Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праціОцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праці виконуються у наступній послідовності:

- оцінка відповідності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу нормативним вимогам після проведення заходів з охорони праці;

- розрахунок нових показників інтегральної оцінки умов праці та визначення нової категорії важкості праці; розрахунки нових показників стомлення та працездатності;

- оцінка ефективності заходів з охорони праці (розрахунок зниження стомлення, зростання працездатності та продуктивності праці при зменшенні категорії важкості праці).

Для оцінки ефективності визначаються нові значення аналітичних показників: категорія важкості, коефіцієнт умов праці або коефіцієнт безпечності устаткування. Вибір показника залежить від того, які елементи умов праці змінюються при вживанні заходів щодо охорони праці та які показники ці елементи враховують. Зміна показника характеризує ефективність проведених змін.

Крім того, можливо визначити яким чином зміна важкості праці впливає на працездатність людини та його продуктивність:

,

де ΔW - зростання продуктивності праці, %;

R1и R2- працездатність в умовних одиницях до і після впровадження заходів щодо охорони праці, які знизили важкість праці;

0,2 – емпіричний коефіцієнт, який показує вплив зростання рівня працездатності на продуктивність праці.

 

Здійснення заходів щодо охорони праці дозволило зменшити інтегральну оцінку важкості праці (Іп) 54,16 до 45,26.

У таблиці 3.4 визначаємо ступінь стомлення в умовних одиницях до і після впровадження заходів щодо охорони праці.

Таблиця 3.4

Формула Розрахунок
     

 

У таблиці 3.5 визначаємо працездатність персоналу в умовних одиницях до і після впровадження заходів щодо охорони праці.

Таблиця 3.5

Розрахунок Значення
R1=100 – Y1 39,75
R2=100 – Y2 53,66
     

 

 

У таблиці 3.6 визначаємо зростання продуктивності праці.

Таблиця 3.6

Розрахунок Значення
  6,99%

 

Для оцінки ефективності заходів щодо охорони праці визначаємо також зменшення важкості праці та ступеня стомлення що приведено у таблиці 3.7

Таблиця 3.7

Розрахунок Значення
16,43 %
23,08 %
     

 

Отже ми можемо побачити що завдяки зменшення інтегральної оцінки важкості праці ступінь стомлення працівників зменшився на 23.08 %, це є дуже позитивним показником.

Висновки:

Управління охороною праці в банку здійснюється згідно Законів України та інших нормативно правових актів. Менеджмент охорони праці є складовою частиною менеджменту організації, незалежно від форми власності і вирізняється більш поглибленим аналізом, так званого, правового працеохоронного менеджменту, а також гігієнічного, технічного та соціально-економічного. У загальному вигляді управління охороною праці визначається як сукупність дій, вибраних на основі певної інформації і спрямованих на підтримку або поліпшення функціонування об’єкта відповідно до існуючої програми.

Проаналізувавши якість охорони праці можна зробити висновок що на даному етапі законодавство чітко встановило нормативні значення, яким повинне відповідати кожне банківське відділення.

Проаналізувавши охорону праці на конкретному прикладі, а саме кредитний відділ «ВТБ банку», я побачив що не всі нормативні значення відповідають поставленим стандартам.

Для покращення самопочуття та підвищення ефективності праці співробітників відділу, банку необхідно усунути ряд проблем, основними із яких є : зменшити температуру повітря та вологості, значно зменшити рівень шуму та забезпечити достатній простір для роботи співробітників.

Перш за все це можна вирішити завдяки встановленню у приміщеннях кондиціонерів та обігрівачів, провести звукоізоляцію приміщення, та перестановку устаткування.

Загалом мікроклімат роботи у відділенні сприятливий, не вчаровуючи декількох факторів, які керуючись моїми пропозиціями може усунути у найближчий час.

Список використаних джерел:

1. Закон Україні. Про банки і банківську діяльність // Урядовій кур'єр.-2000. - №3. - с. 1-13

2. Указ Президента Україні від 21 липня 1998 долі №805/98. Про деякі питання захисту банківської таємниці

3. Закон України «Про охорону праці»;ВВРУ від 14.10.1992 № 2694-XII

4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»; ВВРУ від 18.01.2001 № 2245-III

5. Закон України «Про пожежну безпеку»; ВВРУ від 17.12.1993 № 3745-XII

6. Постанова «Про затвердження прядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень»; КМУ від 14.02.2001 № 150

7. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники. Класифікація

8. САННіП №4559-88 Тимчасові санітарні норми і правила для працівників обчислювальних центрів

9. СНІП № 4-79. Природне і штучне освітлення. Норми проектування

10. ГОСТ 12.2.032-78. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

11. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.