Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. АДГ посилює реабсорбцію водиB. АДГ посилює реабсорбцію натрію

C. АДГ зменшує реабсорбцію води

D. АДГ зменшує реабсорбцію кальцію

E. АДГ зменшує реабсорбцію натрію

 

37. Яка роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи?

A. Затримання води та NaCl в організмі, регуляція кровообігу

B. Регуляція артеріального тиску, водно-сольового обміну в організмі

C. Підвищення системного артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі

D. Підтриманні артеріального тиску, виведення води та NaCl з організму

E. Зниження артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі

38. Реабсорбція глюкози здійснюється шляхом вторинного активного транспорту в одному з наступних відділів нефрону:

A. Проксимальних канальцях

B. Низхідному відділі петлі Генне

C. Висхідному відділі петлі Генле

D. Дистальних канальцях

E. Збиральних трубочках

 

39. В якому з відділів нефрона реабсорбується 2/3 води (від профільтрованої) за осмотичним градієнтом:

A. Збиральних трубочках

B. Низхідному відділі петлі Генне

C. Висхідному відділі петлі Генле

D. Дистальних канальцях

E. Проксимальних канальцях

 

40. Пацієнту призначено антибіотик пеніцилін. Визначити, у якому з відділів нефрона відбувається його секреція і виділення з організму:

A. Проксимальних канальцях

B. Збиральних трубочках

C. Низхідному відділі петлі Генне

D. Висхідному відділі петлі Генле

E. Дистальних канальцях

 

41. В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії канальців нефронів, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Ймовірною причиною збільшення діурезу є первинне зменшення реабсорбції:

A. Калію

B. Натрію

C. Кальцію

D. Глюкози

E. Фосфатів

42. При дослідженні виділення нирками низькомолекулярної речовини виявили, що її кліренс більший за кліренс інуліну. Які процеси в нефроні зумовлюють виділення цієї речовини:

A. Клубочкова фільтрація

B. Секреція в канальцях

C. Секреція в збиральних трубочках

D. Секреція в петлі Генле

E. Клубочкова фільтрація й канальцева секреція

 

43. В клініку поступила хвора із скаргами на головний біль, набряки. В сечі виявлено білок. Про порушення якого процесу сечоутворення це свідчить?

A. Канальцевої реабсорбції

B. Канальцевої секреції

C. Клубочкової фільтрації

D. Канальцевої реабсорбції та секреції

E. Осмотичного концентрування сечі

 

 

44. В умовах експерименту для аналізу відібрано проби первинної сечі. Яких з перелічених речовин у нормі не повинно бути в ультрафільтраті?

A. Сечова кислота

B. Сечовина

C. Високомолекулярні білки

D. Глюкоза

E. Натрій

 

45. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?

A. 7-8

B. 10-11

C. 8-9

D. 6,5-7,0

E. 5-6

 

46. У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення?

A. Клубочкової фільтрації

B. Факультативної реабсорбції

C. Канальцевої секреції

D. Облігатної реабсорбції

E. Всіх перечислених факторів

 

47. За нормальних умов склад первинної сечі від складу крові відрізняється:

A. Наявністю продуктів обміну

B. Відсутністю формених елементів і високомолекулярних білків

C. Відсутністю амінокислот

D. Відсутністю глюкози

E. Відсутністю вітамінів

 

48. Які речовини використовуються в клінічній практиці для визначення фільтрації?

A. Інулін, діодраст

B. Інулін, креатинін

C. Інулін, глюкоза

D. Креатинін, діадраст

E. Парааміногіпурова кислота

 

49. Виділення із організму чужорідних і токсичних речовин, а також надлишку води, солей і органічних сполук, які поступили з їжею або утворилися в процесі метаболізму забезпечують всі перечислені органи, крім:

A. Нирок

B. Печінки

C. Легень

D. Шлунково-кишкового тракту

E. Підшлункової залози

 

50. Який із нижчеперерахованих органів виділяє у зовнішнє середовище не тільки ,,шлаки”, але і фізіологічно корисні речовини?

A. Шкіра

B. Легені

C. Нирки

D. Шлунково-кишковий тракт

E. Слізні залози

 

51.Однією із функцій нирок є їх участь в обміні вітамінів, а саме:

A. Фолієвої кислоти

B. В12

C. В12 і фолієвої кислоти

D. D3

E. В12 і РР

 

52. Нирки належать до органів із високим рівнем кровопостачання, що складає (в %-ному відношенні від ударного об’єму серця):

A. 35-40

B. 20-25

C. 10-15

D. 5-7,5

E. 8,5-9,5

 

53. Морфо-функціональну особливість кровопостачання нирок інакше називають ,,чудесна сітка нирки” ( від лат. rete mirabilis renis). Це означає наявність в нефронах:

A. 2-ох венозних і 1-єї артеріальної сітки

B. 2-ох венозних і 2-ох артеріальних сіток
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.