Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

B. Збільшенням осмотичного тиску первинної сечіA. Білки

B. Амінокислоти

C. Глюкоза

D. Сечовина

E. Іони

 

2. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Вкажіть найбільш вірогідну послідовність.

A. Послідовність немає значення

B. Секреція, фільтрація, реабсорбція

C. Реабсорбція, фільтрація, секреція

D. Секреція, реабсорбція, фільтрація

E. Фільтрація, реабсорбція, секреція

 

3. Утворення ультрафільтрата в нефроні пов'язано з показниками тиску в

судинному клубочку. Цей показник складає:

А. 70 мм рт. ст.

B. 50 мм рт. ст.

С. 100 мм рт. ст.

D. 20 мм рт. ст.

E. 10 мм рт. ст.

 

4. Які зміни складу сечі спостерігаються при значному підвищенні концентрації глюкози в крові?

A. Зменшення вмісту глюкози в сечі

B. Зменшення секреції натрію

C. Глюкозурія

D. Зменшення реабсорбції глюкози

E. Зменшення діурезу

 

5. Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшена

реабсорбція води у таких канальцях нирок:

A. Петлі Генле

B. Проксимальні звивисті канальці

C. Дистальні звивисті канальці і збиральні трубочки

D. Нисхідні частини петлі Генле

E. Висхідні частини петлі Генле

 

6. Після крововтрати у людини відбулося зменшення кількості сечі. Зміна якого з процесів утворення сечі спостерігається в цьому випадку?

А. збільшення канальцевої секреції

B. збільшення канальцевої реабсорбції

С. зменшення канальцевої реабсорбції

D. зменшення канальцевої секреції

E. зменшення клубочкової фільтрації

 

7. У людини внаслідок зменшення реабсорбції води добовий діурез збільшився до 10 літрів. Зниження секреції якого гормону може бути причиною цього?

А. Тирокальцитонін

B. Альдостерон

С. Паратгормон

D. Вазопресин

E. Інсулін

 

8. У нирках в результаті фільтрації спочатку утворюється первинна сеча, а потім після реабсорбції і секреції вторинна. Скільки у людини за добу утворюється первинної і вторинної сечі?

А. первинної -170 літрів, вторинної - 1,5 літра

B. первинної – 20 літрів, вторинної – 10 літрів

С. первинної – 2 літри, вторинної – 2 літри

D. первинної – 50 літрів, вторинної – 30 літрів

E. первинної – 100 літрів, вторинної – 5 літрів

 

9. У процесі сечоутворення деякі речовини секретуються канальцями. Які

речовини піддаються процесу секреції?

А. глюкоза

B. органічні кислоти

С. фосфоліпіди

D. амінокислоти

E. ліпіди

 

?10. Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. В якому з його

відділів одночасно відбуваються процеси розведення і концентрації сечі?

А Петлі Генле

B. Проксимальний звивистий каналець

С. Дистальний звивистий каналець

D. Збірна трубка

E. Капсула Шумлянського

 

11. При дослідженні складу сечі виявили зміну концентрації іонів натрію.

Який з гормонів забезпечує регуляцію реабсорбції іонів натрію в звивистих канальцях нефрона?

А. Адреналін

B. Вазопрессин

С. Соматостатін

D. Альдостерон

E. Ацетилхолін

 

12. Нефрон є структурною і функціональною одиницею нирки. В якій його частині здійснюється процес фільтрації?

А. Збірна трубка

B. Петлі Генле

С. Капсула Шумлянського-Боумена

D. Проксимальний каналець

E. Дистальний каналець

 

13. Які речовини в нормальних умовах не фільтруються із плазми крові в ниркову капсулу?

A. Високомолекулярні сполуки

B. Сечовина

C. Сечова кислота

D. Креатинін

E. Глюкоза

 

14. При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить

A. Креатиніну

B. Амінокислот

C. Сечовини

D. Глюкози

E. Глобулінів

 

15. В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 мл глюкози. Як зміниться кількість сечі?

A. Зменшиться

B. Збільшиться

C. Спочатку збільшиться, а потім зменшиться

D. Не зміниться

E. Спочатку зменшиться, а потім збільшиться

 

???16. Трансплантована нирка реагує на больові подразнення зупинкою сечовиділення. Чим зумовлена ця реакція?

A. Зниженням секреції АДГ

B. Впливом парасимпатичної нервової системи

C. Збільшенням секреції АДГ

D. Впливом симпатичної нервової системи

E. Зниженням секреції АКТГ

 

17. Підвищення концентрації глюкози в крові вище норми призводить до збільшення кількості сечі. Це пов’язано із:

A. Зменшенням онкотичного тиску первинної сечі

B. Збільшенням осмотичного тиску первинної сечі

C. Збільшенням онкотичного тиску первинної сечі

D. Збільшенням гідростатичного тиску пер фузійного розчину

E. Зменшенням осмотичного тиску первиної сечі

__________________________________________________________________

 

18. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами продукція яких зросла внаслідок:

A. Гіпоксемії нирок

B. Гіперкапнії нирок

C. Гіпертонії

D. Гіпоосмії

E. Гіповолемії

 

19. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові і онкотичний тиск. Що буде наслідком цього?

A. набряки

B. зменшення діурезу

C. збільшення об’єму крові

D. зменшення ШОЕ

E. збільшення щільності крові

 

20. В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 мл глюкози. Кількість сечі збільшилася тому, що глюкоза є:

A. Безпороговою речовиною

B. Речовиною,що добре фільтрується

C. Речовиною, що секретується
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.