Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА

1. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатність людини в процесі праці, – це:

1. Техноміка.

Охорона праці.

3. Безпека життєдіяльності.

4. Ергономіка.

 

 

2. Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є:

1. Закон “Про пожежну безпеку”.

2. Закон “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Закон “Про охорону праці”.

4. Закон “Про охорону здоров’я”.

 

 

3. Накладання дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством, – це … відповідальність (вставити пропущене слово):

1. Адміністративна.

Дисциплінарна.

3. Матеріальна.

4. Кримінальна.

 

 

Яку відповідальність працівники несуть за шкоду, заподіяну підприємству через порушення покладених на них обов’язків?

1. Дисциплінарну.

2. Адміністративну.

Матеріальну.

4. Кримінальну.

 

Яка настає відповідальність, якщо порушення вимог законодавства та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку для життя або здоров’я громадян?

Кримінальна.

2. Дисциплінарна.

3. Адміністративна.

4. Матеріальна.

 

 

Яка з відповідальностей накладається на посадових осіб, винних у порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового штрафу?

1. Матеріальна.

Адміністративна.

3. Кримінальна.

4. Дисциплінарна.

 

 

7. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:1. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки. 2. Кабінет Міністрів України. 3. Комітет по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України. 4. Комітет по нагляду за охороною праці України. 5. Місцева держадміністрація, місцеві Ради народних депутатів:

1. Тільки (1, 4, 5).

Тільки (2, 3, 5).?

3. Тільки (1, 2, 3).

Тільки (2, 4, 5). ?

5. Тільки (3, 4, 5).

 

 

8. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:1. Кабінет Міністрів України. 2. Держпромгірнагляд України. 3. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади. 4. Державний Комітет України з ядерної та радіаційної безпеки. 5. Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України:

Тільки (2, 4, 5).

2. Тільки (1, 2, 3).

3. Тільки (2, 3, 4).

Тільки (3, 4, 5).?

5. Тільки (1, 3, 5).

 

 

Який інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником?

1. Вступний.

Первинний.

3. Вторинний.

4. Повторний.

 

 

10. При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що впливають на стан охорони праці, проводиться … інструктаж (вставити пропущене слово):

1. Повторний.

2. Позачерговий.

3. Позаплановий.

4. Цільовий.

 

 

11. При виконанні разових робіт, непередбачених трудовою угодою, при проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, а також при ліквідації аварії, стихійного лиха проводиться … інструктаж (вставити пропущене слово):

1. Вступний.

2. Повторний.

3. Цільовий.

4. Позаплановий.

 

 

Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

Вступний.

2. На робочому місці.

3. Повторний.

4. Позаплановий.

5. Цільовий.

 

 

Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

1. Вступний.

2. Первинний.

3. Повторний.

4. Позаплановий.

5. Цільовий.

 

 

При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

1. 2 і більше. 2. 3 і більше. 3. 4. 4. 5. 5. 6.

 

 

З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

1. 14. 2. 16. 3. 17. 4. 19. 5. 20.

 

 

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.

 

 

17. З якою втратою працездатності нещасні випадки на виробництві підляга­ють розслідуванню зі складанням акту Н-1 (доби)?

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.

 

 

Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

1. Майстер.

2. Начальник цеху.

3. Головний інженер.

4. Директор.

Спеціаліст з охорони праці.

 

 

За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

1. Н-1. 2. НТ. 3. П-5. 4. Н-2. 5. Н-5.

 

 

Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

1. 3. 2. 5. 3. 10. 4. 15. 5. 20.

 

 

якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

1. З дня прийому заяви.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.