Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Великомасштабна селекція 

 

3.27. Зміна племінної цінності, що виникла в результаті переміщення тварин з одних умов середовища в інше за одиницю часу називають_____________.

 

Генетичний тренд

 

3.28. Ефективність селекції великої рогатої худоби визначають такі фактори (2 елементи):

-умови годівлі тварин;

+мінливість ознак;

-умови утримання тварин;

+рівень успадкованості ознак;

 

3.29. Для визначення розвитку корів м′ясних порід зважують до годівлі в наступні вікові періоди:

+Один раз на рік до 5-річного віку;

-Під час народженні, під час відлучення від матерів, у віці 210 днів, у 12,15 міс.;

-Наприкінці кожного місяця контрольного періоду з 8 до 15-міс. віку;

-Під час народження, під час відлучення від матерів, у віці 210 днів,у 12 міс., під час першого спарювання (з вказівкою віку).

 

3.30. Екстер’єр м′ясної худоби (телиць) оцінюють у такі терміни :

-У віці 3-х; 5-ти років відповідно до шкали;

-Один раз на рік до 5-річного віку відповідно до шкали;

+Під час призначення до спарювання на контролі з вказівкою віку;

-Після закінчення періоду контролю з вказівкою віку.

 

3.31. У стаді м’ясної худоби у селекційну групу корів залежно від племінної цінності входить така кількість маточного поголів’я:

+18-20% від загального маточного поголів’я; -50-60% від загального поголів’я корів; -Корови, що не включені до племінного ядра.

 

3.32. Ознаки, за якими встановлюють сумарний клас молодняку м’ясних порід такі (4 елементи):

-витрати корму на 1 кг приросту; -індекс м′ясності; + конституція і екстер’єр; + жива маса; + породність; +походження; пряма довжина тулуба; обхват грудей.  

 

3.33. Сумарний клас м’ясних корів-первісток, у яких приплід на час бонітування не досяг 6-місячного віку встановлюють за такими ознаками (4 елементи):

+жива маса; - індекс м’ясності; -молочність; +конституція і екстер’єр; -витрати корму на 1 кг приросту; +породність; +походження; -оцінювання за власною продуктивністю; - відтворна здатність; -пряма довжина тулуб

 

3.34. Бугаїв-плідників м′ясних порід за якостями нащадків оцінюють за такими ознаками (5 елементів):

+ за інтенсивністю росту у віці від 8 до 15 міс.;

-- за основними промірами у віці 15 міс.;

-за живою масою у віці 10 міс.;

+за живою масою у віці 15 міс.;

+ за витратами кормів на 1 кг;

-за типом нервової діяльності;

+ за забійним виходом;

+за повном′ясністю і поливом жиру.

 

3.35. Форма племінного обліку у м′ясному скотарстві 1-мяс має таку назву:

-Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку;

-Журнал бонітування корів м’ясних порід;

-Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби;

-Журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м′ясних порід;

+Картка племінного бугая м’ясної породи;

-Картка племінної корови м’ясної породи;

-Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м′ясного напряму продуктивності відповідної породи.

 

3.36. Згідно з чинною інструкцією молодняк м’ясних порід оцінюють за ____ бальною шкалою.

 

 

3.37. Згідно з чинною інструкцією дорослу худобу м’ясних порід оцінюють за ____ бальною шкалою.

 

 

 

МОДУЛЬ 4

Моделювання технологічних процесів у скотарстві.

Технологія вирощування і використання бугаїв.

Технологія вирощування ремонтних телиць

 

4.1. Кратність підсосу телят за першу добу після народження складає

______ разів.

 

5-11

 

4.2.Новонародженим телятам добова кількість молозива і молока має

становити ______ їх живої маси.

 

1/5-1/6

 

4.3. Технологія вирощування племінних бугайців відрізняється від

вирощування телиць ______________.

 

Інтенсивним ростом

 

4.4. Для ремонтних телиць більш раціонально застосовувати таке утримання :

-цілорічне прив′язне утримання;

+стійлово-пасовищне безприв′язне;

-прив′язне взимку, влітку пасовищне.

 

4.5. Групи ремонтних телиць комплектують з урахуванням їх віку та стану

фізіологічного розвитку; різниця у віці між тваринами однієї групи не

повинна перевищувати ______днів.

 

 

4.6. Телят одразу після народження у молочному скотарстві за потоково-цехової системи утримують так:

 

+На підсисі з коровою; -В індивідуальних клітках; -У групових станках; -На прив′язі.

4.7. Температура випоюваного молозива для новонароджених телят повинна бути не менше ____________________ оС.

 

 

4.8. Найбільш інтенсивно імуноглобуліни молозива засвоюють протягом _________ годин після народження.

 

30-36

 

4.9. Перше випоювання новонародженим телятам молозива матері проводять:

 

- Після того, як обсохне теля

+ Не пізніше 40 хвилин після народження

- Ппісля першого зважування.

 

4.10. Час переводу новонароджених телят на випоювання збірним молозивом:

-3-й день після народження;

-10-й день після народження;

+7-14 день після народження;

-31-й день після народження.

 

4.11. Ремонтних бугайців молочних порід ставлять на перевірку та

оцінювання з ____ місячного віку.

 

10-12

 

4.12. Під час вирощування бугайців плідників їх жива маса в контрольні

періоди повинна перевищувати вимоги стандарту не менш як на

___%.

 

 

4.13. Для ритмічних отелень протягом року необхідно проектувати

щомісяця тільність _________% корів, що є на 1 січня.

 

8,6

 

4.14. Потреба в перетравному протеїні в розрахунку на 1 корм. од. у телят до 3-місячного віку становить, г:

 

-60 - 65;

-75 - 80;

-90 - 100;

+ 135 - 150.

 

4.15. Витрати кормів на 1 ц молока залежать від рівня продуктивності корів. Витрати кормів на 1 ц молока за середньорічного надою 4500 кг такі:

 

-0,1;

-0,5;

+1,0;

-1,5.

 

4.16. Згідно з типовими схемами годівлі в місячному віці телята молочних порід випивають молока за добу, кг:

 

+4 - 6;

-1 - 2;

-8 - 10;

-11 - 18.

 

4.17. Схеми годівлі телят передбачають випоювання незбираного молока не менше, кг:

 

+180 - 200 ;

-40 - 60;

-1000;

-400 - 600.

 

4.18. Тривалість перебування корови з телям у деннику повинна бути такою:

-до 6 годин;

-до 12 годин;

+до 24 годин;

-до 36 годин;

-до 48 годин.

 

4.19. Під час відбору перевірюваних бугаїв середня запліднювальна здатність їх сперми за результатами усіх корів має бути не нижче, %;

 

-40;

+50;

-60;

-70.

 

4.20. Визначити оптимальний режим використання бугаїв-плідників за повноцінної годівлі у віці 9 - 10 міс.;

 

-два еякулята через 4 дні;

-два еякулята через 6 днів;

-один еякулят через 6 днів;

+один еякулят через кожні 12 днів.

 

4.21. На оцінювання за якістю потомства ставлять тільки тих бугаїв, які пройшли ____________________ експертизу.

 

Генетичну

 

4.22. Укажіть у перші 2-3 тижні характерний для теляти тип травлення:

 

+сичугово-кишковий;

-рубцевий.

 

МОДУЛЬ 5

Технологія виробництва молока

 

5.1. Рефлекс молоковіддачі у корів триває _________хв.

 

5-6

 

5.2. Роздій корів забезпечує виконання наступних заходів (6 елементів):

 

-отелення корів у зимово-весняний період;

+підготовка корів і нетелей до отелення;

+поступове переведення на повний раціон;

-сінно-концентратний тип годівлі;

+систематичний контроль продуктивності;

+авансована диференційована годівля;

-доїння тільки вручну;

+дотримання прийнятого розпорядку дня;

+дотримання техніки доїння.

 

5.3. Існує три види технологічних операцій доїння корів: підготовчі, основні та завершальні. Які операції відносяться до основних (2 елементи):

-масаж вим’я; -перехід до наступної корови; -здоювання перших цівок; -обмивання вим′я; -витирання вим’я (рушником, серветкою); +одягання доїльних стаканів; +контроль за доїнням; -відключення і знімання доїльних стаканів; -машинне додоювання; -зливання молока; -контроль стану вим′я.

 

5.4. Масаж вимені нетелів проводиться з ____ місяця тільності,

а закінчується за _____ до отелення.

З п’ятого, за один

 

5.5. Температура води під час підмивання вим′я корови має бути ______оС.

 

40-45

 

5.6. Машинне додоювання корів повинно продовжуватись не більше ____секунд.

 

 

5.7. Основні переваги безприв′язного утримання корів на солом′яній підстилці такі (2 елементи):

 

+корови достатньо користуються моціоном;

-раціонально використовуються корми;

-створюються умови для проведення роздоювання;

+малі витрати праці на виробництво молока

-корови мають довшу лактацію.

 

5.8. Основні переваги прив′язного утримання корів з доїнням на лінійних установках такі (4 елементи):

 

-малі витрати праці на виробництво молока;

+комфортні умови відпочинку корів;

+можливість роздоювання корів;

+індивідуальне обслуговування корів;

+раціонально витрачаються корми.

 

5.9. Найбільш дешевою з найменшими витратами праці на 1 ц продукції і екологічно чистою технологією утримання молочної худоби в умовах України є:

-прив′язне утримання;

-безприв′язне боксове;

-безприв′язне комбібоксове;

+безприв′язне на глибокій довго незмінюваній підстилці.

 

5.10. За прив’язного утримання корів в одному безперервному ряду допускається розміщувати не більше _______ стійл.

 

 

5.11. Профілакторій має розділятись суцільними перегородками на ізольовані секції місткістю не більше ________ кліток кожна.

 

 

5.12. Роздоювання корів розпочинають не раніше ___ днів після отелення.

 

14-20

 

5.13. За прив’язного утримання протягом дня тваринам (за винятком тих, що на відгодівлі) надається прогулянка на вигульних майданчиках тривалістю не менше _____ годин.

 

 

5.14. У разі використання пасовищ, що віддалені від ферми більше як _____ км, на них влаштовують літні табори.

 

 

5.17. Впровадження технологічних ліній з виготовлення для господарств

малогабаритних комбікормових установок змішувачів забезпечує

зниження на _____ % собівартість комбікормів.

 

40-50

 

5.18. Організація диференційованої нормованої годівлі за основними фізіологічними періодами та фазами лактації за сучасними

деталізованими нормами підвищує молочну продуктивність на ____ %.

 

25-30

 

5.19. За безприв’язного утримання корів і дворазового доїння їх у доїльних залах витрати праці становлять _____________, люд. год.

 

1,5-2,0

 

5.20. Недотримання параметрів мікроклімату на _______ % зменшує продуктивність тварин, негативно впливає на відтворні функції, скорочує тривалість їх виробничої експлуатації.

 

20-40

 

5.21. Прогулянки (моціон) у всі періоди року організують для високопродуктивних голштинських корів. За короткочасних низьких температур (нижче –15о С і швидкості вітру більше 15 м/сек.) термін перебування тварин не більше як _____ хвилин, разів_____ на добу.

 

30, 2

 

5.22. За 1 хвилину корови зазвичай випивають ___________ л води.

 

5-8

 

5.23. За триразового доїння протягом доби в середньому одержують на

______% більше молока.

 

 

5.24. У разі скорочення кількості доїнь із трьох до двох витрати праці

знижуються на ___________%.

 

20-30

 

5.25. На підприємствах з потоково-цеховою системою виробництва молока під час визначення кількості скотомісць в цеху сухостійних корів слід приймати такий коефіцієнт:

 

-0,12; +0,25; -0,50.

 

5.26. Основним тактом роботи промислової молочної ферми є:

 

-тривалість перебування корів у цеху виробництва молока;

-тривалість перебування корів у родильному відділенні;

-кількість народжених телят за добу;

+тривалість комплектування родильним відділенням основної технологічної групи.

 

5.27. Основним ритмом за потокового ритмічного виробництва молока вважають:

 

-кількість виробленого молока та м’яса за місяць;

-кількість виробленого молока та м’яса за рік;

-кількість технологічних груп на фермі;

-кількість корів, яких осіменили за добу;

+кількість народжених телят за добу.

 

5.28. Норма потреби соломи на 1 корову за утримання на довгонезмінюваній підстилці, кг/день:

 

-1,5;

-3;

+5.

-7,5

 

5.29. Добова норма потреби у воді за продуктивності корів за лактацію 7000 кг._________.

 

Л

 

5.30. Вказати нормативи фронту годівлі (см) молодняку 3 - 5 міс віку за вільного доступу до кормів:

 

+15;

-13;

-11;

-10.

 

5.31. Нормативи фронту годівлі ( см) за фіксованого утримання молодняку 9-12 міс віку:

 

-66;

-30;

+56

-25.

 

5.32. Тільній сухостійній корові живою масою 500 кг з плановим надоєм 3000 кг за рік потрібно на добу, корм. од.:

 

-1;

+8;

-15;

-25.

 

5.33. Потреба в перетравному протеїні в розрахунку на 1 корм. од. у дійних корів у середньому становить, г:

-30;

+100 – 110;

-60;

-150.

5.34. Зазначте системи та способи утримання великої рогатої худоби згідно з нормами:

 

1) системи утримання; А. Цілорічне стійлове;

2) способи утримання. Б. Прив′язне;

В. Безприв′язне з відпочинком

у боксах;

Г. Безприв′язне з відпочинком на

глибокій підстилці;

Д. Стійлово-вигульне;

Е. Стійлово-табірне.

 

АДЕ, 2 БВГ

 

5.35. Синтез молозива у корів відбувається на 60 - 80 % за рахунок:

 

- вуглеводів кормів;

-протеїнів кормів;

+тіла корови;

-мінеральних речовин.

 

5.36. дійні корови максимально вживають сіна за добу на 100 кг живої маси, кг:

 

+1,5 - 2,5;

-12 – 15;

-5 - 8 ;

-у необмеженій кількості.

 

5.37. Норма годівлі в 10 корм. од. у дійних корів живою масою 500 кг розрахована для одержання молока, кг за добу:

 

-1;

+10;

-5;

-25.

 

5.38. Структура раціонів для корів це, %:

-співвідношення груп кормів за масою;

+співвідношення груп кормів за енергетичною поживністю;

-тип годівлі;

-поживність окремих груп кормів.

 

5.39. М’яке вершкове масло одержують з молока за надлишку в раціоні корів:

 

-висівок;

-буряку;

+макухи;

-сінажу.

 

5.40. Концентрація енергії в раціонах середньопродуктивних корів повинна бути:

 

-0,1 - 1,1;

-2,0 - 2,5;

-1,5 - 2,0;

+0,7 - 0,9.

 

5.41. Зазначте варіанти безприв′язного утримання дійних корів (4 елементи):

 

+боксове;

+на глибокій підстилці;

+комбібоксове;

+боксове з режимною годівлею;

-групове;

-стійлове.

 

5.42. Під час роздоювання корів "авансують концкормами" на додаткове одержання молока, корм. од.:

 

-0,5 - 1;

-4 - 6;

+2 - 4;

-8 - 10.

 

5.43. У зимовий період забезпечити дійних корів каротином можна

за рахунок включення в раціони:

 

+сіна;

-меляси;

-концкормів;

-мінеральних підкормок.

 

5.44. максимальне споживання кормів дійними коровами на 100 кг живої маси за добу:

 

А. Зелених кормів, кг; 1) 12,0 - 15,0;
Б. Силосу, кг; 2) 10,0 - 12,0.

 

А, 2Б

 

5.45. У зимовий період забезпечити дійних корів можна за рахунок включення в раціони :

 

1) цукру; А. Концентрованих кормів;
2) крохмалю; Б. Меляси;

 

Б, 2А

 

5.46. Потреба в енергії лактуючої корови залежить, переважно, від:

 

+рівня продуктивності корови;

-хімічного складу молока;

-живої маси корови;

-періоду лактації.

 

5.47. норма годівлі дійних корів залежить від:

 

-породи корів і живої маси;

-періоду лактації і середньодобового приросту;

+живої маси, добового надою, жирності молока, фази лактації;

-добового надою, типу годівлі, жирності молока;

 

5.48. від корови живою масою 500 кг можна одержати молока за збалансованого раціону згідно з деталізованими нормами:

 

Енергія раціону, корм. од. Добовий надій молока, кг
1) 20; А. 20;
2) 15; Б. 30.

 

Б, 2А

 

5.49. Умовно лактацію корови можна розподілити на таку кількість фаз:

 

-1;

-5;

+3;

-6.

 

5.50. Послідовність проведення первинної обробки молока наступна:

 

-зберігання в резервуарі, охолодження, очищення молока;

+очищення молока фільтруванням, охолодження і зберігання в резервуарах-охолоджувачах

- очищення молока фільтруванням, пастеризація, охолодження;

-очищення молока відцентрованим молокоочисником, пастеризація, транспортування.

 

5.51. Фактори, від яких залежить термін дії бактерицидних властивостей молока такі (3 елементи):

 

+час одержання молока до його охолодження;

-пора року;

-стадія лактації;

+температура охолодження;

+початкова кількість мікрофлори в молоці.

 

5.52. Порядок охолодження свіжоздоєного молока наступний:

 

- очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не вище 00 С і не пізніше 5 годин;

+очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не вище 60 С і не пізніше як через 2 години після закінчення процесу доїння корів;

-очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не нижче 160 С без врахування часу після закінчення процесу доїння корів;

-очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не нижче 100 С і не пізніше як через 8 годин після закінчення процесу доїння корів.

 

5.53. Під час доїння корів у переносні доїльні відра проміжок часу між видоюванням молока і початком його охолодження не повинен перевищувати:

 

-1 година;

-20 хвилин;

+2 години;

-45 хвилин.

-не має значення;

 

5.54. Необхідність ретельного видоюння корів пов′язано з такою причиною:

-необов′язково до останку видоювати корову;

+підвищується вміст жиру, що запобігає захворюванню вим′я;

-знижується вміст жиру;

-підвищується кількість лактози, мінеральних речовин.

 

5.55. Активний моціон впливає на вміст жиру в молоці:

 

-не змінюється;

+збільшується 0,2 - 0,3%;

-зменшує на 0,2 - 0,3%;

-збільшується 1,6 - 2,7%.

 

5.56. Із вказаних варіантів оптимальна тривалість перебування корів у цехах (днів) така:

 

Цех Варіант
А Б
1. Цех сухостою 75-80
2. Цех отелення 23-28
3. Цех роздоювання і осіменіння корів 85-100
4. Цех виробництва молока 180-220

 

А, 2А, 3А, 4А

 

5.57. Вказати строки перебування корів у цехах під час впровадження потоково-цехової системи:

 

Цех Строки перебування
1. Роздою та осіменіння А. Надходять у цех за 10 днів до отелення, вибувають – на 15-20 день після отелення
2. Виробництво молока Б. Надходять у цех на 15-20 день після отелення, вибувають – на 100-120 день лактації
3. Отелення В. Надходять у цех за 60 днів до отелення, вибувають за 10 днів до отелення
4. Сухостою Г. Надходять у цех на 100-120 день лактації, вибувають за 60 днів до завершення лактації

 

Б, 2Г, 3А, 4В

 

5.58. Основними перевагами промислової технології виробництва молока перед традиційною є (4 елементи):

 

-зниження затрат праці;

+зростання продуктивності праці;

+підвищення відтворних якостей худоби і продуктивності;

+ефективне використання приміщень і обладнання;

+зниження витрат кормів.

 

5.59. Перелік контрольованих ознак у цеху сухостою такий (4 елементи):

 

+вгодованість;

+стан молочної залози;

+приріст живої маси;

-надій.

+збереження тільності;

 

5.60. Перелік контрольованих ознак у цеху отелення такий (2 елементи):

 

+перебіг отелення;

+стан молочної залози;

-приріст живої маси;

-поведінка

 

5.61. Індекс вим′я у корів, придатних до машинного доїння такий, %:

 

-20;

-25;

-30;

-35;

-40

+43 і більше.

 

5.62. Оптимальна площа вигульно-кормового майданчика на 1 корову у т.ч. з твердим покриттям така:

 

-16/8;

-15/5;

-25/10;

-30/10.

+20/8;

 

5.63. Рекомендоване навантаження корів на одного оператора машинного

доїння під час роботи з двома доїльними апаратами на доїльній установці АДМ-8 становить, голів:

 

-30;

-60;

-40;

-70.

+50;

 

5.64. Назвати довжину і ширину боксу для корів за боксового утримання у цеху виробництва молока, м:

 

- 1,9 і 1,5;

-2,2 і 1,8

-2,0 і 1,4;

+2,0 і 1,2

-2,0 і 1,5;

 

МОДУЛЬ 6

Технологія виробництва яловичини у молочному скотарстві.

Технологія спеціалізованого м′ясного скотарства.

Особливості радіоактивного забруднення.

Енергозбереження у скотарстві

 

6.1. Оптимальним розміром технологічної групи бугайців на відгодівлі за безприв’язного утримання у станках є:

 

-24-25 особин;

-30-40 особин;

+40-50 особин;

-18-20 особин;

-50-60 особин.

 

6.2. За умов інтенсивної годівлі ростуть інтенсивніше не кастровані бички

чи кастровані ________________.

 

Не кастровані

 

6.3. Вкажіть оптимальний вік досягнення молодняком великої рогатої худоби здавальних кондицій 400-450 кг, що характерно для напівінтенсивної системи вирощування і відгодівлі:

 

-18-20 міс.;

-13-14 міс.;

-22-24 міс.;

+16-18 міс.

 

6.4. Молочний період під час відгодівлі на м′ясо худоби молочних та комбінованих порід триває:

 

-60 - 120 днів;

-1 - 2 міс.;

+4 - 6 міс.;

 

6.5. Під ростом розуміють:

+Збільшення розмірів організму, його маси, лінійних та об′ємних розмірів;

-Процес, що відбувається на ранніх стадіях онтогенезу;

-Процес, за якого дисиміляція перевищує асиміляцію.

 

6.6. Оптимальні розміри ферм з виробництва яловичини під час вирощування телят з 14 - 20-денного до 14 - 18-місячного віку в умовах основних зон України згідно з Відомчими нормами мають бути такими:

 

Зона Розміри (скотомісць)

1) Полісся; А. 3000 – 6000;

2) Лісостеп; Б. 3000 – 9000.

3) Степ.

 

А, 2А, 3Б

 

6.7. Які показники м′ясної худоби враховують під час формування нагульних черед (4 елементи):

 

+стать;

+живу масу;

-породу;

-тип конституції;

+вік ;

+вгодованість.

 

6.8. Привести у відповідність тип годівлі та періодів вирощування худоби на м’ясо:

Періоди Тип годівлі

1) вирощування; А. Об’ємно-концентратний;

2) дорощування; Б. Молочно-концентратний;

3) відгодівля В. Силосний;

Г. Жомовий;

Д. Пасовищний.

 

Б, 2А, 3ВГД

 

6.9. Відповідність указаних типів відгодівлі та частки основного корму в структурі раціону наступна:

 

Тип годівлі Структура раціону

1) відгодівля на хлібній бразі; А. 40%;

2) відгодівля на жомі; Б. 50-60%;

3) відгодівля на зелених кормах; В. 55-60%;

4) силосно-концентратний; Г. 75-80%;

5) сінажно-концентратний. Д. 80-85%.

 

А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

 

6.10. У спеціалізованому м′ясному скотарстві телят від корів відлучають у віці:

 

-1 - 2 дні;

+6 - 8 міс.;

-5 - 7 днів;

-8 - 10 міс.

-2 - 3 міс.;

 

6.11. Отелення м′ясних корів проводять:

 

-у стійлах;

+у денниках на глибокій підстилці;

-у боксах на щілинній підлозі;

-вільно на пасовищі.

 

6.12. Питома вага корів у структурі стада м’ясного напряму продуктивності складає __________%.

 

40-60

 

6.13. У м′ясному скотарстві з метою створення стада, позбавленого ускладнень під час отелень, перебіг отелень оцінюють за ___ бальною шкалою.

 

 

6.14. Під час виробництва яловичини в умовах молочного скотарства для ферм і комплексів з повним циклом виробництва відбирають телят віком та живою масою:

 

-40 - 60 днів, 50 - 70 кг;

-60 - 80 днів, 120 - 130 кг;

+10 - 30 днів, 40 - 55 кг.

 

6.15. Яку систему утримання м′ясної худоби застосовують у зонах з високою розораністю землі?

 

-пасовищну;

-вигульну;

-стійлово-пасовищну;

+стійлову;

-вільно-вигульну.

 

6.16. Фронт годівлі корів на відгодівлі на вигульних майданчиках залежно від віку становить:

 

- 0,3
-0,5
+0,6

 

6.17. Оптимальні розміри ферм з м’ясною худобою із закінченим оборотом стада (корів) в умовах основних зон України згідно з Відомчими нормами є такі:

 

Зона Розміри (голів)

1) Полісся; А. 800 – 1200;

2) Лісостеп; Б. 400 – 600;

3) Степ. В. 600 – 800.

 

Б, 2В, 3А

 

6.18. У м’ясному скотарстві бажано проводити ___________ отелення.

 

Сезонні (турові)

 

6.19. Скільки разів на рік проводиться на фермі прибирання гною бульдозером за безприв’язного утримання м’ясної худоби ?

 

 

6.20. Із зазначених нижче систем утримання м’ясної худоби найбільш ефективна та маловитратна є:

 

-стійлово-вигульна без використання пасовищ;

-стійлово-вигульна з використанням пасовищ;

-стійлово-табірна без використання пасовищ;

+стійлово-табірна з використанням пасовищ;

-цілорічна стійлова.

 

6.21. Основним напрямом збільшення виробництва яловичини в Україні є:

 

-забезпечення кормами та повноцінна годівля худоби;

-використання енергоресурсозберігальних технологій;

-використання промислового схрещування молочної худоби з м′ясною;

-збільшення чисельності поголів′я молочних і комбінованих порід;

+розвиток галузі м′ясного скотарства.

 

6.22. Коефіцієнти переходу вказаних радіонуклідів з годівлею тварин у молоко коров′яче наступні:

1) цезій-137; А. 0,32;

2) стронцій-90. Б. 0,42;

В. 0,44;

Г. 0,54;

Д. 0,62;

Е. 0,64.

 

Д, 2Г

 

6.23. Коефіцієнти переходу радіонуклідів з годівлею тварин у яловичину:

1) цезій-137; А. 0,02;

2) стронцій-90. Б. 0,03;

В. 0,04;

Г. 2;

Д. 4;

Е. 6.

 

Г, 2Е

 

6.24.У годівлі тварин, які знаходяться на забрудненій радіонуклідами території застосовують наступні кормові добавки:

1) природні; А. Глина;

2) штучні. Б. Цеоліти.

В. Одержані з морських водоростей;

Г. Одержані з панцирів крабів.

 

АБ, 2 ВГ

 

6.25. Відгодівля молодняку великої рогатої худоби на зерновій бразі потребує доповняти раціон:

 

-Протеїновими кормами;

+Грубими кормами;

-Азотомісткими неорганічними добавками;

-Фосфорними добавками.

 

6.26. Перетравність яловичини організмом людини сягає ___%.

 

 

6.27. Під час комплектування комплексів молодняком у віці 10-20 днів формують групи за живою масою та віком. Різниця між тваринами не повинна перевищувати за віком _____ днів.

 

10-15

 

6.28. Однією з основних умов роботи комплексу з виробництва яловичини на промисловій основі є _____________ надходження молодняку.

 

-Сезонне

+Ритмічне

 

6.29. Переваги безприв’язного утримання худоби такі (3 елементи):

 

+навантаження на оператора збільшується до 1000 голів;

індивідуальне обслуговування;

+моціон для худоби;

+не потрібно споруджувати стійла, прив’язі.

 

6.30. Найбільш дешевою з найменшими витратами праці на 1 ц продукції і екологічно чистою технологією утримання худоби на відгодівлі в умовах України є:

 

-безприв’язне боксове;

-безприв’язне комбібоксове;

+безприв’язне на глибокій довго незмінній підстилці;

-прив’язне утримання.

 

6.31. Для виробництва яловичини в умовах молочного скотарства переважно використовується така группа худоби:

 

-бугаї-плідники;

-повновікові корови;

-ремонтний молодняк;

+вибракувана худоба;

-понадремонтний молодняк.

 

6.32. Для зменшення собівартості приросту худоби у літній період необхідно максимально використовувати _____________ .

 

Пасовища

 

6.33. Калорійність 1 кг яловичини в середньому становить, ккал:

 

-500;

+2000 - 2500;

-500 - 800;

-3000 - 3500.

-900 - 1000;

 

6.34. Площа відпочинку для м’ясних корів за безприв’язного утримання в приміщеннях становить:

 

+3,5 - 4; -3; -2,5. -2,0

 

6.35. Площа відпочинку для м’ясної корів за безприв’язного утримання на вигульних майданчиках становить:

 

+20; -15; -4; -10.

 

6.36. Закладання глибокої незмінної підстилки у приміщеннях здійснюють восени, до переведення худоби на стійлове утримання, шляхом укладання шару сухої соломи ______ см з наступним додатковим внесенням її з розрахунку ___ кг на голову за добу.

 

См, 3 кг

 

6.37. Для відпочинку худоби на вигульних майданчиках влаштовують “кургани” з розрахунку _____м2 на одну тварину.

 

3-5 м2

 

6.38. Жомовий тип відгодівлі молодняку великої рогатої худоби передбачає

частку жому в раціонах, % за поживністю:

 

-10 - 15;

-30 - 40;

-20 - 25;

+50 - 60.

 

6.39. Еталоном якості яловичини є м′ясо такої м′ясної породи:

 

-лімузинська;

-санта-гердруда;

+абердин-ангуська;

-кіанська.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.