Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Конвенція міжнародної організації праціЦе міжнародний договір на рівні урядів держав в питаннях трудо­вих стосунків (включаючи охорону праці), передбачливе дотримання загальновизнаних, погоджених правил. Конвенція (франц. convention (лат. conventio – договір, погодження) приймається щорічно на Міжнародній конфе­ренції праці, яка є найвищим органом Міжнародної орга­низації праці (МОП).

У Декларації про засадничі принципи і права в сфері праці, прий­нятій МОП в 1998 р., заявлено, що всі держави-чле­ни МОП мають зобов'язання, випливаючі з єдиного факту їх членства в Організації, — дотримувати, укріплювати, реалізовувати у дусі доброї волі і відповідно до Статуту засадничі принципи в сфері праці:

· свободу асоціації і реальне визнання права на ведення коллек­тивных переговорів;

· скасування всіх форм примусової або обов'язкової праці; реальна заборона дитячої праці; недопущення дискримінації в сфері праці і зайнятості.

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і між­дународних договорів різних країн відповідно до конституцій є складовою частиною їх правової системи. Якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж передбачені зако­нами і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, застосовуються правила міжнародного до­говора.

МОП прийнято 177 конвенцій і 184 рекомендації. Вони охоплюють практично всі аспекти трудового права і права у сфері соціального забезпечення. 50 конвенцій було ратифіковано СРСР, з них 43 продовжують діяти в РФ. Україною за станом на 2007 р. ратифіковано 62 Конвенції МОП. До найбільш важливих, прийнятих Генеральною конференцією МОП, відносяться конвенції (К):

¨ 1932 р. (№29) про примусову або обов'язкову працю;

¨ 1947 р. (№ 81) про інс­пекції праці в промисловості і торгівлі і Протокол 1995 р. до До. 1947 р. про інспекцію праці;

¨ 1950 р. (№ 87) про свободу об'єднань і захист права об'єднуватися в профспілки;

¨ 1948 р. (№ 90) про нічну працю підлітків у промисловості;

¨ 1951 р. (№ 98) про застосування принципів права на об'єднання в профспілки і на ведення колективних переговорів;

¨ 1953 р. (№ 100) про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності;

¨ 1952 р. (№ 103) про охорону материнства;

¨ 1959 р. (№ 105) про скасування примусової праці;

¨ 1960 р. (№ 111) про дискримінацію у сфері праці і занять;

¨ 1960 р. (№ 115) про захист трудящих ось іонізуючій радіації;

¨ 1966 р. (№ 122) про політику в царині зайнятості;

¨ 1976 р. (№ 138) про мінімальний вік для прийому на роботу;

¨ 1977 р. (№ 148) про захист працівників від професійного
ризику, повітря, що викликається забрудненням, шумом і вібрацією на рабо­чих місцях;

¨ 1978 р. (№ 150) про регулювання питань праці;

¨ 1981 р. (№ 155) про безпеку і гігієну праці і виробниче середовище;

¨ 1983 р. (№ 159) про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів;

¨ 1986 р. (№ 162) про охорону праці при використанні азбесту;

¨ 1991 р. (№ 167) про безпеку і гігієну праці в будівництві;

¨ 1999 р. (№ 182) про заборону і негайні заходи з викорінювання найгірших форм дитячої праці;

¨ 2006 р. (№ 187) про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці.

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Європейський Союз

 

Історія створення Європейського Союзу

Європейський Союз є результатом кількадесятилітніх старань, спрямованих на інтеграцію Європи. Потреба побудови європейської спільноти з’явилась після закінчення Другої світової війни. Створення понаддержавних структур повинно було сприяти відбудові Європи і забезпечити мирне співіснування народів. Ідею створення “Сполучених Штатів Об’єднаної Європи” вперше висунув Вінстон Черчіль, висту­паючи у 1946 р. з промовою у Цюріху. Впродовж майже п’ятде­сяти років на реалізацією цієї ідеї працювало багато знаних політиків, яких часто називають «батьками-засновниками» ЄС.

Об’єднання почало набирати інституційних форм з утворенням Європейської Спільноти:

Європейської економічної Спільноти (ЄЕС), Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі та Європейської спільноти з атомної енергії (Євроатом).

Створення Європейського Союзу було затверджено Трактатом 7 лютого1992 року в Маастрих (Нідерланди). Побутує думка, що Євро­пейсь­кий Союз і Європейська Спільнота є тим самим об’єднанням. Насправді, між ними є різниця.

Європейська Спільнота

Європейський Союз – це об’єднання демократичних європейських країн, які об’єдналися заради миру та розвитку.

Європейський Союз – це міждержавне утворення, країни, що входять до його складу, заснували спільні інституції, яким було делеговано частину їхніх суверенних повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних питань, які становлять спільний інтерес, на європейському рівні. Європейський Союз створив спільну валюту, спільний ринок, в якому люди, послуги, товари і капітал пересуваються вільно. Він намагається зробити так, щоб внаслідок соціального прогресу та справедливої конкуренції якомога більше людей могли скористатися перевагою спільного ринку.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.