Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розкрити вплив основних факторів зовнішнього середовища на ріст та розвиток рослинПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проведення дослідів:

- умови життя рослин.

Завдання для самостійної роботи 6. Сезонні зміни в житті рослин та їх причини. Фенологічні спостереження (4 год.).

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Життєвий цикл рослин (літо, осінь, зима, весна).

2. Особливостііснуванняфлори зимою, весною, влітку та восени.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проведення дослідів:

- спостереження за проростанням цибулі;

- спостереження за листяними та хвойними деревами взимку.

Завдання для самостійної роботи 7. Рослини і їхні вимоги до зовнішнього середовища (2 год.).

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Розкрити суть основних факторів життя рослин.

2. Пристосування рослин до умов середовища, які змінюються.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проведення дослідів:

- способи проростання насіння;

 

Завдання для самостійної роботи 8.Вплив зовнішніх факторів на ріст рослин (2 год.).

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Розкрити механізми впливу зовнішніх факторів на ріст і розвиток рослин.

2. Вимоги культурних рослин до середовища існування (на прикладі помідора, картоплі, баклажана).

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проведення дослідів:

- вплив сонячного світла на ріст рослин.

 

Завдання для самостійної роботи 9. Стимулятори росту рослин (2 год.).

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Вбирання рослинами води і мінеральних поживних речовин з грунту.

2. Мінеральне живлення рослин.

3. Позакореневеживленнярослин.

4. Природні та синтетичнірегулятори росту рослин.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проведення дослідів:

-умови проростання насіння.

 

ЛІТЕРАТУРА (самостійна робота 5-9)

1. Рейва П., Эверт Р., Айхорн С. Современная ботаніка / П. Рейва, Р. Эверт, С. Айхорн. ˗ М.: Мир, 1990. ˗ Т.1. ˗ 334 с.

2. Чайлахян М.Х. Терминология роста и развития высших растений / М.Х. Чайлахян. ˗ М.: Наука, 1982. ˗ 285 с.

Завдання для самостійної роботи 10.Нижчі рослини. Віруси та бактерії (Дроб,янки) (2 год.).

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Загальна характеристика вірусів та бактерій.

2. Основні хвороботворні віруси та бактерії рослинних організмів.

Завдання для самостійної роботи 11.Водорості ( 2 год.)

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1.Водоростіта їх значення.

2. Основні представники прісних і солоних водойм.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Створити альбом «Водорості водойм України».

2. Розробити презентації: «Водорості Чорного моря», «Господарське значення водоростей».

3. Виконання вправ.

 

1. Прочитайте запитанняабо початок твердження. Відповідь на запитанняабозакінченетвердженнявизнайдетесередподаногоперелікупідпевною цифрою (0, 1, 2 тощо). Перенесіть цифру в клітинку коду відповіді, щопозначена номером запитанняаботвердження.

 

1. У 1492 р. X. Колумб на шляху до Америки перетнувСаргасове море Атлантики, яке не маєберегів, а тількиобмежене круговою течією. Каравелимореплавцівнатрапили на перешкоду− острови, утвореніводоростями. Яка водорістьутворилатакіострови?

0) ульва; 1) саргасум; 2) ламінарія; З) фукус; 4) хламі­домонада.

2. ПредставникомвідділуЧервоніводорості є:

0) хлорела; 1) вольвокс; 2) ламінарія; 3) кораліна.

3. Розмаїтезабарвленняводоростеймаєтакезначення:

0) відлякує тварин; 1) захищає від надлишкового ультрафіо­летового випромінювання; 2) приваблює тварин; 3) сприяє найповнішому використанню променів світла на різних глибинах.

1 2 3

2. Розв'яжіть задачу. Відповідь повинна збігатися з кодом відповіді попе­реднього завдання.

Гігантська бура водорістьмакроцистіс росте швидко, майже як бамбук: їїдобовийприріст − близько 45 см. За який час вона досягнедовжини 60 м?

 

3. Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями відповідей, у пусті квадратики послідовно − і ви отримаєте зашифроване слово:

ВБільшість водоростей живуть у воді.

А Водорості − виключно багатоклітинні рослини.

ТВегетативне тіло водоростей поділене на органи.

ОТалом водоростей може бути зеленого, бурого, червоного кольорів.

КХламідомонада живе в солоній воді.

ДТалом хламідомонади одноклітинний.

ОЛамінарія − бура водорість.

РХламідомонада і хлорела − зелені водорості.

ОЛамінарію людина використовує в їжу.

СВодоростями живляться водні тварини.

Т3 водоростей добувають йод.

ІВодорості збагачують воду киснем.

 

                 

 

 

4.Доповніть схему.

5. Складіть розповідь за темами "Водорості в моєму житті", "Я в житті водоростей". При виконанні завдання використовуйте пам'ятку:

Згадайте про значення водоростей.

Напишіть декілька словосполучень, речень, яку роль водорості відіграють у вашому житті.

Пишіть у тій послідовності, в якій ідея спала на думку.

Виберіть найважливішу, на ваш погляд, позицію і надайте їй статусу №1.

Виберіть другорядну позицію, надайте їй статусу №2 і т.д.

Наприклад:

Водорості в моємужитті Я в життіводоростей
1.Об'єкт мого піклування в акваріумі 2.Джерело харчування 3.Збагачує атмосферу киснем 4.Сировина для харчової промисловості 5.Добрива 1. Дослідник 2.Така ж частина природи 3.Вбивця 4.Споживач 5.Захисник

 

Завдання для самостійної роботи 12.Гриби та лишайники (2 год.).

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Загальна характеристика грибів-паразитів.

2. Вищі гриби та їх значення у житті людини.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Проведення дослідів:

- вирощування цвільового гриба.

Виконання вправ.

1. Прочитайте запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження ви знайдете серед поданого переліку під певною цифрою (0, 1, 2 тощо). Перенесіть цифру в клітинку кода відповіді, що позначена номером запитання або твердження:

1. В Україні у промислових масштабах культивують такий їстівний гриб:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.