Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА № 7. Методика гігієнічної оцінки грунту1. При лабораторному дослідженні грунту земельної ділянки, відведеної під будівництво лікарні, встановлено: колі-титр – 1, титр анаеробів – 0,1; санітарне число Хлєбнікова – 0,99; яєць гельмінтів немає в 1 кг грунту; личинок і лялечок мух немає на площі 0,25 м2. Оцініть ступінь епідемічної безпеки грунту.

A. Небезпечний

B. Відносно безпечний

C. Помірно небезпечний

D. Безпечний

E. Надзвичайно небезпечний

 

2. Дані лабораторного обстеження грунту земельної ділянки показали, що: колі-титр – 0,7, титр анаеробів – 0,6, число яєць гельмінтів – 5, санітарне число Хлєбнікова- 0,89, титр термофілів – 0,001. Який з вищенаведених показників вказує на процеси самоочищення грунту?

А. Титр термофілів

B. Колі-титр

C. Титр анаеробів

D. Число яєць гельмінтів

E. Санітарне число Хлєбнікова

 

3. Необхідно провести дослідження по нормуванню вмісту екзогенної хімічної речовини N у грунті. Для створення експерементальних умов необхідно використовувати такий тип грунту , який має максимальну адсорбциону і поглинальну властивість. Який грунт відповідає цим потребам?

А.Піщаний

В. Камяний

С. Глинястий

Д. Торфяний

Е. Солончаковий

 

4. Яка система видалення відходів використовується в не каналізованому населеному пункті?

А. Змішана

В. Поля асенізації

С. Поля фільтрації

Д. Вивізна

Е. Сплавна

 

5. Що не являється бактеріологічним показником при гігієнічній оцінкі грунту?

А. Колі-індекс

В. Мікробне число

С. Тітр бактерій perfringens

Д. Наявність лялечок та личинок мух

Е. Все вище перераховане

 

6. Дайте визначення поняттю колі-титр грунту.

А.Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

В.Максимальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

С. Максимальна кількість грунту у кілограмах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

Д. Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься три бактерії групи кишкової палички.

Е. Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна анаеробна клострідія.

 

6. Дайте визначення санітарному числу Хлєбнікова

А.Співвідношення загального органічного азоту до азоту гумусу.

В. Співвідношення азоту гумусу до загального органічного азоту.

С.Кількість мікроорганізмів в 1 грамі грунту.

Д.Кількість грунту в грамах , в якій міститься одна E.coli

Е.Мінімальна кількість відходів у грамах , в якій міститься анаеробна клострідія.

 

8. Абіотична компонента грунту включає все , крім

А. Ґрунтова волога

В. Ґрунтове повітря

С. Мінеральні сполуки

Д. Органічні сполуки

Е. Грунтові мікроорганізми

 

9. Вкажіть назву метода відбору проб грунту та середню вагу проби :

А. Метод „трикутника” , 5 кг

В. Метод „конверта” , 2 кг

С. Метод „кола” , 500 гр.

Д. Метод „конверта”, 1 кг

Е. Метод „чотирикутника”, 1 кг

 

10. Метод знешкодження сміття за технологічним принципом бувають , крім

А. Хімічні

В. Бактеріологічні

С. Біотермічні

Д. Термічний

Е. Механічний

 

11. Вкажіть особливо небезпечні відходи в епідемічному відношенні :

А. Будівельне сміття

В. Вуличне сміття

С. Відходи лікувально-профілактичних установ

Д. Відходи промислових підприємств

Е. Відходи громадських установ (шкіл , ДДЗ та інше)

 

12. Грунт має епідемічне значення при передачі збудників інфекційних захворювань та інвазій, крім :

А. Холери

В. Гепатиту В

С. Поліомієліту

Д. Лямбліозу

Е. Сибірки

 

13. До геохімічних ендемій відносять захворювання, крім :

А. Молібденової подагри

В. Ендемічного флюорозу

С. Ендемічного зобу

Д. Горнаї хвороби

Е. Борного ентеріту

 

14. Вкажіть найбільш раціональний спосіб знешкодження сміття?

А. Спалювання сміття

В. Поля заорювання

С. Заводи, що утилізують сміття

Д. Поля компостування

Е. Полігонне поховання відходів

 

15. Які з перерахованих захворювань можуть передаватися через грунт?

А. Токсикоінфекція

В. Малярія

С. Сказ

Д. Анаеробна гангрена

Е. Чума

 

16. На чому заснований біотермічний метод знезараження твердих відходів?

А. На розвитку термофільних мікроорганізмів

В. На накопиченні бактерій Perfringens

С. На знижені вмісту E.coli

Д. На накопиченні амонійних солей , нітрітів , нітратів

Е. На зменшенні вмісту геміцелюлози

 

17. Які показники не використовуються для оцінки епідемічної безпеки грунту?

А. Колі – титр

В. Титр – анаеробів

С. Кількість нітрофіцируючих бактерій

Д. Кількість яєць гельмінтів

Е. Санітарне число

 

18. Що не являється бактеріологічним показником при гігієнічній оцінці грунту?

А. Колі – титр

В. Титр – анаеробів

С. Кількість нітрофіцируючих бактерій

Д. Наявність лялечок та личинок мух

Е. Кількість яєць гельмінтів

 

19. Вкажіть ентомологічні показники гігієнічної оцінці грунту?

А. Наявність лялечок та личинок мух

В. Колі – індекс

С. Титр бактерій Perfringens

Д. Мікробне число

Е. Все вище перераховане

 

20. У селі Новогуполівка була досліджена проба грунту для оцінки її санітарного стану. Отримані такі результати : колі – титр – 1 , титр Perfringens – 0,9 , число гельмінтів на кг грунту – 7 , число личинок та лялечок мух на 0,25 м2 грунту – одиничні. Як можна оцінити санітарний стан грунту?

А. Чистий

В. Слабо забруднений

С. Забруднений

Д. Використані показники не відображають санітарний стан грунту

Е. Сильно забруднений

 

21. Процес самоочищення грунту від забруднення органічними біологічного походження протікає з участю мікроорганізмів. Етап цього процесу при якому аміачні сполуки окислюються до азотистих , а потім до азотних сполук отримав назву :

А. Амоніфікація

В. Нітрифікація

С. Активне окислення

Д. Анаеробне окислення

Е. Перекисне окислення

 

22.Вкажіть необхідну кратність вивезення відходів у теплий період року?

А. Кратність вивезення відходів 1 раз в неделю

В. Кратність вивезення відходів 2 рази в неделю

С. Кратність вивезення відходів - щоденно

Д. Кратність вивезення відходів 1 раз в місяць

Е. Кратність вивезення відходів - через день

 

23. Якщо грунт чистий, то санітарне число Хлєбнікова дорівнює:

А. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,5 – 2

В. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 0,98 – 1

С. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,2 – 1,3

Д. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,4

Е. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,7 – 2,5

 

24. У селі Богданівка була досліджена проба грунту для оцінки її санітарного стану. Отримані такі результати : колі – титр – 0,01, титр Perfringens – 0,01, число гельмінтів на кг грунту – 12 , число личинок та лялечок мух на 0,25 м2 грунту – 15. Як можна оцінити санітарний стан грунту?

А. Чистий

В. Слабо забруднений

С. Забруднений

Д. Використані показники не відображають санітарний стан грунту

Е. Сильно забруднений

 

25.Сутність процесу мінералізації в ґрунті:

А. Перетворення білків в анаэробных умовах у солі амонію

В. Перетворення органічних речовин у неорганічні

С. Перетворення неорганічних речовин в органічні

Д. Перетворення органічних речовин у гумус

Е. Перетворення жирів у жирні кислоти

 

26.Санітарне значення процесів самоочищення в ґрунті:

А. Підвищення родючості ґрунту

В. Має значення для рекультивації земель

С. Сприяє збільшенню кількості кисню в атмосферному повітрі

Д. Використання ґрунтових методів знешкодження покидьків і

фекально-господарських стічних вод

Е. Сприяє зменшенню кислотності ґрунтів

 

 

Тема №8. Вода питна

1. Непрямий показник, що характеризує санітарний стан водоймища, харчових продуктів, грунту виражається як:

A. Гранично-допустима концентрація

B. Гранично-допустимий рівень

C. Максимально-допустиме навантаження

D. Колі-індекс

E. Жоден з перелічених

 

2. Населення вживає воду з річки Д., у яку впродовж декількох років скидалися стічні води з підвищеним вмістом ртуті. У подібних випадках повинна підвищитися увага медичних працівників до діагностики:

A. Хвороби «Ітай-ітай»

B. Хвороби Мінамата

C. Уровської хвороби

D. Хвороби Юшо

E. Хвороби Пасада

 

3. Водне походження спалаху вірусного гепатиту А може бути підтверджено дослідженнями води водоймища – джерела централізованого господарсько-питного водопостачання за наявності в нім великої кількості:

A. „Колі-фагов”

B. Кишкової палички

C. Збудника водної лихоманки

D. Органічних сполук тваринного походження

E. Фекальніх «колі-форм»

 

4. У жителів міста, що вживають питну воду з глибокої свердловини, спостерігається нерівномірний колір зубів: на різцях білі плями з поперечними коричневими смугами. Яка з складників води могла бути причиною захворювання:

A. Підвищений вміст F

B. Підвищений вміст Са

C. Підвищений вміст Mg

D. Підвищений вміст J

E. Підвищений вміст Fе

 

5. Які хімічні елементи не впливають на органолептичні властивості води:

A. Барій

B. Залізо

C. Хлорфеноли

D. Хлориди

E. Сульфати

 

6. При виборі місця розташування водозабору з поверхневого джерела визначальним є:

A. Можливість організації зон санітарної охорони

B. Глибина джерела

C. Температура води

D. Хороші під'їзні шляхи

E. Відсутність по близькості промпідприємств

 

7. У будинку немовляти зареєстровані випадки захворювань дітей метгемоглобінемією. Обстеженням встановлено, що дитячі харчові суміші приготовані на питній водопровідній воді. Надлишок якої хімічної речовини в питній воді може викликати це захворювання?

A. Нітратів

B. Хлоридів

C. Сульфатів

D. Свинцю

E. Ртуть

 

8. Утворення метгемоглобіну у людини пов'язане з вживанням питної води з високим вмістом:

A. Бору і брому

B. Нітратів

C. Алюмінію

D. Селену

E. Молібдену

 

9. При тривалому і багатократному аналізі питної води в одному з сільських районів, спостерігалося підвищення вмісту нітратів більш ніж допустима норма. Який попередній висновок можна зробити виходячи з цих даних?

A. Про свіже забруднення води органічними речовинами

B. Про давнє забруднення води органічними речовинами

C. Про давнє забруднення води органічними речовинами, що продовжується

D. Про хорошу якість води

E. Про епідемічну небезпеку даної води

 

10. У районну СЕС поступила скарга від жителів крупного промислового центру про те що із-за сильного забруднення річки вони не можуть влітку в ній купатися. Була направлена комісія для розслідування складної ситуації. Було вирішено провести лабораторний аналіз води. Який з показників є першочерговим у цьому випадку:

A. БПК

B. Кількість мінералів

C. Порушення органолептичних властивостей води

D. Порушення хімічних властивостей води

E. Колі-тітр і колі-індекс

 

11. Студент 4 курси отримав наступні умови екзаменаційного завдання: «При забрудненні грунту викидами і нечистотами існує небезпека зараження грунтових вод патогенними мікроорганізмами. Назвіть, яке джерело водопостачання є кращим варіантом водопостачання у цьому випадку:

A. Грунтові води

B. Міжпластові води

C. Атмосферні води

D. Поверхневі води

E. Вода, що привезла

 

12. Водне походження спалаху вірусного гепатиту А може бути підтверджено дослідженнями води водоймища – джерела централізованого господарсько-питного водопостачання, за наявності в ньому великої кількості:

A. „Колі-фагов”

B. Кишкової палички

C. Збудника водної лихоманки

D. Органічних сполук тваринного походження

E. Фекальних колі-форм

 

13. Водній шлях передачі характерний для наступних інфекційних захворювань за виключенням:

A. Черевний тиф

B. Лептоспіроз

C. Амебна дизентерія

D. Гепатит В

E. Туляремія

 

14. Нормування складу хімічних і радіоактивних речовин в навколишньому середовищі, у тому числі і воді джерел, базується на «принципі пороговості», а саме:

A. Наявність певних доз (концентрацій), в межах яких присутність цих сполук може розглядатися як безпечне для організму людини

B. Відсутність максимальних концентрацій цих речовин у воді, які можуть надати первинні негативні відхилення в стані здоров'я людини

C. Повна відсутність хімічних і радіоактивних речовин у воді, здатних надати будь-яку дію на організм людини

D. Поступове зниження концентрації хімічних і радіоактивних речовин у воді відповідно до етапів її обробки.

E. Враховуються тільки віддалені наслідки дії хімічних і радіоактивних речовин у воді у ряді наступних поколінь

 

15. Оптимальна концентрація фтору в питній воді складає 0,7-1,5 міліграм/л в залежності вiд:

А. Виду джерела води

B. Набору спеціальних методів поліпшення якості води

C. Поширеності серед населення в даній місцевості такого захворювання як флюороз

D. Кліматичного району і сезону року

E. Поширеності серед населення в даній місцевості такого захворювання як карієс

 

16. Основний критерій при виборі джерел централізованого водопостачання це їх санітарна надійність, тобто захищеність від забруднень. В залежностi вiд цього критерія черговість вибору джерела води повинна бути наступна:

A. Атмосферний осідання, поверхневі водоймища, грунтові води, міжпластові безнапірні води

B. Міжпластові напірні (артезіанські) води, міжпластові безнапірні води, грунтові води, поверхневі водоймища

C. Поверхневі водоймища, грунтові води, міжпластові безнапірні води, міжпластові напірні (артезіанські) води

D. Міжпластові напірні (артезіанські) води, міжпластові безнапірні води, поверхневі водоймища, грунтові води

E. Черговість вибору вододжерела не має значення при ефективних методах очищення води

 

17. На практичному занятті студентові було запропоновано назвати органолептичні властивості води. Який з параметрiв води не відноситься до органолептичних властивостей:

A. Кольоровість

B. Прозорість

C. Температура

D. Жорсткість

E. Каламутність

 

18. Добова потреба дорослої людини, що перебуває в умовах кімнатної температури і виконує роботу середнього ступеня тяжкості, складає:

A. Більше 10 літрів води в добу

B. Не більше 0,5-1 літр води в добу

C. В середньому від 2,5-3 літрів води на добу

D. Від 5 до 8 літрів води на добу

E. Добова потреба в питній воді не нормується і не залежить від характеру роботи

 

19. Вода є одним з найважливіших структурних елементів організму людини, необхідна для нормального протікання різних фізіологічних процесів. Загальний вміст води в організмі здорової дорослої людини складає:

A. Не більше 10%

B. Від 20 до 40%

C. Близько 65%

D. Більше 80%

E. Менше 5%

 

20. Епідеміологічне значення води полягає в тому що вона, з погляду епідеміологічного процесу, вона є:

A. Джерелом інфекційного агента

B. Одним з шляхів передачі збудників

C. Може одночасно бути і джерелом і шляхом передачі інфекції

D. Чинником, що приводить до переохолодження організму, при високої вологості повітря і низької температури

E. Вода не має епідеміологічного значення

 

21. Органолептичними властивостями води слід вважати ті властивості, які ми можемо визначити:

A. За допомогою органів чуття

B. При допомозі експрес лабораторного дослідження

C. Шляхом посіву 1 мл води на м’ясопептонний агар і термостатування на протязі 2 діб

D. За допомогою розгорненого лабораторного дослідження основних хімічних показників

E. Розрахунковим методом.

 

22. Пристосування призначене для відбору проб води з відкритого джерела має назву:

A. Бутерометр

B. Батометр

C. Психрометр

D. Дозиметр

E. Акваденсиметр

23. У селі М. приазовського району Запорізької області пробурена свердловина завглибшки 15 метрів до рівня 2-го водоносного горизонту. Після дослідження води встановленого: вода має гіркувато-солоноватий смак, загальний вміст сульфатів 800 мг/л, хлоридів 1100 мг/л, сухий залишок 2,3 г/л. Який висновок щодо мінерального складу води можна зробити:

A. Прісна вода

B. Солончакова вода

C. Артезіанська вода

D. Мінералізована води

E. Лікувальна вода

 

 

Тема 9. Методи поліпшення якості води

1. Аналіз води питної водопровідної: запах - 2 бали, присмак - 2 бали, каламутність - 2,5 мг/дм3, сульфати - 500 мг/дм3, сухий залишок - 1000 мг/дм3. Гігієнічний висновок:

А. Запах і присмак перевищують допустимі величини

В. Каламутність перевищує допустиму величину

С. Вміст сульфатів перевищує допустиму величину

Д. Сухий залишок перевищує допустиму величину

Е. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

 

2. Аналіз води питної водопровідної: запах - 2 бали, присмак - 2 бали, каламутність - 1,5 мг/дм3, сульфати - 500 мг/дм3, сухий залишок - 2000 мг/дм3, хлориди - 350 мг/дм3. Гігієнічний висновок:

А. Запах і вміст хлоридів перевищує нормативи по ГОСТу «Вода питна»

В. Присмак і каламутність перевищують допустимі величини по ГОСТу «Вода питна»

С. Вміст хлоридів і сульфатів перевищує допустиму величину

Д. Сухий залишок перевищує допустиму величину

Е. Каламутність перевищує допустиму величину

 

3. Аналіз води питної водопровідної: запах - 2 бали, присмак - 2 бали, колірність - 200, сульфати - 500 мг/дм3, рН - 10. Гігієнічний висновок:

А. Всі показники перевищують нормативні по ГОСТу «Вода питна»

В. рН перевищує допустиму величину

С. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

Д. Запах і присмак перевищують допустимі величини

Е. Вміст сульфатів перевищує допустиму величину

 

4. Аналіз води питної водопровідної: запах - 2 бали, присмак - 2 бали, каламутність - 1,5 мг/дм3, сухий залишок - 1000 мг/дм3, загальна жорсткість - 7,0 мг-екв/дм3. Гігієнічний висновок:

А. Сухий залишок і жорсткість перевищують допустимі величини

В. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

С. Запах і присмак перевищують нормативні величини

Д. Всі показники перевищують нормативні величини по ГОСТу «Вода питна»

Е. Каламутність і жорсткість перевищують нормативні величини

 

5. Аналіз води питної водопровідної: запах - 2 бали, присмак - 2 бали, колірність - 200, загальна жорсткість - 20 мг-екв/дм3, рН - 4,0. Гігієнічний висновок:

А. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

В. Всі показники перевищують нормативні

С. Запах, присмак і колірність перевищують нормативні величини

Д. рН і загальна жорсткість не відповідають нормативним величинам по ГОСТу «Вода питна»

Е. Органолептичні показники перевищують нормативи ГОСТу «Вода питна»

 

6. Аналіз води питної водопровідної: запах - 2 бали, присмак - 2 бали, каламутність - 4,0 мг/дм3, сухий залишок - 2000 мг/дм3, загальна жорсткість - 7,0 мг-екв/дм3. Гігієнічний висновок:

А. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»

В. Запах і присмак перевищують допустимі величини

С. Каламутність і сухий залишок перевищують гранично допустимі величини по ГОСТу «Вода питна»

Д. Загальна жорсткість води перевищує допустиму величину по ГОСТу «Вода питна»

Е. Всі показники перевищують нормативні по ГОСТу «Вода питна»

 

7. За якими показниками вода питна водопровідна не відповідає гігієнічним нормативам: колірність - 180, прозорість - 55 см, присмак - 2 бали, запах - 3 бали, сульфати - 400 мг/дм3, хлориди - 350 мг/дм3, загальна жорсткість - 7 мг-екв/дм3:

А. Колірність, прозорість

В. Запах

С. За всіма показниками відповідає

Д. Сульфати

Е. Хлориди, жорсткість

 

8. За якими показниками вода питна не відповідає гігієнічним нормативам: рН - 7,5, колірність - 300, присмак - 2 бали, запах - 2 бали, каламутність - 1,7 мг/дм3, сульфати - 300 мг/дм3, хлориди - 100 мг/дм3, загальна жорсткість (узгоджене з місцевою СЕС) - 9 мг-екв/дм3:

А. Загальна жорсткість

В. Хлориди, рН

С. Сульфати

Д. рН, сульфати

Е. Колірність, каламутність

 

9. Непрямий показник забруднення води органічними речовинами:

А. Аммонійні солі

В. Нітрит, фосфати

С. Нітрати, бікарбонати

Д. Хлориди, сульфати

Е. Сульфати, карбонати

 

10. До якої води пред'являються гігієнічні вимоги в ГОСТі «Вода питна»:

А. До будь-якої питної води

В. До води питної водопровідної

С. До води промислово-господарського використовування

Д. До води колодязя

Е. До води джерел господарсько-питного водопостачання

 

11. До якої води пред'являються гігієнічні вимоги в ГОСТі «Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання»:

А. Тільки до води водопровідної

В. До води поверхневих і підземних джерел, які використовуються для централізованого господарсько-питного водопостачання

С. До води місцевих джерел водопостачання

Д. До води шахтних колодязів

Е. До будь-якої питної води

 

12. До якої води надаються «Гігієнічні вимоги до якості води джерел місцевого водопостачання»:

А. До води поверхневих і підземних джерел централізованого водопостачання населених пунктів

В. Тільки до води підземних джерел централізованого водопостачання населених пунктів

С. До води шахтних колодязів

Д. До води водопровідної

Е. До води джерел, які використовуються для питного водопостачання місцевим населенням

 

13. Дайте гігієнічний висновок якості води питної водопровідної, 4-й кліматичний район, якщо: рН - 10, сухий залишок - 2000 мг/дм3, сульфати - 400 мг/дм3, вміст фтору - 0,6 мг/дм3, вміст йоду - 100 мкг/дм:

А. рН перевищує допустиму величину

В. Хлориди і сульфати не відповідають допустимій величині

С. Вміст сухого залишку не відповідає ГОСТу

Д. Вміст йоду нижчий за допустиму величину

Е. Сухий залишок і рН перевищують допустимі величини

 

14. Вода питна водопровідна, 2-й кліматичний район: рН- 9, сухий залишок- 2000 мг/дм3, хлоріди- 300 мг/дм3, сульфати - 400 мг/дм3, вміст фтору - 0,6 мг/дм3, вміст йоду- 100 мг/дм3. Оцініть якість води:

А. рН перевищує допустиму величину

В. Хлориди і сульфати не відповідають допустимій величині

С. Вміст сухого залишку не відповідає ГОСТу

Д. Вміст йоду нижчий за допустиму величину

Е. Сухий залишок і рН перевищують допустимі величини

 

15. Вода питна водопровідна, 3-й кліматичний район: рН-6,5-8,5, загальна жорсткість - 6 мг-екв/дм3, сульфати - 600 мг/дм3, вміст фтору - 1,2 мг/дм3, хлориди - 250 мг/дм3, сухий залишок -1000 мг/дм3, нітрати- 55 мг/дм3.Оцініть якість води:

А. Вміст нітратів і сульфатів вищий допустимого

В. Вміст фтору перевищує допустиму величину

С. Загальна жорсткість перевищує допустиму величину

Д. Вміст сухого залишку вищий за допустиму величину

Е. Вміст хлоридів не відповідає допустимій величині

 

16. Вода питна водопровідна, 1-й кліматичний район: хлоріди- 400 мг/дм3, сульфати 200 -мг/дм3, вміст фтору- 2 мг/дм3, сухий залишок- 300 мг/дм3, колірність - 100, загальна жорсткість - 3 мг-екв/дм3. Оцініть якість води:

А. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна» за всіма показниками

В. Сухий залишок менше допустимої величини

С. Вміст сульфатів не відповідає нормованій величині

Д. Вміст хлоридів і фтору перевищує допустиму величину

Е. Загальна жорсткість не відповідає нормованій величині

 

17. Вода питна водопровідна 2-й кліматичний район: вміст хлорідов- 250 мг/дм3, сульфатів - 400 мг/дм3, нітратов- 40 мг/дм3, вміст фтору- 1,2 мг/дм3, кольоровість - 150, сухий залишок - 1000 мг/дм3, загальна жорсткість - 12 мг-екв/дм3. Оцініть якість води:

А. Вміст нітратів нижчий допустимого

В. Вміст фтору вище нормованої величини

С. Вміст хлоридів вище нормованої величини

Д. Загальна жорсткість вища за допустиму норму

Е. Вміст сульфатів вищий за допустиму норму

 

18. Вода питна водопровідна, 2-й кліматичний район: вміст хлоридів - 250 мг/дм3, сульфатів - 400 мг/дм3, нітратів - 50 мг/дм3, вміст фтору - 1,2 мг/дм3, кольоровість - 150, сухий залишок - 1000 мг/дм3, загальна жорсткість - 12 мг-экв/дм3. Оцініть якість води:

А. Вміст нітратів вищий, а фтору нижчий допустимого

В. Вміст фтору вище нормованої величини

С. Вміст хлоридів вище нормованої величини

Д. Загальна жорсткість нижча за допустиму норму

Е. Вміст сульфатів вищий за допустиму норму

 

19. Вода питна водопровідна, 1-й кліматичний район: вміст хлоридів - 500 мг/дм3, сульфатів- 350 мг/дм3, нітратів- 45 мг/дм3, фтору - 1,5 мг/дм3, запах-2 бали, присмак-1 бал, загальна жорсткість - 14 мг-екв/дм3. Оцініть якість води:

А. Вміст фтору перевищує допустиму величину

В. Вміст хлоридів нижчий за допустиму величину

С. Органолептичні властивості не відповідають нормативам

Д. Загальна жорсткість і вміст хлоридів вищі за допустиму величину

Е. Вміст нітратів вищий за допустиму величину.

 

20. Вода питна водопровідна, 1-й кліматичний район: вміст хлоридів - 500 мг/дм3, сульфатів - 350 мг/дм3, нітратів - 45 мг/дм3, фтору - 1,5 мг/дм3, запах - 2 бали, присмак - 1 бал, загальна жорсткість - 6 мг-екв/дм3.Оцініть якість води:

А. Вміст фтору перевищує допустиму величину

В. Вміст хлоридів перевищує допустиму величину

С. Органолептичні властивості не відповідають нормативам

Д. Загальна жорсткість нижча за допустиму величину

Е. Вміст нітратів вищий за допустиму величину

 

21. Аналіз води шахтного колодязя: прозорість - 20 см, кольоровість - 200, запах, присмак - 3 бали, загальна жорсткість - 12 мг-екв/дм3, фтор - 1,5 мг/дм3, колі-титр - 100, окислюваність - 3 мг/дм3 О2 . Оцініть якість води:

А. Прозорість менше за допустиму

В. Запах і присмак більше допустимого

С. Загальна жорсткість перевищує допустиму

Д. Колі-титр не відповідає допустимій величині

Е. Окислюваність не відповідає допустимій величині

 

22. Аналіз води шахтного колодязя: прозорість - 35 см, кольоровість - 400, загальна жорсткість 10 мг-екв/дм, колі-титр - 100, мікробне число - 300, аммонійні солі- 0,2 мг/дм3, нітріти- 0,004 мг/дм3, нітрати- 50 мг/дм3. Оцініть якість води:

А. Прозорість не відповідає нормі

В. Кольоровість перевищує допустиму величину

С. Загальна жорсткість вища за допустиму величину

Д. Бактеріологічні показники не відповідають гігієнічним нормативам

Е. Вміст аммонійних солей, нітриту і нітратів перевищує допустимі величини

 

23. Аналіз води шахтного колодязя: прозорість-40 см, кольоровість-300, запах, присмак - 2 бали, загальна жорсткість - 9 мг-екв/дм3, вміст фтору - 1,2 мг/дм3, нітратів- 30 мг/дм3, нітриту – 0,001 мг/дм3, аммонійні солі-0,1 мг/дм3, коли - титр 200, мікробне число - 200. Оцініть якість води:

А. Вода відповідає гігієнічним вимогам

В. Прозорість, кольоровість і присмак не відповідають гігієнічним нормативам

С. Загальна жорсткість і вміст фтору не відповідає допустимим величинам

Д. Збільшення вмісту нітратів

Е. Колі-титр не відповідає гігієнічним вимогам

 

24. Аналіз води шахтного колодязя: прозорість - 15 см, кольоровість- 450, запах, присмак - 4 бали, загальна жорсткість 12 мг-екв/дм3, вміст фтору- 1,5 мг/дм3, нітратів - 30 мг/дм3, окислюваність - 4 мг/дм3, колі-титр - 100, мікробне число -200. Оцініть якість води:

А. Органолептичні властивості не відповідають гігієнічним вимогам

В. Загальна жорсткість вища за допустиму величину

С. Вміст фтору вищий за допустиму величину

Д. Вміст нітратів і окислюваність вищий допустимого

Е. Бактеріологічні показники не відповідають гігієнічним вимогам

 

25. Поняття про освітлювання води:

А. Усунення запаху і присмаку

В. Усунення радіоактивних речовин

С. Усунення кольоровості

Д. Усунення патогенної мікрофлори

Е. Усунення каламутності

 

26. Поняття про очищення води (освітлювання):

А. Усунення токсичних речовин

В. Усунення надлишку солей

С. Усунення патогенних мікроорганізмів

Д. Звільнення від радіоактивних речовин

Е. Звільнення від зважених частинок

 

27. Поняття про знезараження води:

А. Звільнення води від отруйних домішок

В. Звільнення води від патогенних мікробів і вірусів

С. Звільнення води від радіоактивних речовин

Д. Звільнення води від зважених речовин

Е. Поліпшення органолептичних властивостей

 

28. Методи освітлювання води:

А. Біофізичні, змішані

В. Обезбарвлення, знешкодження

С. Санітарні, гігієнічні

Д. Хімічні, комбіновані

Е. Хлорування, перехлорування

 

29. Фізичний метод освітлювання води:

А. Коагуляція

В. Фільтрування

С. Застосування УФВ

Д. Озонування

Е. Кип'ятіння

 

30. Фізичний метод освітлювання води:

А. Коагуляція

В. Фторування

С. Застосування ультразвуку

Д. Відстоювання

Е. Кип'ятіння

 

31. Хімічний метод очищення (освітлювання) води:

А. Коагуляція

В. Хлорування

С. Застосування гамма-випромінювання

Д. Озонування

Е. Кип'ятіння

 

32.Суть процесу коагуляції як методу очищення води:

А. Утворення біологічно активних з'єднань, згубно діючих на мікробну клітку

В. Взаємодія коагулянта з лужними резервами води (електролітами) з утворенням гідроокисів, що адсорбують зважені частинки

С. Утворення молекул хлорноватистої кислоти, що зупиняє зростання мікробних кліток

Д. Утворення безлічі міхурів газу, що утворюються при додаванні коагулянта у воду і облягають зважені частинки

Е. Утворення комплексних з'єднань у вигляді пластівців, що не реагують з роданідом

 

33. Унаслідок процесу коагуляції вода освітлюється, оскільки:

А. Зважені частинки, що мають різнойменні заряди, притягуються і, утворюючи крупні конгломерати, осідають

В. Зважені частинки, що мають позитивний заряд, адсорбуються на поверхні негативно заряджених осідаючих пластівців гідроокису

С. В процесі коагуляції змінюється лужність води

Д. Зважені частинки, що мають негативний заряд, адсорбуються на поверхні позитивно заряджених осідаючих пластівців гідроокису

Е. Зважені частинки, що мають негативний заряд, адсорбуються на поверхні позитивно заряджених осідаючих пластівців коагулянта

34. Яка умова необхідна щоб відбулася коагуляція?

А. Мінімальна або максимальна доза коагулянта

В. Достатня бікарбонатна жорсткість води

С. Температура води не вища 120

Д. Попереднє відстоювання води

Е. Попереднє знезараження води

 

35. Як впливає доза коагулянта на процес коагуляції?

А. Чим більше доза коагулянта, тим швидше відбудеться коагуляція

В. Чим більше доза коагулянта, тим краще відбудеться коагуляція

С. Чим менше доза коагулянта, тим ефективніше йде процес коагуляції

Д. Доза коагулянта повинна бути середньоарифметичною з 10 проб дослідної коагуляції

Е. Вибирають мінімальну дозу, при якій спостерігається кращий ефект коагуляції

 

36. Доза коагулянта, необхідна для очищення води залежить:

А. Від кількості солей калію і марганцю у воді

В. Тільки від бактеріального забруднення води

С. Від того, який час ми маємо для очищення води

Д. Від ступеня забруднення і рН води

Е. Від вмісту радіоактивних речовин у воді

 

37. Методи знезараження води:

А. Бактеріологічний, біохімічний

В. Хімічні, фізичні

С. Коагуляція, хлорування

Д. Фільтрація, відстоювання

Е. Фізіологічні, епідеміологічні

 

38. Фізичні методи знезараження води:

А. Фільтрування, відстоювання

В. Кип'ятіння, СВЧ-полем

С. Гамма-промінням, озонування

Д. Відстоювання, іонами срібла

Е. Озонування, опріснення

 

39. Хімічні методи знезараження води:

А. УФ-промінням, кип'ятіння

В. Хлорування, озонування

С. Озонування, рентгенівським промінням

Д. Магнітним полем, йодірування

Е. СВЧ-полем, ультразвуком

 

40. Способи хлорування води:

А. Подвійне хлорування, перехлорування

В. Потрійне хлорування, переозонування

С. Перманганування з попереднім хлоруванням

Д. Хлорування з попереднім озонуванням

Е. Хлорування з препермангуванням

 

41. Вільний активний хлор у воді, надаючий бактерицидну дію, представлений концентрацією:

А. Соляної кислоти, сірчанокислого алюмінію

В. Хлорноватістої кислоти, гипохлоріт-іонів

С. Гипосульфат - іонів, хлорноватістого марганцю

Д. Атомарного кисню, пари йоду

Е. Атомарного хлора, хлорного заліза

 

42. Речовини, які використовуються для хлорування води:

А. ДДТ, хлорофос, перманганат калія

В. Газоподібний фтор, аміак, озон

С. Озон, йод, препарати срібла

Д. Хлорне вапно, газоподібний хлор

Е. Хлороформ, тіофос, хлорамін

 

43. Поняття про залишковий вільний хлор:

А. Кількість активного хлору в міліграмах, необхідна для знезараження 1 дм3 води

В. Кількість активного хлору, яка витрачається на безпосередню бактерицидну дію

С. Кількість активного хлору, яка може виявиться у воді після її надмірного хлорування

Д. Кількість активного хлору, яка повинна залишатися в питній воді після її хлорування звичними дозами

Е. Кількість активного хлору, яка поглинається зваженими речовинами і мікроорганізмами при хлоруванні води

 

44. Для чого необхідний залишковий хлор у воді після її звичного хлорування?

А. Для бактерицидної дії при зберіганні води

В. Для поліпшення органолептичних властивостей води

С. Для спороцидного ефекту при хлоруванні води

Д. Для гарантії повного знезараження

Е. Наявність залишкового хлору не обов'язкова

 

45. Кількість залишкового вільного хлору в водопровідній воді згідно ГОСТу «Вода питна» (мг/дм3):

А. 0,1-0,2

В. 0,2-0,3

С. 0,6-1,0

Д. Не менше 1,0

Е. 0,3- 0,5

 

46. Поняття про подвійне хлорування води:

А. При цьому методі спочатку у воду вводять аміак, а через 0,5-2 хвилини - хлор

В. Метод, при якому використовуються хлораміни і озон

С. Подача хлору у воду перед відстійниками і аміаку після фільтрів

Д. Подача хлору у воду перший раз перед відстійником, другий раз - після фільтрів

Е. Подача хлору у воду перший раз перед фільтрами, другий раз - після фільтрів

 

47. Перевага подвійного хлорування води полягає у тому, що введення хлору перед відстійниками:

А. Збільшує вміст залишкового хлору

В. Приводить до можливості утворення хлорорганічних з'єднань

С. Збільшує вміст кисню у воді

Д. Збільшує надійність знезараження

Е. Попереджає появу неприємного запаху

 

48. Поняття про перехлорування води:

А. Метод, при якому у воду вводять 3-5 мг/м3 активного хлору

В. Метод хлорування, при якому у воду вводять великі дози хлору (10-20 мг/дм3)

С. Метод, при якому у воду вводять аміак, а потім через 0,5-2 хвилини - хлор

Д. Метод, при якому воду хлорують двічі звичними дозами

Е. Метод, при якому воду хлорують двічі - газоподібним хлором

 

49. Недолік методу подвійного хлорування води:

А. Погіршує запах води

В. Зростає можливість утворення хлорорганічних з'єднань

С. Погіршується каламутність і кольоровість води

Д. Дуже слабкий бактерицидний ефект

Е. Необхідно дехлорувать воду гіпосульфітом

 

50. Перевага методу перехлорування води?

А. Можливість знезаражувати солону воду

В. Можливість знезаражувати каламутну і забарвлену воду

С. Необхідність дехлорування води

Д. Не утворюються хлорорганічні речовини

Е. Поліпшується прозорість і кольоровість води

 

51. Недолік методу перехлорування води:

А. Погіршення прозорості і кольоровості води

В. Необхідність дехлорування води

С. Необхідність опріснення води

Д. Малий бактерицидний ефект

Е. Малий час знезараження

 

52. Перевага озонування як методу знезараження води:

А. Не потрібно заздалегідь освітлювати воду

В. Велика надійність в порівнянні з хлоруванням

С. Збільшується рН води

Д. Спрощення техніки знезараження

Е. Економічно вигідніший метод

 

53. Перевага озонування як методу знезараження води:

А. Не потрібно заздалегідь освітлювати воду

В. Збільшується лужність води

С. Поліпшуються органолептичні властивості води

Д. Спрощується техніка знезараження води

Е. Економічно вигідніший метод

 

54. Спеціальні методи поліпшення якості води:

А. Подвійне хлорування, озонування, обробка СВЧ-полем

В. Коагуляція, йодірування, опромінювання гамма-промінням

С. Дезодорування, знезалізнення, опріснення

Д. Знезараження, знешкодження, обробка ультразвуком

Е. Преаммонізація, перехлорування, коагуляція

 

55. Принцип методу визначення дози хлорного вапна для знезараження води:

А. Підрахунок колоній бактерій на живильному середовищі після 2-х денної витримки в термостаті при температурі 370 С

В. Випробування дії різних кількостей 1% розчину хлорного вапна на воду і оцінка результатів за кількістю залишкового хлору

С. Визначення якнайменше вираженого присмаку води після її хлорування різними дозами

Д. Вимірювання бікарбонатної жорсткості води

Е. Витіснення активним хлором з йодного калію вільного йоду в еквівалентній кількості і визначенні його кількості при титруванні гіпосульфітом

 

56. У населенному пункті внаслідок аварії на каналізаційному колекторі є загроза спалаху кишкових інфекцій. Вкажіть найбільш ефективний метод знезаражування води за даних умов:

A. Суперхлорування

B. Подвійне хлорування

C. Озонування

D. Опромінення води УФ-опроміненням

E. Хлорування з преамонізацією

 

57. На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих хімічних речовин декількох промислових, харчових та побутових підприємств міста М. скид планується здійснювати у річку С. на 1,5 км нижче за течією міської межі. У проекті ГДС наведено якісний склад стічних вод згаданих об’єктів. Вкажіть, скид яких стічних вод з нижченаведених слід безумовно заборонити:

A. Стічні води, що містять речовини з невстановленим ГДК

В. Стічні води лікарняних закладів

C. Стічні води коксохимічного заводу

D. Стічні води від м’ясокомбінату та птахофабрики

E. Стічні води з комбінату з хімічного чищення одягу

 

58. У „Будинку немовляти” захворіло одночасно 40 дітей у віці від 1 року. Характерні симптоми: загальна слабкість, ціаноз шкіри і видимих слизових оболонок. Діти отримували штучні харчові суміші, що розводили водою з шахтного колодязя. Клінічні лабораторні дослідження виявили у крові дітей значний вміст метгемоглобіну. Наявність якого хімічного забруднювача води могла бути вірогідною причиною розвитку токсичного цианозу?

A. Миш’як

B. Алюміній

C. Свинець

D. Нітрати

E. Залізо

 

59. До інфекційного відділення центральної районної лікарні поступив хворий з діагнозом «черевний тиф». Який шлях передачі цього захворювання є провідним?

A. Водний

B. Водний і харчовий

C. Водний і побутовий

D. Побутовий

E. Крапельний

 

60. Під час експертної оцінки нового джерела централізованого водопостачання населення проведено лабораторний аналіз питної води з артезіанської свердловини. Визначені такі показники її якості: каламутність – 1,5 мг/дм3, запах і присмак – 2 бали, фтор – 5 мг/дм3, індекс БГКП (колі-індекс) – 2, мікробне число – 100. Який гігієнічний захід із перерахованих необхідно провести для поліпшення якості води?

A. Очищення

B. Дезодорація

C. Пом’якшення

D. Знезаражування

E. Дефторування

 

61. Шахтний колодязь знаходиться на територіїї присадибної ділянки в 20м від житлового будинку, 10м від вбиральні, на відстані 15м від будинку сусіда. Яка найменша відстань згідно з санітарними нормами повинна бути між колодязем і джерелом можливого забруднення води?

A. Відстань повинна бути 30 м

B. Відстань повинна бути 25 м

C. Відстань повинна бути 20 м

D. Відстань повинна бути 15 м

E. Відстань повинна бути 10 м

62. Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини установлено, що прозорість складає 50см; кольоровість 200; каламутність 0,5 мг/л, запах і присмак 1 бал, загальна жосткість 15,5 мг-екв/л, вміст фтору 1,5 мг/л, окиснюваність – 0,7 мг/л, колі-індекс – 2 , мікробне число – 10. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Пом’якшення

B. Хлорування

C. Дефторування

D. Коагуляція

E. Опріснення

 

63. Результати лабораторного аналізу питної води, що була відібрана з розподільної водопровідної мережі міста вказали на високий рівень забруднення води за бактеріологічними показниками (загальне мікробне число-350, колі-титр-25). Що найбільш вірогідно могло зумовити зниження якості питної води?

A. Порушення герметичності водопровідної мережі

B. Застій води в мережі

C. Матеріал водопровідних труб

D. Застарілі, коррозовані труби

E. Замулена мережа, що давно не промивалась

 

64. При профілактічному огляді населення одного з міст України у 25% мешканців виявлені ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених – генералізований остеосклероз з кальціфікацією міжхребетних зв’язок. Яка найбільш вірогідна причина виникнення флюорозу?

A. Недостнє надходження фтору в організм з чаєм

В. Недостатній вміст фтору у грунті і воді

С. Надмірний вміст фтору у воді

D. Надмірний вміст фтору в рослинних продуктах

Е. Недостатній вміст фтору в тваринних продуктах

 

65. При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя, розташованого у селищі міського типу, встановлені наступні показники сольового складу води: хлориди – 140мг/дм3, сульфати – 246мг/дм3, фтор – 1,0 мг/дм3, нітрати – 90 мг/дм3, йод – 3,5 мг/дм3. Яке ендемічне захворювання може виникнути у споживачів питної води даного колодязя?

A. Гафська хвороба

B. Водонітратна метгемоглобінемія

C. Ендемічний карієс

D. Ендемічний зоб

E. Ендемічний флюороз

 

66. Для поліпшення якості питної води на головних спорудах водопроводу прийшли до висновку про необхідність проводити її знезараження сучасними методами, що максимально запезбечують її високу епідеміологічну безпеку, зважаючи на застарілу і не досить надійну водопроводну мережу. Запропонуйте найбільш обгрунтований метод її знезараження.

A. Хлорування

B. Кип’ятіння

C. Озонування

D. УФ - опромінення

E. Коагуляція, відстоювання та фільтрація

67. Під час лабораторного аналізу питної води із централізованого джерела установлено, що запах становить - 4 бали; прозорість складає - 40 см; кольоровість - 200; каламутність - 1 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 7,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,8 мг/л; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Пом’якшення

B. Дезодорацію

C. Дефторування

D. Знезараження

E. Освітлення

 

68. У селищі міського типу, яке розташоване поблизу річки та використовується населенням для масового відпочинку і купання, почастішали випадки захворювань на гепатит А. Найбільш інформативним показником, що може підтвердити чи спростувати наявність зв’язку між якістю води відкритої водойми і спалахом гепатиту А, є:

A. Кількість бактерій групи кишкових паличок в 1 літрі води

B. Вміст аміаку, нітритів та нітратів в 1 літрі води

C. Окислюваність перманганатна та біхроматна

D. Вміст розчиненого кисню в 1 літрі води

E. Біохімічна потреба у кисні

69. Під час лабораторного аналізу питної води із централізованого джерела установлено, що прозорість складає 35 см; кольоровість 200; каламутність 0,5 мг/л; запах і присмак – 2 бали; загльна жорсткість 3,5 мг-екв/л; вміст фтору 1,0 мг/л; окислюваність – 0,7 мг/л; колі-індекс 7; мікробне число 350. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Пом'якшення

B. Дезодорацію

C. Дефторування

D. Знезараження

Е. Освітлення

 

70. При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя встановлено: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість 200; каламутність 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору - 0,8 мг/л; заліза – 4,0 мг/л; хлоридів – 300 мг/дм3; сульфати – 250 мг/дм3; фтор 1,0 мг/дм3; нітрати – 37 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Знезалізнення

B. Дезодорацію

C. Опріснення

D. Знефторювання

E. Денітрифікація

71. Під час експертної оцінки нового джерела центрального водопостачання населення проведено лабораторний аналіз питної води з артезіанської свердловини. Визначені такі показники її якості: каламутність 10,0 мг/дм3; запах і присмак – 2 бали; фтор – 0,7 мг/дм3; індекс БГКП (колі-індекс) 2; мікробне число 100. Який гігієнічний захід із перерахованих необхідно провести для поліпшення якості води?

A. Дефторування

B. Дезодорація

C. Пом’якшення

D. Знезаражування

E. Очищення

 

72. При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя встановлено наступні показники лабораторного аналізу води: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість 200; каламутність – 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,8 мг/л; заліза – 1,0 мг/л; хлоридів – 300 мг/дм3; сульфати – 250мг/дм3; нітрати – 80 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Знезалізнення

B. Дезодорацію

C. Опріснення

D. Знефторювання

E. Денітрифікація

 

73. Внаслідок аварії каналізаціонної мережі, вміст її потрапив до системи водопостачання міста. Спалаху захворюванності на яку інфекційну хворобу слід очікувати?

A. Трихоцефальоз

B. Трихінельоз

C. Лептоспіроз

D. Туляремію

E. Черевний тиф

74. Під час лабораторного аналізу питної води із артезіанської свердловини установлено, що прозорість складає 50 см; кольоровість – 200; каламутність – 0,5 мг/л; запах і присмак 1 бал; загальна жорсткість 5,5 мг-екв/л; вміст фтору – 1,5 мг/л; окиснюваність – 0,7 мг/л; колі-індекс – 2; мікробне число – 200. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Пом'якшення

B. Хлорування

C. Дефторування

D. Коагуляція

E. Опріснення

75. При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя встановлено наступні показники лабораторного аналізу води: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість – 200; каламутність – 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,8 мг/л; заліза 1,0 мг/л; хлоридів – 400 мг/дм3; сульфати – 500мг/дм3; фтору – 1,0 мг/дм3; нітрати – 37 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Знезалізнення

B. Дезодорацію

C. Опріснення

D. Знефторювання

E. Денітрифікація

76. Для організації водопостачання населення селища обрано вододжерело з вмістом сульфатів, хлоридів, нітратів, заліза, що відповідає гігієнічним вимогам, проте з високим вмістом фтору (3 мг/дм3). Розвиток якого захворювання може бути пов’язане з вживанням води даного складу?

A. Флюорозу

B. Карієсу

C. Уролітіазу

D. Подагри

E. Жовчно-кам’яні хвороби

 

77. Під час лабораторного аналізу питної води із централізованого джерела установлено, що прозорість складє 47 см; кольоровість – 200; каламутність – 0,5 мг/л; запах і присмак – 2 бали; загальна жорсткість – 3,5 мг-екв/л; вміст фтору 1,0 мг/л; окислюваність – 0,7 мг/л; колі-індекс – 35; мікробне число – 700. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?

A. Пом'якшення

B. Дезодорацію

C. Дефторування

D. Знезараження

E. Освітлення

 

78. При лабораторному дослідженні питної води з централізованого джерела встановлено наступні показники лабораторного аналізу води: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість – 200; каламутність – 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,08 мг/л; заліза – 1,0 мг/л; хлоридів – 300 мг/дм3; сульфати – 250 мг/дм3; нітрати 37 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води

A. Фторування

B. Дезодорацію

C. Опріснення

D. Знефторювання

E. Денітрифікація

ТЕМА 10
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.