Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ1. При проведенні санітарно-епідеміологічної експертизі верстатів для ковальського цеху визначено що рівень шуму від одиниці обладнання потужність якого становить 86 дБА. Які з перелічених заходів є обов’язковими для операторів технологічного обладнання?

A. Iндивідуальні засоби захисту слухового аналізатора

B. Використання шумопоглинаючих матеріалів на робочому місті

C. Заміна технологічного обладнання

D. Використання дистанційних методів управління обладнанням

E. Відмова від використання даного обладнання

 

2. При дослідженні функції слухового аналізатору робітника-токаря встановлено, що наприкінці робочої зміни спостерігається підвищення порогу слухової чутливості на 15 дБ. При цьому час відновлення функції слухового аналізатора триває приблизно 40 – 50 хвилин. Укажіть стадію розвитку професійної приглухуватості.

А. Слухова адаптація

В. Слухова втома

С. Приглухуватість

D. Збудження

Е. Подразнення

3. При аудіометричному дослідженні слухової функції робітниці ткацького цеху встановлено, що наприкінці робочої зміни спостерігається підвищення порогу слухової чутливості на 10 дБ, однак через 5 – 7 хвилин повертається до норми. Укажіть стадію розвитку професійної приглухуватості.

А. Слухова адаптація

В. Слухова втома

С. Приглухуватість

D. Збудження

Е. Подразнення

4. Робітник 10 років працює у машинобудівному цеху, де здійснюється обробка металів різанням. Рівень шуму у цеху становить 95 – 105 дБА. При періодичному медичному огляді робітника було виявлено стійке зниження слуху. З боку якого органу або системи організму, крім слухового апарату, слід очікувати патологічні зрушення?

А. Серцево-судинної системи

В. Системи виділення

С. Вестибулярного апарату

D. Шлунково-кишкового тракту

Е. Центральної нервової системи

 

5. При проведенні поточного санітарного нагляду на робочому місці коваля-штампувальника визначений рівень шуму, що становив 120 дБА. Який найбільш ймовірний ефект дії такого рівня шуму на працюючого?

А. Больове відчуття

В. Втрата слуху

С. Акустична травма

D. Відчуття дискомфорту

Е. Зниження працездатності

 

6. У цеху, де працюють штампувальні верстати, створюються рівні шуму, які значно перевищують допустимі. За таких обставин у більшості робітників цеху спостерігається стійке зниження слуху. Назвіть найбільш значущі профілактичні заходи, спрямовані на зниження рівня шуму на даному виробництві.

А. Планувальні заходи

В. Заходи технологічного характеру

С. Заходи технічного характеру

D. Індивідуальні засоби захисту

Е. Лікувально-профілактичні заходи

 

7. Робота відбійних молотків, перфораторів, вугледобувних комбайнів супроводжується інтенсивним шумом і значною вібрацією. Параметри частоти і амплітуди вібрації, зазвичай, перевищують допустимі рівні. Розвитку вібраційної хвороби сприяють охолодження, шум, напруження окремих груп м’язів. Лікар якого фаху, крім оториноларинголога, обов’язково приймає участь у щорічних періодичних медичних оглядах робітників, які зазнають впливу підвищених рівнів вібрації?

А. Кардіолог

В. Гінеколог

С. Невропатолог

D. Ревматолог

Е. Гастроентеролог

 

8. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Дані професійного анамнезу свідчать про те, що робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло вагою 20 кг. О’єктивно: шкіра кистей має синюшний відтінок, відмічається набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації

В. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації

С. Хвороба Рейно

D. Нейроциркуляторна дистонія

Е. Ревматичний поліартрит

 

9. Який з даних показників звуку (шуму) є фізичним?

А. Гучність

В. Тембр

С. Висота

Д. Сила

Е. Слухова чутливість

 

10. Шум з фізичної точки зору - це:

А. Звуки, що тільки заважають

В. Iнтенсивні звукові подразники

С. Звуки, що виникають в обмеженому просторі

Д. Хаотичні пружні коливання повітрянного середовищя різної частоти, сили, ритму

Е. Багаторазово відображені звуки

 

11. Частота коливань - це:

А. Послідовність коливань

В. Амплітуда коливань

С. Енергія коливань

Д. Діапазон коливань

Е.Часова кількість коливань

 

12. Для оцінки гостроти слуху у тих, що працюють в «шумних приміщеннях» необхідно використовувати:

А. Шумомір

В. Тонометр

С. Аудіометр

Д. Камертон

Е. Віброметр

 

13. Що таке «поріг чутності»?

А. Мінімальна амплітуда коливань, що сприймається вухом

В. Мінімальна частота коливань, що сприймається вухом

С. Мінімальний період коливань, що сприймається вухом

Д. Мінімальна енергія звуку, що сприймається вухом

Е. Мінімальна гучність звуку, що сприймається вухом

 

14. Фізіологічна характеристика (показник) звуку:

А. Сила (тиск)

В.Висота

С. Частота

Д. Довжина хвилі

Е. Швидкість

15. Фізіологічний показник (характеристика) звуку:

А. Довжина хвилі

В. Період

С. Частота

Д. Гучність

Е. Сила (тиск)

 

16. Специфічний вплив шуму - це вплив на:

А. Центральну нервову систему

В. Вібраційну чутливість

С. Артеріальний тиск

Д. Діяльність залоз внутрішньої секреції

Е. Слухову чутливість

 

17. Спектральна характеристика шуму - це:

А. Поєднання звуків з різними рівнями звуку

В. Поєднання звуків з різними рівнями інтенсивності

С. Розподіл акустичної енергії по частотах

Д. Поєднання найбільш інтенсивних звуків

Е. Поєднання звуків з різним тембром

18. Назвіть основну ознаку невриту слухового нерву:

А. Постійні болі, шум і дзвін у вухах

В. Постійне зниження гостроти слуху в діапазоні низьких частот (до 350 Гц)

С. Постійне зниження гостроти слуху в діапазоні середніх частот (350-800 Гц)

Д. Постійне зниження гостроти слуху в діапазоні 1000-4000 Гц

Е. Повна глухота (відсутність слухової чутливості на всьому діапазоні частот)

 

19. Що таке звук?

А. Явище, що виникає при різниці температури повітря

В. Явище, що спостерігається при неоднаковому тиску повітря протягом дня

С. Коливання матеріальних частинок в пружньому середовищі

Д. Явище, що виникає при різних розрядах атмосферного повітря

Е. Явище, що виникає при зіштовхуванні «важких» і «легких» аероіонів

 

20. Діапазон частот среднечастотного шуму (Гц):

А. Діапазон частот 32-300

В.Діапазон частот 300-800

С. Діапазон частот 300-500

Д. Діапазон частот 300-1000

Е. Діапазон частот 32-500

 

21. Ознака стомлення слухового аналізатора:

А. Постійний головний біль

В. Постійне відчуття «закладання» у вухах

С. Відновлення гостроти слуху протягом 3-5 хвилин

Д. Розвиток невриту слухового нерва

Е. Відновлення слухової чутливості більш, ніж за 5 хвилин

 

22. Ознака стомлення слухового аналізатора:

А. Розвиток невриту слухового нерва

В. Постійний дзвін і біль у вухах

С. Зниження слухової чутливості в межах 10 дБ на всіх частотах

Д. Зниження слухової чутливості понад 10 дБ в діапазоні частот 1000-4000 Гц

Е. Зниження слухової чутливості до 10 дБ в діапазоні частот 1000-4000 Гц

 

23. Що таке поріг больової чутливості при дії шуму (звуку)?

А. Мінімальний період коливань, що викликає больові відчуття

В. Мінімальна частота звуку, що викликає больові відчуття

С. Максимальна амплітуда звукових коливань, що викликає больові відчуття

Д. Максимальна енергія звуку, що викликає больові відчуття

Е. Мінімальна енергія звуку, що викликає больові відчуття

 

24. Метод визначення слухової чутливості:

А. Шумометрія

В. Паллестезіометрія

С. Аудіометрія

Д. Віброметрія

Е. Тонометрія

 

25. Специфічні ознаки фази адаптації при впливі шуму:

А. Біль, дзвін у вухах і відчуття «закладання»

В. Зниження гостроти слуху більш ніж на 10 дБ (частота 500 Гц)

С. Розвиток глухоти

Д. Зниження гостроти слуху на 5-10 дБ (частота 1000-4000 Гц)

Е. Зниження гостроти слуху до 50 дБ (частоти 500-1000 Гц)

 

26. Високочастотний шум - це шум з частотою (Гц):

А. Понад 800

В. До 300

С. До 500

Д. Понад 500

Е. До 4000

 

27. Професійна туговухість - це:

А. Шумова хвороба

В. Неврит слухового нерва

С. Шумова травма

Д. Розрив барабанної перетинки

Е. Глухота

 

28. У основу відносної одиниці вимірювання інтенсивності звукового тиску (дБ) покладений:

А. Закон Овертона-Майера

В. Закон Вебера-Фехнера

С. Закон Кирхгофа

Д. Закон Стефана-Больцмана

Е. Закон Вина

 

29. Загальна дія шуму на організм людини виявляється:

А. Невритом слухового нерва

В. Професійною туговухістю

С. Шумовою хворобою

Д. Швою травмою

Е. Глухотою

 

30. Аудіограма - це:

А. Графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 125-8000 Гц

В. Графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 125-500 Гц

С. Графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 1000-4000 Гц

Д. Графічне зображення порогів чутливості слуху тільки в діапазоні 125-1000 Гц

Е. Графічне зображення порогів чутливості слуху тільки в діапазоні 1000-4000 Гц

 

31. Види шуму за джерелами його виникнення:

А. Побутовий, тертя, виробничий

В. Транспортний, ударний, виробничий

С. Ударні, тертя, аеродинамічні

Д. Ударні, неударні, виробничі

Е. Аеродинамічні, виробничі, транспортні

 

32. Поріг чутності - це:

А. Рівень сили звуку (звукового тиску), який в діапазоні частот 1000-4000 Гц викликає звукове відчуття

В. Будь-який рівень сили звуку (звукового тиску), який незалежно від його частоти, викликає відчуття звуку

С. Мінімальний звуковий тиск (максимальна сила звуку), який сприймається як звук

Д.Мінімальна сила звуку (мінімальний звуковий тиск), яка викликає в звукосприймаючому апараті відчуття звуку

Е. Максимальна сила звуку (максимальний звуковий тиск), яка викликає в звукосприймаючому апараті відчуття звуку

 

33. Больовий поріг це:

А. Будь-яке значення сили звуку, яке викликає відчуття болю

В. Рівень сили звуку, який сприймається вухом як біль

С. Максимальний рівень сили звуку, який сприймається вухом як біль

Д. Максимальна рівень сили звуку (максимальний звуковий тиск), яке сприймається вухом як біль

Е. Мінімальна сила звуку (мінімальний звуковий тиск), яка викликає в звукосприймаючому апараті відчуття болю

 

34. Автор (автори) поняття «Шумова хвороба»:

А. Белл

В. Андрєєва - Галаніна

С. Вебер і Фехнер

Д. Овертон і Майер

Е. Габовіч

 

35. Шумова хвороба:

А. Iдентична поняттю «Професійна туговухість»

В. Iдентична поняттю «Неврит слухового нерва»

С. Є специфічна (місцева) і неспецифічна (загальна) дія шуму на організм

Д. Є прояв специфічної (місцевої) дії шуму

Е. Є прояв тільки неспецифічної (загальної) дії шуму на організм

 

36. Особливості розвитку професійної туговухості:

А. Гострий перебіг, виявляється атрофією кортієвого органу

В. Гострий перебіг, супроводжується розривом барабанної перетинки

С. Хронічний перебіг, виявляється атрофією слухового нерву

Д. Хронічний перебіг, в розвитку відмічають три стадії

Е. Хронічний перебіг, в розвитку відмічають дві стадії

 

37. Особливості встановлення діагнозу «професійна туговухість»:

А. Діагноз ставиться на підставі скарг і професійного анамнезу

В. Діагноз ставиться на підставі клінічних даних, стажу роботи і характеристики умов праці робочого

С. Діагноз ставиться на підставі клінічного обстеження внутрішнього вуха

Д. Діагноз ставиться на підставі скарг і клінічного обстеження

Е. Діагноз ставиться на підставі даних аудіометрії

 

38. Вирішальне значення в боротьбі з шумом (профілактиці професійної шумової патології) мають:

А. Iнженерно-технічні і технологічні заходи

В. Лікувально-профілактичні заходи

С. Організаційні заходи

Д. Засоби колективного захисту

Е. Нормування рівня шуму

 

39. Нормування шуму здійснюється:

А. В абсолютних одиницях (Ра) на середньогеометричних частотах

В. В дБА (загальний рівень) і в дБ - на середньогеометричних частотах октавних смуг

С. В абсолютних одиницях (нм2) на середньогеометричних частотах октавних смуг

Д. В дБ - загальний рівень шуму

Е. В абсолютних одиницях (Ра) загальний рівень і в дБ на середньогеометричних частотах октавних смуг

 

40. Один з принципів нормування шуму:

А. ПДУ шуму не залежать від часу доби

В. Необхідність розрізнення мови - не є підставою для зміни встановленого ПДУ шуму

С. Чим більш виразний високочастотний характер шуму, тим менший допустимий рівень шуму в дБ

Д. Чим більш виразний високочастотний характер шуму, тим вищий допустимий рівень шуму в дБ

Е. Чим менший час дії високочастотного інтенсивного шуму, тим менший його допустимий рівень в дБ

 

41. Які захворювання травної системи спотерігаються у тих, хто працює в умовах інтенсивного і високочастотного шуму:

А. Гастроентероколіт

В. Виразкова хвороба 12-палої кишки

С. Виразкова хвороба шлунку

Д. Гіпоацидний гастрит

Е. Гіперацидний гастрит

 

42. Організаційні заходи боротьби з шумом:

А. Колективні засоби захисту

В. Зниження шуму засобами звукоізоляції

С. Автоматизація виробництва

Д. Зміна технологічного процесу

Е. Демпфування устаткування (звукоїзолюючі фундаменти)

 

43 Організаційні заходи боротьби з шумом:

А. Автоматизація і механізація виробництва

В. Демпфування устаткування (звукоїзолюючі фундаменти)

С. Iндивідуальні засоби захисту (антифони)

Д. Зміна технологічного процесу

Е. Зниження шуму засобами звукоізоляції

 

44. Основні лікувально-профілактичні заходи боротьби з шумовою патологією:

А. Проведення попередніх і періодичних медичних оглядів робітників;

В. Диспансеризація хворих професійною туговухістю, з проявом «шумової хвороби»

С. Санаторно-курортне лікування і оздоровлення в профілакторіях

Д. Раціональне харчування

Е. Заходи з підвищення захисних сил (реактивності) організму робітників

 

45. Метод визначення вібраційної чутливості:

А. Тонометрія

В. Паллестезіометрія

С. Віброметрія

Д. Актинометрія

Е. Аудіометрія

 

46. Частота вібраційних коливань - це:

А. Число коливань за одиницю часу

В. Енергія коливального процесу

С. Число коливань на одиницю площі

Д. Амплітуда коливань в пружньому середовищі

Е. Послідовність коливань в одиницю часу

 

47. Поріг вібраційної чутливості - це:

А. Мінімальна амплітуда коливань, що сприймається людиною

В. Максимальна частота коливань, що сприймається людиною

С. Мінімальний період коливань, що сприймається людиною

Д. Мінімальний рівень енергії коливання, що сприймається людиною

Е. Максимальний рівень інтенсивності коливання, що сприймається людиною.

 

48. Вібрація - це:

А. Коливальний процес в будь-якому середовищі

В. Будь-які коливання, що заважають

С. Коливальний процес, здійснюваний в часі і просторі

Д. Коливальні рухи, при яких матеріальне тіло періодично проходить положення стійкої рівноваги

Е. Коливальні рухи, при яких матеріальне тіло аперіодично проходить положення стійкої рівноваги

 

49. Неспецифічний вплив вібрації на організм - це вплив на:

А. Вібраційну чутливість

В. Больову чутливість

С. Тактільну чутливість

Д. Слухову чутливість

Е. Температурну чутливість

 

50. Неспецифічний вплив вібрації на організм - це вплив на:

А. Температурну чутливість

В. Тактільну чутливість

Е. Больову чутливість

Д. Вібраційну чутливість

Е. Внутрішнє вухо

 

51. Місцева вібрація - це:

А. Коливальні рухи, що передаються тільки плечовому поясу

В. Коливальні рухи, що передаються тільки нижнім кінцівкам

С. Коливальні рухи, що передаються тільки на грудну клітку

Д. Коливальні рухи, що передаються тільки на передпліччя (кисті)

Е. Коливальні рухи, що передаються на обмежену ділянку тіла

52. Для оцінки вібраційної чутливості необхідно користуватися:

А. Камертоном

В. Аудіометром

С. Паллестезіометром

Д. Віброметром

Е. Тонометром

 

53. На дію вібрації в першу чергу реагують системи:

А. Сечестаттева система, шлунково-кишковий тракт

В. Центральна нервова, вегетативна

С. Ендокринна, вегетативна

Д. Видільна, статева

Е. Терморегуляції, система органів дихання

 

54. Спектральна характеристика вібрації - це:

А. Розподіл рівня віброшвидкості (віброприскорення) по частотах

В. Поєднання коливань з різною амплітудою

С. Поєднання коливань з різною частотою

Д. Поєднання коливань з різною інтенсивністю

Е. Розподіл рівнів періоду коливань і амплітуди за частотою

55. Фізичний показник, що характеризує вібрацію:

А. Тиск (висота)

В. Швидкість (прискорення)

С. Тембр (довжина хвилі)

Д. Висота (швидкість)

Е. Довжина хвилі (тембр)

 

56. Фізичний показник, що характеризує вібрацію:

А. Довжина хвилі (висота)

В. Висота (тембр)

С. Сила (енергія)

Д. Тембр (тиск)

Е. Тиск (висота)

 

57. Одна з основних ознак вібраційної хвороби (при локальній дії):

А. Розм'якшення кісток (остеомаляція)

В. Підвищена ламкість кісток (остеопороз)

С. Деформація стоп і кистей

Д. Підвищення вібраційної чутливості

Е. Спазм і стаз капілярів

58. Одна з основних ознак вібраційної хвороби (при локальній дії):

А. Лущення шкіри

В. Трофічні порушення в кінцівках

С. Запалення волосяних цибулин

Д. Випадіння волосся

Е. Остеомаляція і остеопороз

 

59. Одна з основних ознак вібраційної хвороби (при локальній дії):

А. Деформація стоп і кистей

В. Розм'якшення кісток (остеомаляція)

С. Ламкість кісток (остеопороз)

Д. Зниження больової чутливості

Е. Ламкість нігтів

 

60. Одна з основних ознак вібраційної хвороби (при локальній дії):

А. Ламкість нігтів

В. Розм'якшення кісток (остеомаляція)

С. Деформація стоп і кистей

Д. Підвищення больової чутливості

Е. Чергування спазму і делятаціі капілярів

 

61. Специфічна дія місцевої вібрації на організм виявляється у вигляді:

А. Підвищеної чутливості на світловий і звуковий подразники;

В. Підвищеної чутливості до холодового чинника (позитивна холодова проба)

С. Підвищеної слуховій чутливості

Д. Зміни (підвищення) тактильної чутливості

Е. Підвищеної чутливості до високої температури (позитивна проба на тепло)

 

62. Специфічна дія місцевої вібрації на організм виявляється у вигляді:

А. Підвищеної чутливості до високої температури (позитивна реакція на тепло)

В. Підвищеної тактильної чутливості

С. Прояви парестезій

Д. Підвищеної чутливості на світловий і звуковий подразники

Е. Підвищеної слухової чутливості

 

63. Прилад для вимірювання параметрів вібрації:

А. Вимірювач віброамплітуди

В. Вимірювач віброчастоти

С. Віброметр

Д. Вимірювач віброшвидкості (віброприскорення)

Е. Палестезіометр

 

64. Організаційні заходи боротьби з шумом:

А. Зниження шуму засобами звукоізоляції

В. Зміна технологічного процесу

С. Автоматизація і механізація режиму праці

Д. Раціоналізація режиму праці

Е. Встановлення звукоїзолюючих фундаментів

 

Тема № 17

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.