Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Взаємозв’язок між зростанням виробітку і зниженням трудомісткості∆t=

 

∆B- збільшення виробітку, %

∆t- зниження трудомісткості, %

Переваги показника трудомісткості порівняно з показником виробітку:

     
 
ü Він відображає прямий зв'язок між обсягом виробництва та витратами праці;   ü Застосування показника трудомісткості дає змогу виявити фактори та резерви зростання продуктивності праці;   ü Він дає змогу порівнювати витрати праці на однакові вироби у різних цехах та дільницях підприємства.
 
   
Трудомісткість продукції – сума всіх затрат праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві (н-год, л-год).

 

               
   
 
   
Фактична - показує фактичні затрати на виготовлення одиниці продукції або певну роботу .
 
Нормативна – затрати праці на виготовлення одиниці продукції або певну роботу розраховані згідно з діючими нормами.
 
Планова –затрати праці на одиницю продукції або певну роботу з урахуванням можливої змінинормативної трудомісткості через заходи передбачені планом підвищення ефективності виробництва.
 

 

 


Фактори підвищення продуктивності праці –

це умови, які визначають продуктивність праці.

           
     
 
 


Матеріально-технічні   Організаційно - економічні   Соціально-психологічні
Науково-технічний прогрес: - механізація, - автоматизація, - удосконалення технології, -хімізація. Поліпшення використання засобів праці   Організаційні: Удосконалення - форм організація виробництва, - систем управління, - організації праці. Економічні: удосконалення: - методів планування, - методів мотивації праці - Створення морально-психологічного клімату, - поліпшення системи підготовки, - підвищення дисциплінованості, трудової активності.
     

 

де:

- економія чисельності, чол.

- минула та нова трудомісткість продукції, н/год.

– ефективність оренд робочого часу одного робітника,год.

- коефіцієнт виконання норм.

– кількість продукції.

де:

- приріст продуктивності праці, %.

- відносна економія чисельності робітників,чол.

- чисельність робітників на плановий випуск.

Резерви підвищення продуктивності праці – це невикористані можливості підвищення виробітку за рахунок того чи іншого фактору.

Внутрішньовиробничі резерви
Зниження трудомісткості продукції Поліпшення використання робочого часу Раціональне використання кадрів  
- механізація і автоматизація, трудомісткість робіт - раціональна організація робочих місць, безперебійне забезпечення всім необхідним - зменшення чисельності адміністративно управлінського персоналу
- заміна застарілого обладнання, його модернізація - вивчення і впровадження передових методів праці - скорочення питомої ваги допоміжних робітників
- удосконалення продукції - підвищення трудової дисципліни - суміщення професій, функцій, багатоверстатне обслуговування
- впровадження передових технологій - удосконалення нормування праці - скорочення плинності робочої сили
- удосконалення організації виробництва
Підвищення кваліфікації кадрів і посилення їх матеріальної зацікавленості

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.