Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристика базових емоційІ. Позитивні:

1. Інтерес – позитивний емоційний стан, який сприяє розвиту навичок і вмінь, засвоєння знань, мотивованого навчання.

2. Радість – позитивний емоційний стан, який зв'язаний з можливістю достатньо повно задовольняти актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невелика або в крайньому випадку невизначена.

 

ІІ. Негативні:

1. Страждання – негативний емоційний стан, який пов'язаний з одержанням достовірної або уявної інформації про неможливість задоволення важливої життєвої потреби, яка до цього моменту здавалась більш або менш ймовірною. Найчастіше протікає у формі емоційного стресу.

2. Гнів – емоційний стан, який протікає у формі афекта, викликаний раптової появи серйозної перешкоди на шляху задоволення надзвичайно важливої для суб’єкта потреби.

3. Образливість – негативний емоційний стан, викликаний об'єктами, вступає в різке протиріччя з ідеологічними, моральними або естетичними принципами і установками суб'єкта.

4. Презирство – негативний емоційний стан, який виникає в міжособистісних відносинах і породжує неузгодження життєвих позицій, поглядів, поведінки суб'єкта з життєвими позиціями, поглядами і поведінкою об'єкта.

5. Страх – негативний емоційний стан, який проявляється при одержанні суб'єктом інформації про можливу втрату для його життєвого благополуччя, про реальну або уявлювану небезпеку, яка йому загрожує.

6. Сором – негативний стан, який виражається в усвідомленні невідповідності особистих думок, вчинків і зовнішності не тільки очікуванням оточуючих, а й особистим уявленням про належну поведінку і зовнішній вигляд.

 

ІІІ. Нейтральні:

1. Здивування – немає чіткого вираження позитивного або негативного знака. Емоційна реакція на обставини виникає раптово. Здивування гальмує всі попередні емоції, спрямовуючи увагу на об'єкт, який її викликав, і може переходити в інтерес.

 

4.

Види вищих почуттів

 

Почуття низькі (або нижчі) – це такі почуття, які виникають при задоволенні або незадоволенні фізіологічних потреб людини (Н., спраги, голоду).

Значення низьких почуттів:

є біологічними і надсилають в кору півкуль головного мозку відомості про фізіологічний стан людини.

 

Вищі почуття – це такі почуття, які виникають при задоволенні або незадоволенні духовних потреб людини. Вони мають суспільний характер та виявляються в суспільстві. Свідчатьпродуховний світ людини, розповідають про інтереси, почуття, ставлення до оточуючої дійсності.

 

Групи вищих почуттів

1. Моральні почуття – це почуття, в яких виявляється стійке ставлення до суспільних подій, до інших людей і до самого себе. Вони пов'язані з нормами поведінки, оцінками.

 

1) Почуття патріотизму – любов до Батьківщини.

2) Почуття гуманізму – любов до людей.

3) Почуття доброти і ніжності до людей, тварин.

4) Почуття щедрості (ділитись).

5) Почуття марнотратства.

6) Почуття відповідальності.

7) Почуття дружби.

8) Почуття товаришування і колективізму.

9) Почуття любові.

10) Почуття честі (виникає при оцінці дій особистості іншими людьми).

11) Почуття совісті (виникає, коли людина оцінює свої вчинки).

 

2. Інтелектуальні почуття – це переживання людини, що виникають і виявляються потім в її розумовій і пізнавальній діяльності (Н., любов до знань).

 

Вони виражають ставлення людини до думок, процесу та результатів інтелектуальної діяльності.

Це почуття подиву, по­чуття сумніву, почуття впевненості, почуття задоволення.

Інтелек­туальні почуття виникають у процесі пізнавальної діяльності завжди супроводжують її і забарвлюють у певний емоційний тон.

Почуття задоволення чи невдоволення виникає в людини в процесі власної інтелектуальної діяльності. Добре й оригінально розв'язана задача дає людині почуття великого задоволення та радості. Думка, яку ми висловили, а співбесідник не зрозумів, породжує почуття невдоволення.

 

1) Почуття нового.

2) Почуття здивування.

3) Почуття сумніву (не може бути?).

4) Почуття впевненості.

5) Почуття невпевненості.

6) Почуття нудьги.

Значення інтелектуальних почуттів

– стимулюють до певного руху вперед, у пізнавальну діяльність;

– стимулюють до пошуку істини;

– змушують перевіряти свої погляди;

– стимулюють до здобуття теоретичних знань.

– властиві тільки людині.

 

3. Естетичні почуття – це почуття прекрасного, які породжуються явищами природи, поезією, живописом та іншим видами творчої діяльності .

Формуються в процесі розвитку та становлення людини.

1) Почуття прекрасного.

2) Почуття смішного.

3) Почуття комічного.

4) Почуття гумору.

5) Почуття сатири.

Джерелом естетичних почуттів є твори мистецтва: музика, живопис, скульптура, худож­ня проза та поезія, а також твори архітектури та чудові досягнен­ня в галузі технічних споруд. Захоплюючі естетичні переживання ми відчуваємо, споглядаючи явища природи.

 

4. Практичні почуття – це такі почуття, які виникають в процесі виконання людиною різноманітних видів діяльності.

Предметом таких почуттів є сама діяльність людини, фізична праця, діяльність у науці, в мистецтві, діяльність людини як вихователя, діяльність у процесі навчання, гри тощо. Сама діяльність у певній галузі є предметом сталого емоційного ставлення, переживання. Наприк­лад, людина переживає почуття задоволення відсамогопроцесу дії тапо успішномуїї завершенні, переживає почуття гіркоти від неуспіху, нудиться,коли немає діяльності.

1) Любов до праці.

2) Зацікавленість працею.

3) Радість від виявлення майстерності..

4) Радість від затрачених зусиль.

5) Почуття втоми.

6) Почуття напруги.

7) Почуття пригнічення від монотонної діяльності.

 

5.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.