Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

заміни однієї з сторін її правонаступникомГосподарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала.

Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

29.09.2009 N 01-08/530

Редакція від 29.06.2010

Про деякі питання, порушені у доповідних
записках господарських судів України
у першому півріччі 2009 року щодо застосування
норм Господарського процесуального кодексу України
47. Яким чином має процесуально оформлюватися заміна сторони
у виконавчому провадженні? Відповідно до статті 25 ГПК ( 1798-12 ) у разі вибуття однієї
з сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду
правовідношенні внаслідок реорганізації підприємства чи
організації господарський суд здійснює заміну цієї сторони її
правонаступником, вказуючи про це в рішенні або ухвалі. Усі дії,
вчинені в процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для
нього в такій же мірі, в якій вони були б обов'язковими для особи,
яку він замінив; правонаступництво можливе на будь-якій стадії
судового процесу. Згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) у разі вибуття однієї з сторін
державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а
також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з
заявою про заміну сторони її правонаступником; для правонаступника
усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження,
обов'язкові тією мірою, в якій вони були б обов'язковими для
сторони, яку правонаступник замінив. З урахуванням наведених законодавчих приписів заміна однієї з
сторін у виконавчому провадження її правонаступником здійснюється
господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали; новий
наказ при цьому не видається.

 

3. Прокурор обратился с иском в интересах коммунального предприятия к АО «А» о взыскании задолженности по договору аренды помещения. АО «А» возражало против иска прокурора, указав, что прокурор может подавать иск только в интересах государства и просило оставить заявление прокурора без рассмотрения.

Какое решение должен принять суд по результатам рассмотрения дела?

ГПК У

 

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів громадянина або держави. З метою вступу у справу прокурор може подати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд рішення Верховним Судом України, про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або повідомити суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших осіб. При цьому прокурор для представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво) повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статті 25 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів громадянина в господарському суді прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина, та письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення представництва. Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді має наслідком повернення поданої ним позовної заяви (заяви, скарги) у порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу.

У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.

Для участі у справі, провадження в якій уже порушено, прокурор подає до господарського суду відповідну заяву.

Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і користується правами сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.

Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.

 

ЗУ «Про прокуратуру» Верховна Рада України; Закон, Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII Редакція від 16.07.2015

Стаття 23. Представництво інтересів громадянина або держави в суді

1. Представництво прокурором інтересівгромадянина абодержави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересівгромадянина абодержави, у випадках та порядку, встановлених законом.

3. Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора України або його першого заступника чи заступника відповідно до компетенції.

4. Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді.

Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва.

Прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом владних повноважень.

Виключно з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави не здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, прокурор має право отримувати інформацію, яка на законних підставах належить цьому суб’єкту, витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх копії.

У разі відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесений захист законних інтересів держави, а також у разі представництва інтересів громадянина з метою встановлення наявності підстав для представництва прокурор має право:

1) витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом;

2) отримувати від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування усні або письмові пояснення. Отримання пояснень від інших осіб можливе виключно за їхньою згодою.

6. Під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження:

1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням);

2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі судового провадження;

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;

4) брати участь у розгляді справи;

5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, визначених кримінальним процесуальним законом;

6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;

7) з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого провадження.

7. У разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення прокурор зобов’язаний здійснити передбачені законом дії щодо порушення відповідного провадження.

 

Стаття 24. Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або держави в суді

1. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам.

7. Повноваження прокурорів, передбачені цією статтею, здійснюються виключно на підставах та в межах, передбачених процесуальним законодавством.

 

Р І Ш Е Н Н Я
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Рішення Конституційного Суду України
у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного
суду України та Генеральної прокуратури України щодо
офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного
процесуального кодексу України
(справа про представництво прокуратурою України інтересів
держави в арбітражному суді)


м. Київ, 8 квітня 1999 року Справа N 1-1/99
N 3-рп/99

 

абз.2 п. 3 Для вирішення справи суттєвим вбачається з'ясування поняття
"інтереси держави". У процесі дослідження встановлено, що державні
інтереси закріплюються як нормами Конституції України, так і
нормами інших правових актів. Інтереси держави відрізняються від
інтересів інших учасників суспільних відносин. В основі перших
завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних,
економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на
захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону
України, гарантування її державної, економічної, інформаційної,
екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства,
захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо.

Абз. 3,4 п. 4

Інтереси держави можуть збігатися повністю, частково або не
збігатися зовсім з інтересами державних органів, державних
підприємств та організацій чи з інтересами господарських товариств
з часткою державної власності у статутному фонді. Проте держава
може вбачати свої інтереси не тільки в їх діяльності, але й в
діяльності приватних підприємств, товариств. Із врахуванням того, що "інтереси держави" є оціночним
поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку
самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі
якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися
порушення матеріальних або інших інтересів держави, обгрунтовує у
позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган,
уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних
відносинах.

Абз.2,3 п. 5

Поняття "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні
функції у спірних відносинах" означає орган, на який державою
покладено обов'язок щодо здійснення конкретної діяльності у
відповідних правовідносинах, спрямованої на захист інтересів
держави. Таким органом, відповідно до статей 6, 7, 13 та 143
Конституції України, може виступати орган державної влади чи орган
місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу
виконавчої влади. Орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції
у спірних відносинах, фактично є позивачем у справах, порушених за
позовною заявою прокурора, і на підставі частини першої статті 21
Арбітражного процесуального кодексу України є стороною в
арбітражному процесі. Цей орган вчиняє процесуальні дії
(відповідні функції) згідно зі статтею 22 Арбітражного
процесуального кодексу України.

П.6

Представництво прокуратурою України інтересів держави в
суді є одним із видів представництва в суді. За правовою природою
представництво в суді є правовідносинами, в яких одна особа
(представник) на підставі певних повноважень виступає від імені
іншої особи (довірителя) і виконує процесуальні дії в суді в її
інтересах, набуваючи (змінюючи, припиняючи) для неї права та
обов'язки. Представництво прокурором інтересів держави в суді
відрізняється від інших видів представництва рядом специфічних
ознак: складом представників та колом суб'єктів, інтереси яких
вони представляють, обсягом повноважень, формами їх реалізації. Отже, за змістом пункту 2 статті 121 Конституції України та
статей 2 і 29 Арбітражного процесуального кодексу України під
представництвом інтересів держави в арбітражному суді треба
розуміти правовідносини, в яких прокурор, реалізуючи повноваження
щодо захисту інтересів держави, вчиняє в суді процесуальні дії. Ці
дії згідно з частинами першою та другою статті 29 Арбітражного
процесуального кодексу України включають звернення прокурора до
арбітражного суду з позовною заявою, участь у справах, порушених
за його заявою, у разі коли це передбачено законом або визнано за
необхідне арбітражним судом, або за ініціативою прокурора, якщо
цього вимагає захист інтересів держави. На підставі викладеного і керуючись статтями 147 та 150
Конституції України, статтями 63, 67 та 69 Закону України "Про
Конституційний Суд України", Конституційний Суд України в и р і ш и в: 1. Положення абзацу четвертого частини першої статті 2
Арбітражного процесуального кодексу України в контексті пункту 2
статті 121 Конституції України треба розуміти так, що прокурори та
їх заступники подають до арбітражного суду позови саме в інтересах
держави, а не в інтересах підприємств, установ і організацій
незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Прокурор або його заступник самостійно визначає і обгрунтовує
в позовній заяві, в чому полягає порушення інтересів держави чи в
чому існує загроза інтересам держави, і ця заява, за статтею 2
Арбітражного процесуального кодексу України, є підставою для
порушення справи в арбітражному суді. 2. Під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати
відповідні функції у спірних відносинах", зазначеним у частині
другій статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України,
потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого
самоврядування, якому законом надано повноваження органу
виконавчої влади. 3. Під представництвом прокуратурою України інтересів держави
в арбітражному суді за змістом пункту 2 статті 121 Конституції
України та статей 2 і 29 Арбітражного процесуального кодексу
України треба розуміти правовідносини, в яких прокурор, реалізуючи
визначені Конституцією України та законами України повноваження,
вчиняє в суді процесуальні дії з метою захисту інтересів держави. Ці дії включають подання прокурором до арбітражного суду
позовної заяви, його участь у розгляді справи за позовною заявою,
а також у розгляді судом будь-якої іншої справи за ініціативою
прокурора чи за визначенням суду, якщо це необхідно для захисту
інтересів держави.

 

Стаття 82. Прийняття рішення

При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.

Рішення приймається господарським судом за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та іншими учасниками господарського процесу, а також доказів, які були витребувані господарським судом, у нарадчій кімнаті.

Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.

Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

14.08.2007 N 01-8/675

Редакція від 21.04.2008,

Про деякі питання практики застосування норм
Господарського процесуального кодексу України,
порушені у доповідних записках про роботу
господарських судів у першому півріччі 2007 року
10. Чи вправі прокурор подавати до господарського суду позови
в інтересах держави в особі органів місцевого самоврядування?

У вирішенні даного питання слід виходити з такого.

Відповідно до статті 2 ГПК ( 1798-12 ) господарський суд
порушує справи за позовними заявами, зокрема, прокурорів та їх
заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах
держави. В останньому абзаці пункту 4 мотивувальної частини рішення
Конституційного Суду України від 08.04.1999 N 3-рп/99
( v003p710-99 ) у справі N 1-1/99 (справа про представництво
прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді)
наведено таке: із врахуванням того, що "інтереси держави" є
оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному
конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на
законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме
відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших
інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх
захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати
відповідні функції у спірних відносинах.

Згідно з пунктом 2 резолютивної частини названого рішення під
поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні
функції у спірних правовідносинах", зазначеним у частині другій
статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 )
(нині це частина третя статті 2 ГПК) потрібно розуміти, зокрема,
орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження
органу виконавчої влади.

 

4. В процессе рассмотрения хозяйственным судом дела по иску физического лица-предпринимателя к ООО «А» о взыскании задолженности в хозяйственный суд поступило сообщение прокурора о его участии. Должен ли хозяйственный суд принимать отдельный процессуальный документ по делу в случае поступления такого уведомления. Может ли суд отказать прокурору в таком участии в указанном деле?

 

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів громадянина або держави. З метою вступу у справу прокурор може подати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд рішення Верховним Судом України, про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або повідомити суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших осіб. При цьому прокурор для представництва інтересів громадянинаабо держави в господарському суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво) повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статті 25 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів громадянина в господарському суді прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина, та письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення представництва. Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді має наслідком повернення поданої ним позовної заяви (заяви, скарги) у порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу.

У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.

Для участі у справі, провадження в якій уже порушено, прокурор подає до господарського суду відповідну заяву.

Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і користується правами сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.

Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.

 

Стаття 82. Прийняття рішення

При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.

Рішення приймається господарським судом за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та іншими учасниками господарського процесу, а також доказів, які були витребувані господарським судом, у нарадчій кімнаті.

Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.

Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

 

Должен ли хозяйственный суд принимать отдельный процессуальный документ по делу в случае поступления такого уведомления. Может ли суд отказать прокурору в таком участии в указанном деле?

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

14.08.2007 N 01-8/675

Редакція від 21.04.2008,

Про деякі питання практики застосування норм
Господарського процесуального кодексу України,
порушені у доповідних записках про роботу
господарських судів у першому півріччі 2007 року п.9.
Чи повинен господарський суд ухвалювати окремий
процесуальний документ у справі в разі надходження повідомлення
прокурора про свою участь у вже порушеній провадженням справі та
чи може суд відмовити прокуророві в такій участі? Відповідно до статті 29 ГПК ( 1798-12 ): - прокурор може вступити за своєю ініціативою у справу,
порушену за позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду
для представництва інтересів громадянина або держави; з метою
вступу у справу прокурор може, зокрема, повідомити суд і взяти
участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших осіб; - про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє
господарський суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно. Законодавством України не передбачено ухвалення будь-яких
окремих процесуальних документів з приводу вчинення прокурором
зазначених дій, так само як і можливості відмови господарським
судом прокуророві в його вступі у справу, здійсненому шляхом
повідомлення суду про свою участь у розгляді справи, порушеної за
позовом інших осіб. Відповідне письмове повідомлення прокурора залучається судом
до матеріалів справи, а участь прокурора у ній відображається в
судовому рішенні, ухваленому зі справи.

11. Чи може прокурор подати до господарського суду позов в
інтересах громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності?

Статтею 121 Конституції України ( 254к/96-ВР ) на прокуратуру
України покладається, зокрема, представництво інтересів
громадянина в суді у випадках, визначених законом. Згідно із статтею 36-1 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) представництво прокуратурою інтересів, зокрема,
громадянина в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені
держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді
інтересів громадянина у випадках, передбачених законом. Водночас законом, у тому числі ГПК ( 1798-12 ), не визначено
(не передбачено) випадків подання прокурорами від імені держави
позовів до господарського суду в інтересах громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності. Так, згідно з частиною першою статті 2
ГПК господарський суд порушує справи за позовними заявами
прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського
суду в інтересах держави (але не громадян), а частина перша
статті 29 названого Кодексу передбачає лише таку форму
представництва прокурором інтересів громадянина в господарському
суді, як вступ за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом
інших осіб (у вигляді внесення апеляційного, касаційного подання,
подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, участі
у розгляді справи, порушеної за позовом інших осіб).

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.