Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Французька перекладацька традиціяКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ

 

 

Реферат

На тему: «Переклад періоду Класицизму»

 

Виконав:

Студент I курсу

Новокшонов Станіслав

Група: ФП-62К

 

 

Київ, 2012

Сутність і основні риси класичного перекладу

 

Під класицизмом розуміють течію в європейській художній культурі, що виникла в XVII столітті у Франції та отримала потім поширення в інших країнах. Характерною рисою цієї течії був раціональний підхід до проблем мистецтва, проголошення позачасового, побудованого за законами розуму естетичного ідеалу, відповідно до якого повинні оцінювати художні твори. Особливою популярністю у представників классицизму користувалась антична спадщина, в якій бачили абсолютну норму і зразок для наслідування.

Зазначені моменти вплинули і на область теорії і практики перекладу. Характерною рисою останнього періоду панування класицизму прийнято вважати вільне трактування оригіналу, яке доходило іноді до прямого втручання в передавальний текст. Однак така «свобода» по відношенню до перекладу автора була не просто перекладацьким свавіллям, а логічно випливала з норм і правил класицистичної естетики.

 

Спеціально дослідивши дане питання Г.А.Гуковський зазначав, що специфічна техніка передачі іншомовного твору була тут безпосередньо пов'язана з принципом раціонального розуміння естетичного ідеалу: «Саме з тією обставиною, що більшість перекладених книг розглядалися як наближення до абсолютної цінності, слід пов'язати неповагу перекладачів до перекладеного тексту.

Оскільки автор оригіналу не досяг мети, а лише приблизився до неї, потрібно, взявши за основу досягнуте ним і скориставшись досягненнями поетів, які прийшли після нього, додати до його переваг нові, потрібно зробити ще один крок вперед на шляху, на якому зупинився автор оригіналу, потрібно прикрасити, поліпшити оригінальний текст в тій мірі, в якій це дозволяє стан мистецтва в момент перекладу і в якій текст цього потребує.

 

Переклад, що змінює і виправляє текст, служить лише на користь останнього. Важливо дати читачеві хороший твір, по можливості близький до ідеального, а запитання про те, що хотів дати у своєму творі автор, або про те, скільки людей брало участь у поступовому створенні твору і в якій мірі узгоджені їхні творчі зусилля, не можуть мати істотного значення. Таким чином мислячи (або, можливо, відчуваючи) своє завдання, перекладачі у віршах і в прозі з повною свідомістю відповідальності за свою справу і за методи своєї роботи підчищали і виправляли текст, відповідно до своїх уявлень про естетичне, прекрасне, випускали те, що їм здавалося зайвим, нехудожнім, невдалим, вставляли свої творіння там, де знаходили неповноту.

Разом з тим необхідно враховувати, що про єдність теорії і практики класицистичного перекладу як в різних країнах, так і в межах однієї країни можна говорити лише умовно.

У цю епоху йшли дуже гострі дискусії, предметом яких були як загальні принципи передачі іншомовного тексту, так і переклади окремих художніх них творів.

 

 

Французька перекладацька традиція

 

У найбільш різкій формі зазначені вище особливості проявилися на батьківщині класицизму – у Франції, а поняття «французька манера перекладу» стало синонімом неуважного ставлення до оригіналу. Характеризуючи властиві їй риси, A.C. Пушкін іронічно зауважив:«Довгий час Французи нехтували словесністю своїх сусідів.Впевнені в своїй перевазі над усім людством, вони цінували славних письменників іноземних щодо заходів, як віддалилися вони від французьких звичок і правил, установлених французькими критиками.»

У перекладних книгах, виданих в минулому сторіччі, не можна знайти жодної передмови, де не зустрілася б неминуча фраза: «Ми думали догодити публіці, а разом з тим зробити послугу і нашому авторові, виключивши з його книги місця, які могли б образити смак французького читача.»

Принцип «догоджати читачеві й удосконалювати автора» застосовувався до письменників самих різних епох – від античних класиків до Шекспіра і Сервантеса, не кажучи вже про більш близькі за часом письменників. Типове в цьому плані зізнання одного з відомих французьких перекладачів XVIII сторіччя – П. Летурнера, який, говорячи про принципи свого перекладу поезії Е. Юнга, прямо заявив, що його метою було витягти з англійського Юнга французького, який міг бисподобатися французам і якого останні б читали, навіть не замислюючись над тим, оригінал це чи копія.Його колега Флоріан, який відтворив «Дон Кіхота», також підмітив, що рабська вірність оригіналу є порок, і тому він вважав себе уповноваженим видалити з тексту роману «зайві клаптики» і епізоди, в яких видно «риси поганого смаку».Знайшовся навіть літератор, який прагнув дати нову версію Святого Письма, очищену «від усього грубого і неясного», хоча й сумнівався, чи не буде подібний переклад «гріхом проти слова Господнього».

Увага до теоретичних проблем перекладу в цю епоху виявилася тісно пов'язана з тим, що отримала назву «суперечки давніх із новими», тобто дискусію про порівняльну гідність античних і сучасних письменників. Його призвідником виступив знаменитий французький письменник Шарль Перро (1628-1703).

У 1687 р. вийшла в світ його поема «Вік Людовика Великого», в якій доводилося, що французи, яким випало щастя бути підданими «короля-сонця» (тобто Людовика XIV), не тільки ні в чому не поступаються стародавнім грекамі римлянам, а й навпаки, у багатьох відносинах навіть перевершують їх. Таким чином було поставлено під сумнів один з істотних постулатів класицизму – визнання античності абсолютним ідеалом. Однак сам підхід до явища мистецтва, в тому числі і до методу перекладу, по суті, залишався класицистичним: як і раніше проголошувалась наявність подібного ідеалу (тільки не в давнину, а в сучасності).

 

Як приклад, Перро посилався на «Сатири» відомого поета і теоретика класицизму Н. Буало, пов'язані з творами Горація. На думку Перро, французькою мовою вони виглядають набагато витонченіше, ніж в оригіналі, де віршування страждає грубістю і жорсткістю. Звідси робився цілком логічний і цілком класицистичний за своїм характером висновок: прагнення до адекватності при перекладі (в даному випадку – при перекладі античних авторів) здатне лише дискредитувати останніх, як це сталося з одним перекладачем, праця якого виявився занадто точною і тим самим він найбільше пошкодив перекладений твір, показавши таким чином всі його недоліки.

В особистому плані суперечка між двома перекладачами «Іліади» (як раніше між Ш. Перро і Н. Буало) закінчилася в 1716 р. світським примиренням у дусі притаманній епосі галантності: будучи запрошені на вечерю до спільного знайомого, Анна Дасьє і Антуан де Ламотт потиснули один одному руки і випили за поему Гомера. Однак сама проблема продовжувала привертати до себе увагу, про що свідчило видання в 1719 р. твору історика і критика Жана БатістаДюбо «Критичні роздуми про поезію і живопису», полемічно спрямований проти «ненависників давнини». Автор рішуче відкидає думку Перро і де Ламотт, ніби сучасні французькі переклади античної класики стоять по своїх достоїнствах вище оригіналів. Але ще до того, як згадана вище поема Ш. Перро поклала початок багаторічній суперечці, в 1661 р. у Франції вийшов у світ латинський трактат з традиційною, починаючи з ренесансної епохи, назвою «Про найкращій спосіб перекладу», автором якого був П'єр Даніель Юе. Саме його зазвичай вважають найвищим досягненням французької перекладацької думки даної епохи, ставлячи втора в один ряд з найвидатнішими теоретиками перекладу від Лютера до наших днів.

Згідно Юе, найкращим слід визнати метод, при якому перекладач, по-перше, передає думки автора, а по-друге – наскільки це можливо при різниці вихідної та мови перекладу –найбільш дбайливим чином дотримується його слів.Таким чином, перекладач повинен прагнути відтворити природну своєрідність оригіналу і піклуватися виключно про те, щоб виразити його з усілякою вірністю і повнотою, не дозволяючи собі ні опущень, ні добавок. Більше того, вимагаючи, щоб переклад слідував за оригіналом «слово в слово» і зберігав саму структуру останнього до такого ступеня, яка можлива без насильства над мовою перекладу, автор трактату вважає, що в тих випадках, коли зміст вихідного тексту затемнений, слід двозначні слова передавати такими ж двозначними, зберігаючи, таким чином, неясність виразу. Юе не обходить труднощі, які обумовлені несхожістю мов, але вважає їх лише доказом того, що переклад є справжнім мистецтвом.

Особливу цікавість трактату Юе надає наявність в ньому спеціального розділу, присвяченого науковому перекладу, в якому автор вбачає одну з найважливіших завдань цивілізації, до цих пір яка перебувала в нічим не виправданому нехтуванні.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.