Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Блок 3.1. Повітря робочої зони46. Мікроклімат робочої зони (визначення згідно з ДСН 3.3.6.042-99) [10]; [22, с. 33-36]; [15, с. 51-60].

47. Нормування параметрів мікроклімату відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [10].

48. Оптимальні метеорологічні умови. [10].

49. Допустимі метеорологічні умови. [10].

50. Параметри мікроклімату. Засоби їхнього виміру [10]; [22, с. 33-36]; [15, с. 51-60], [12, с. 109].

51. Теплообмін і терморегуляція людини [22, с. 33-36], [15, с. 51-60], [12, с. 102-105].

52. Нормалізація параметрів мікроклімату. Засоби захисту працюючих від несприятливих метеорологічних умов [22, с. 33-36], [15, с. 51-60] , [12, с.107-110].

53. Вплив шкідливих речовин на організм людини [12, с.11-113].

54. Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони [22, с. 33-36]; [4].

55. Ступінь небезпеки хімічної речовини [22, с. 33-36] , [12, с.114-116].

56. Класифікація шкідливих речовин за ступенем небезпеки і характером впливу на організм людини [22, с. 33-36], [12, с.114-116].

57. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини [22, с. 33-36]; [2].

58. Методи виміру концентрацій шкідливих речовин [22, с. 33-36], [стенд в ауд. 202].

Блок 3.2. Вентиляція виробничих приміщень. Визначення вентиляції та її види. Організація повітрообміну в приміщеннях

59. Засоби захисту працюючих від шкідливих речовин [22, с. 33-36].

60. Види вентиляції виробничих приміщень, область застосування [12, с. 118-129].

61. Вентиляція виробничих приміщень. Методи розрахунку [12, с. 118-129].

Блок 3.3.Шум, ультразвук та інфразвук

62. Фізичні характеристики шуму[22, с. 87-90], [15, с. 84-90], [9] , [12, с.164-168].

63. Нормування шуму [22, с. 87-90], [15, с. 84-90], [9].

64. Рівень звуку і рівень звукового тиску як нормативні (але не еквівалентні між собою) поняття, що характеризують шум [22, с. 87-90], [15, с. 84-90] , [12, с.162-163].

65. Засоби захисту працюючих від шуму[22, с.87-90], [15, с.84-90].

66. Вібрація.Класифікація; фізичні характеристики, нормування. Методи захисту від виробничої вібрації [ 5].

Блок 3.3. Освітлення виробничих приміщень

67. Класифікація видів і систем освітлення [22, с.66-67], [15, с.77-83] , [12, с.133-134].

68. Природне освітлення. Особливості нормування згідно СНиП II-4-79. [22,с.66-67], [15,с.77-83], [25].

69. Розрахунок природного освітлення [25].

70. Одиниці, в яких нормується освітлення [22, с.66-67], [15, с.77-83], [25].

71. Різниця в нормуванні штучного та природного освітлення [22,с.66-67], [15,с.77-83], [25].

72. Коефіцієнт природної освітленості: фактичний і нормативний [22,с.66-67], [15,с.77-83] , [25].

73. Нормування штучного освітлення згідно СНиП II-4-79. [22,с.66-67], [15,с.77-83], [25].

74. Класифікація розрядів та підрозрядів штучного освітлення [25].

75. Розрахунок штучного освітлення за методом коефіцієнта використання [22,с.66-67], [15,с.77-83].

76. Індекс приміщення як одна з його характеристик, що застосується при світлотехнічних розрахунках [22,с.66-67], [15,с.77-83].

77. Розрахунок штучного прожекторного освітлення (зовнішніх територій).

Модуль 4. Основи пожежної безпеки

Блок 4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки.

78. Пожежа (визначення). Небезпечні фактори, пов’язані з пожежею [12, с.297].

79. Умови, необхідні для виникнення вогню [22], [15, с.237].

80. Горіння і його види [22, с.180-182].

Блок 4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів

81. Пальні системи [15, с. 236-237].

82. Особливості горіння рідин [15, с. 238].

83. Горіння пило- і газоповітряних сумішей [15, с. 237-238].

84. Класифікація матеріалів за умовами їхньої горючості [22, с.217].

85. Класифікація будинків і споруджень по ступеню вогнестійкості [15, с. 244-247].

Блок 4.2. Пожежна та вибухова небезпечність об`єкта

86. Класифікація виробництв за групами пожежної та вибухової небезпеки 22, с. 219], [12, с.309-311].

87. Вогнестійкість будинків і споруд. Межа вогнестійкості; ступінь вогнестійкості [15, с. 244-247] , [12, с.317-318].

88. Евакуація людей з будинків у випадку пожежі [22], [15, с.273-275].

89. Пожежна сигналізація і зв'язок [15, с. 279-283].

Блок 4.3. Система пожежного захисту

90. Водопостачання для пожежних потреб [22, с.258].

91. Спринклерні установки пожежогасіння [15, с. 259].

92. Дренчерні установки пожежогасіння [15, с. 260].

93. Застосування води для пожежогасіння.[22], [15].

94. Застосування хімічної піни для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОХП.

95. Застосування повітряно-механічної піни для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОВП.

96. Застосування вуглекислоти для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОУ.

97. Застосування вуглекислотно - брометилових сумішей для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОУБ.

98. Застосування порошків для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОП.

Блок 4.3. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки

99. Обов`язки державних органів, керівників підприємств, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки: в закладах освіти і населення. Використання засобів наочної агітації.

100. Державний пожежний нагляд. Види пожежної охорони. Пожежно-технічні комісії на підприємствах. Контроль стану пожежної безпеки на підприємстві.

 

[ВЭА1]65.9(2)248я724

ж69
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.