Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змішування в геохімічних системах. Наведіть прикладиДва основних типи геохімічних процесів – процеси диференціації і процеси змішування

 

Приклад процесів диференціації:

o глобальна диференціація Землі

o часткове плавлення мантійного матеріалу і формування океанічної кори

o переробка океанічної кори в зоні субдукції + плавлення мантії = формування континентальної кори (поєднання диференціації і змішування)

 

Приклади змішування:

1. процеси формування ґрунту

2. процеси на місці впадіння ріки в море

 

Процеси звітрювання – це поєднання диференціації і змішування. Змішування порід і водних розчинів призводить до руйнування граніту і формування кварц-глинистого осаду, що співіснує із водним розчином, в якому знаходяться всі хімічні елементи, властиві граніту. Всі компоненти граніту перерозподіляються між кварцом, глинистими мінералами і водним розчином. Якщо ми приймемо що водний розчин до взаємодії не містив елементів, що входять у склад граніту, тоді можна сказати, що знаючи концентрацію елемента i в кожному із новоутворених мінералів та в розчині ( ) та частку мінералів та розчину в складі системи fj, можна розрахувати початкову концентрацію компонента i в граніті. Кількість хімічного елементу в такій системі не збільшується і не зменшується, вона тільки перерозподіляється між фазами системи. Це і є принцип збереження маси в геохімічній системі.

  1. Змішування в геохімічних системах. Наведіть приклади

Приклади змішування:

3. процеси формування ґрунту

4. процеси на місці впадіння ріки в море

Також варіації складу мінералу можна розглядати як наслідок змішування різних молекул із однаковою стехіометрією. Наприклад високотемпературкий ортоклаз завжди містить, поряд із K, значні концентрації Складу мінералу можна розглядати як наслідок змішування різних молекул із однаковою стехіометрією. Наприклад високотемпературкий ортоклаз завжди містить, поряд із K, значні концентрації Nа і тому його можна розглядати як суміш двох молекул KAlSi3O8 та NaAlSi3O8. Такий підхід виявляється у використанні виразу «змішаний кристал». Але варто пам’ятати, що змішування двох компонентів призводить або до формування механічної суміші їх частинок, або ж до взаємного розчинення.

  1. Ізотопна система води, варіації ізотопного складу води в геохімічних резервуарах
  2. Кислотно-лужні взаємодії в системі мінерал-водний розчин
  3. Космогенні ізотопи та їх використання

Carbon 14-С14 Визначення віку (до 70 тис. років )об’єктів за вуглефікованими рештками деревини.

Tritium 3 3H Дослідження міграції підземних вод

Beryllium 7 7Be Відносне датування морських і озерних осадів, визначення швидкості ерозії

  1. Кристалохімічні фактори формування твердих розчинів

1.Розмір іонів що заміщують один одного.

2.РРізниця електронегативності заміщуючих один одного атомів. Різниця еквівалентності заміщуючи один одного атомів. Різниця значень електронегативносте електронегативност не повинна перевищувати більше 0,4 по шкалі Л.Полінга.

Правила полярності Гольдшмідта:3. Правила полярності Гольдшмідта

· Іон із меншим радіусом має переваги перед іоном з більшим радіусом при входженні в одну і ту ж кристалографічну позицію. Іон із меншим радіусом має переваги перед іоном з більшим радіусом при входженні в одну і ту ж кристалографічну позицію.

· Іон із більшим зарядом має переваги перед іоном з меншим зарядом при входженні в одну і ту ж кристалографічну позицію

Іон із меншим радіусом має переваги перед іоном з більшим радіусом при входженні в одну і ту ж кристалографічну позицію. Іон із більшим зарядом має переваги перед іоном з меншим зарядом при входженні в одну і ту ж кристалографічну позицію Іон із більшим зарядом має переваги перед іоном з меншим зарядом при входженні в одну і ту ж кристалографічну позицію.4.Обмеження зумовлені вмістом елементів в середовищі.

5. Відмінності у гібридизації атомів, що заміщують один одного

 

 

  1. Методи ізотопного датування в геохімії©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.