Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

На скільки груп поділяються небезпечні і шкідливі чинники?1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.

 

 

39. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника (м2)?

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 4,5.

 

 

40. Яке найменше допустиме значення об'єму виробничого приміщення на одного робітника (м3)?

1. 10. 2. 12. 3. 14. 4. 14,5. 5. 15.

 

 

41. Метеорологічні умови виробничих приміщень визначаються такими показниками:

1. Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря.

2. Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, освітленість.

3. Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря, освітленість.

4. Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря, шум.

Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря.

 

 

42. Які параметри враховують при визначенні оптимальних параметрів мікроклімату приміщень:1.теплий і холодний періоди року; 2. характер робочого місця; 3. стать людини; 4. категорію роботи від фізичного навантаження:

Тільки (1, 2, 4).

2. Всі (1, 2, 3, 4).

3. Тільки (1, 3, 4).

4. Тільки (2, 3, 4).

5. Тільки (1, 2, 3).

 

 

43. Які параметри враховують при визначенні оптимальних параметрів мікроклімату приміщень:1. теплий і холодний періоди року; 2. вік людини; 3. характер робочого місця; 4. категорію роботи від фізичного навантаження:

1. Тільки (1, 2, 4).

2. Тільки (2, 3, 4).

3. Тільки (1, 2, 3).

Тільки (1, 3, 4).

5. Всі (1, 2, 3, 4).

 

 

На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.

 

 

45. Рівень виробничого чинника, дія якого при роботі встановленої тривалості за час всього трудового стажу не призводить до травми, захворювання чи відхилення у стані здоров’я в процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь, це – :

1. Гранично допустимий рівень виробничого чинника.

2. Допустимий рівень виробничого чинника.

3. Орієнтовно безпечний рівень впливу виробничого чинника.

Безпечний рівень впливу виробничого чинника

Якими нормативними документами встановлені фактично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин?

1. Будівельними нормами і правилами.

2. Галузевими нормами.

ДЕСТ ССБП, санітарними нормами.

4. Правилами будови електроустановок.

5. КЗпП.

 

 

47. До речовин високотоксичних відносять речовини, в яких ГДК (мг/м3):

1. Менше 0,1. 2. 0,1 - 1,0. 3. 1,1 - 10,0.

4. Більше 10,0. 5. Більше 20,0.

 

 

48. Приточну вентиляцію встановлюють:

1.Завжди при встановленні вентиляції.

2. Обов'язково у приміщеннях, де є комп'ютерна техніка.

3. Обов'язково, якщо у приміщенні є токсичні речовини, неприємні запахи.

4. Обов'язково, якщо у сусідніх приміщеннях є токсичні речовини, неприємні запахи.

 

 

49. Штучну витяжну вентиляцію встановлюють:

1. Обов'язково у приміщеннях, де є комп'ютерна техніка.

2. Обов'язково між суміжними приміщеннями.

3. Обов'язково у приміщеннях, де є токсичні хімічні речовини.

4. Немає токсичних речовин, але вони є у сусідніх приміщеннях.

 

 

50. Які методи очищення повітря не належать до фізико-хімічних:

1. Абсорбція.

Аберація.

3. Каталіз.

4. Адсорбція.

 

51. Прилад для визначення відносної вологості повітря називається:

Психрометр.

2. Актинометр.

3. Анемометр.

4. Люксметр.

5. Акванометр.

 

 

52. Прилад для визначення швидкості руху повітря називається:

1. Актинометр.

2.Анемометр.

3. Психрометр.

4. Люксметр.

5. Спідометр.

 

 

53. Прилад для визначення інтенсивності теплового випромінювання називається:

1. Термометр.

2.Анемометр.

3. Люксметр.

4. Радіометр.

Актинометр.

 

 

Який вид випромінювання має найбільш іонізуючі властивості?

1. α-випромінювання.

2. β-випромінювання.

3. γ-випромінювання.

4. Нейтронне.

5. Корпускулярне.

 

 

Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

1. α-випромінювання.

2. β-випромінювання.

3. γ-випромінювання.

4. Нейтронне.

5. Іоно-випромінювання.

 

 

Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік (в берах)?

1. 0,1. 2. 0,5. 3. 1,0. 4. 5,0. 5. 10,0.

 

 

57. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини (%)?

1. 0-40. 2. 40-60. 3. 60-80. 4. 80-100. 5. 100.

 

 

Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

1. Біологічні наслідки опромінення.

2. Іонізуючу здатність.

3. Проникаючу здатність.

Дозу опромінення.

5. Експозиційну дозу.

 

 

Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону?

1. Інфрачервоний.

2. Світловий.

3. Ультрафіолетовий.

Електромагнітний.

5. Лазерний.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.