Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перевірте свої знання, отримані при вивченні ціанобактерій. Виберіть одну правильну відповідьЗіставте назви типів статевого процесу водоростей з їх характеристикою.

1 – ізогамія А – 2 рухливі гамети різні за розмірами: жіноча – велика, чоловіча – маленька

2 – гетерогамія Б – жіноча гамета велика, нерухлива, а чоловіча – маленька, рухлива

3– оогамія В – обидві гамети однакові за розмірами та рухливістю

4 – автогамія Д – попарне злиття генеративних ядер всередині однієї клітини

5 – кон’югація Г – злиття протопластів двох вегетативних клітин

2. Зв’язувати вільний азот атмосферного повітря здатні представники відділу:

зелені водорості червоні водорості діатомові водорості бурі водорості синьозелені водорості

3.За результатами вивчення життєдіяльності водоростей різних відділів встановлено, що їх безстатеве розмноження забезпечують:

гамети   спори, зооспори, апланоспори генеративні органи вегетативні органи архегонії , антеридії

 

4. У зеленої нитчастої водорості спірогіри в життєвому циклі відсутнє нестатеве розмноження, а статевий процес відбувається шляхом злиття протопластів вегетативних клітин сусідніх ниток через копуляційний канал і має назву:

ізогамія   гетерогамія бічна кон’югація автогамія оогамія

5. Представників якого роду належать до відділу Cyanobacteria:

спірогіра улотрикс   глеокапса фукус хламідомонада

 

6. Від хлоропластів вищих рослин хроматофори клітин водоростей відрізняються формою, наявністю хлорофілів c i d , специфічних пігментів, а також напівавтономних білкових систем, які називаються:

спори   цисти антеридії вакуолі піреноїди

Підпис викладача: _______________

 

_____________20__

Лабораторна робота № 11.

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І РОЗВИТКУ ЗИГОМІЦЕТІВ І ООМІЦЕТІВ

Представники класів, їх будова і особливості розвитку

Мета:встановити особливості будови та біології ооміцетів та зигоміцетів.

Обладнання і матеріали: мікроскоп і набори до нього; пагони картоплі або томатів, заражених фітофторою; шматочок хліба, покритого білою цвіллю.

Завдання:

Вивчити будову мукора.

Розріжте лезом шматочок хліба, покритого білою цвіллю, і розгляньте під лупою міцелій, що пронизує субстрат. Виготовити мікропрепарат міцелію та спороносців мукору. Для цього препарувальною голкою зніміть трохи міцелію та помістіть у краплю води на предметне скло, обережно розправивши і накривши покривним скельцем. Зробіть відповідні зарисовки та позначення.

 

Cкладіть схему циклу розвитку Mucor mucedo:

 

 

Вивчити фітофтору.

Від ураженого фітофторою листка картоплі або томатів, що знаходяться в вологій камері, відріжте невеличкі частинки у місці, де є „пушок”. Розгляньте цю частинку за допомогою мікроскопа, зверніть увагу на спорангії та їх положення на спорангієносцях. Знайдіть нитки міцелію, що тягнуться по міжклітинниках листків, проникаючи в клітини.

Складіть схему циклу розвитку фітофтори Phitophora intestans
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.