Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Держава у політичній системі суспільства. Механізм державиПоняття “держава” невід’ємно від поняття “влада” і, яке є однією з основних категорій в теорії держави. Влада– здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю іншому суб’єкту за допомогою різних засобів.

 

 

 


 

 

 

Види соціальної влади

За соціальними групами: - сімейна; - державна; - в об’єднаннях громадян

За сферою діяльності: - економічна; - політична; - моральна; - релігійна
За суб’єктом (носієм): - народу; - глави держави; - керівника громадської організації; - батьків

 

Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є ядром політичної системи суспільства.

 


Призначення державної влади полягає в тому, що вона розбудовує правову державу, організує суспільне виробництво та управління ним, виховує громадян у дусі дотримання законів та норм моралі.

 
 

 


Соціальне призначення держави визначається його механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які, в цілому, називаються державними організаціями.

Частина органів держави наділяється державою владними повноваженнями. Саме ця група державних організацій відображається окремим спеціальним поняттям "апарат держави".

Апарат держави посідає головне місце в системі організацій державного механізму, оскільки здійснює державну владу і управління в суспільстві.

 

 

Механізм держави– це система державних організацій, за допомогою яких реалізується державна влада, забезпечується державне керування суспільством

 

 

 
 

 

 


 

Державні підприємства,установи та інші державні організації , які не наділені владними повноваженнями
Апарат держави – сукупність всіх держав-них органів, які здійснюють функції держа-ви і наділені владними повноваженнями

 

           
   
 
 
   
Законодавчий орган - Верховна Рада України  
 

 

 


Глава держави - Президент України

 

 

Виконавчі органи: вищі ( Кабінет Міністрів України, Уряд АРК); центральні та місцеві органи виконавчої влади; виконавчо-розпорядчі комітети органів місцевого та регіонального самоврядування

 

       
   
 
Державні підприємства – це вид держав-них організацій, які безпосередньо реалі-зують функції та завдання держави у сфе-рі матеріального виробництва
 
 
Державні установи –це вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері нема-теріального виробництва
 

 

 


ФОРМИ ДЕРЖАВИ

Кожна держава має певну організацію, певний устрій.

Побудова і функціонування держави можливе на підставі конкретних її форм.

Форма держави – це її устрій, який характеризується трьома взаємозалежними елементами:

- способом організації органів вищої державної влади;

- територіальною організацією держави;

- способом здійснення державної влади.

Зазначені елементи складають форму держави у широкому її розумінні.

Кожен тип держави має свої відповідні форми із притаманними їй особливостями.

Разом з тим форма всіх існуючих держав має загальні ознаки. В залежності від цього розглянемо елементи форми держави.

 

 

Форма державно-правово-го (політичного) режиму- спосіб здійснення держав-ної влади певними методами і прийомами
Форма держав. правління- спосіб утворення та організації органів вищої державної влади
Форма державного устрою - спосіб поділу території держави на певні складові частини і розподілу влади між нею та цими частинами

 

 

       
 
   
 

 

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.