Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які з цих принципів входять до 10 основних принципів Глобального договору ООН?Тести з охорони праці в галузі

Тема 1 . Міжнародні норми в галузі охорони праці

1. Згідно з яким законом України передбачено формування порядку утворення, склад та організацію роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради та територіальних соціально-економічних рад у регіонах.?

а) «Про соціальний діалог в Україні»;

б) «Про загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування від не­щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили до втрати працездатності»;

в) «Про охорону праці»;

г) «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

2. « ..... є процесом визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики? »

а) соціальний конфлікт;

б) соціальні відносини;

в) соціальний діалог;

г) соціальна відповідальність.

3.Сторонами соціального діалогу є:

а) робітники представництв іноземних держав; Держгірпромнагляд.

б) працівники, роботодавці; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування;

в) працівники, роботодавці; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; Держгірпромнагляд.

 

4.Основним завданням Національної тристоронньої соціально-економічної ради є:

а) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері;

б) дослідження впливу виробничих факторів на людину та встановлення допустимих значень цих факторів на робочих місцях;

в) затвердження законів України, які пов`язанні з питаннями охорони праці;

г) виділення грошових коштів на реалізацію соціального діалогу в Україні.

5. Розробкою і прийняттям норм безпеки для охорони здоров'я населення від дії випромінювання займається так організація:

а) ООН;

б) ВООЗ;

в) НАТО;

г)МАГАТЕ.

6. В яких документах ЄС викладені основні вимоги, пов'зані з охороною праці :

а) директивах;

б) спеціальних законодавчих нормах;

в) нормативно-правових актах;

г) законах.

7. Завданнями ВООЗ є:

а) підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення контролю за станом виробництв, технологій та продукції;

б) координація зовнішньополітичної діяльності країн у сфері охорони здоров’я;

в) створення нових робочих місць усфері охорони здоров’я; установлення стандартів охорони здоров’я;

г) установлення стандартів охорони здоров’я; охорона здоров’я матері і дитини.

8. Серед напрямів практики ведення соціального діалогу не має:

а) політики зайнятості;

б) соціального захисту

в) політики розвитку трудових ресурсів та професійної підготовки;

г) політики відпусток;

9. Стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідаль­ності»– це:

а) стандарт, спрямований на забезпечення привабливості умов наймання для співробітників, поліпшення умов їхньої праці і життєвого рівня;

б) це добровільна настанова з соціальної відповідальності; стандарт, який є документом, що передбачає сертифікацію;

в) це добровільна настанова з соціальної відповідальності; стандарт, який не є документом, що передбачає сертифікацію;

 

г) стандарт, що забезпечує основу для інтеграції в рамках загальної системи менеджменту;

д) стандарт, що забезпечує мотивацію персоналу.

10. Стандартом ISO-26000 «Настанова по соціальній відповідальності», визначаються основні принципи соціальної відповідаль­ності, серед яких не має:

а) прав людини;

б) етнічних норм;

в) міжнародних норм;

г) правових норм.

 

Які з цих принципів входять до 10 основних принципів Глобального договору ООН?

а) комерційні компанії повинні сприяти викоріненню примусової праці;

б) комерційні компанії не повинні здійснювати довгострокові соціальні інвестиції;

в) комерційні компанії повинні сприяти зростанню вартості бізнесу;

г) комерційні компанії повинні сприяти впровадженню ефективних мотиваційних схем оплати праці.

12. Законодавство Євросоюзу в сфері охорони праці можна умовно розділити на такі групи:

а) директиви ЄС щодо захисту працівників; директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок;

б) директиви ЄС щодо розвитку людських ресурсів; директиви ЄС щодо охорони довкілля;

в)директиви ЄС щодо ергономічних вимог; директиви ЄС щодо оцінки стану безпеки праці в організації

13. Основні принципи, на основі яких здійснюється соціальний діалог-це:

а) принцип самостійності; принцип розвитку трудових ресурсів та професійної підготовки.

б) принцип законності та верховенства права; принцип незалежності та рівноправності сторін;

в) принцип самостійності; принцип добровільності та прийняття реальних зобов’язань.

14. Основними формами діяльності МОП є:

а) проведення колективних переговорів; обмін інформацією;

б) ратифікація конвенцій в країнах учасницях МОП; складання звітності з використання дитячої праці;

в) розробка стандартів і технічне сприяння; дослідження, збір і поширення інформації.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.