. .

Внутрішній протипожежний водопровід передбачається в будинках, якщо будівельний об'єм складає 500 куб. м і більше з розрахунку: 1 струмінь з витратою води 2,5 л/с відповідно до СНиП 2.04.2001-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Зовнішнє протипожежне водопостачання повинно передбачатися від кільцевої мережі міста або від підземного резервуара місткістю 50-100 куб. м (залежно від вимог, викладених у проекті , або від пожежних водоймищ та резервуарів відповідно до розрахунку за СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.