Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

V. Топографія органів черевної порожнини

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

Кафедра нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин

ГАВРИЛІН П.М., ОЛІЯР А.В., ТІШКІНА Н.М.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ З АНАТОМІЇ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ.

МОДУЛЬ “СПЛАНХНОЛОГІЯ (ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ)”

(для студентів факультетів ветеринарної медицини

аграрних вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації)

Дніпропетровськ – 2011

УДК 591.4:619(075.8)

Тестові завдання, теоретичні та практичні питання з анатомії свійських тварин для оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою навчання. Модуль “Спланхнологія (органи травлення)” (для студентів факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації). – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2011. – 101 с.

 

 

Укладачі: д. в. н., професор Гаврилін П.М., к. в. н., доцент Оліяр А.В.,к. в. н., доцентТішкіна Н.М.

 

Наведені тестові завдання та таблиця з варіантами правильних відповідей, а також теоретичні питання лекційного курсу і практичні питання лабораторного курсу з особливостей будови та топографії органів травлення свійських тварин.

 

Вказівки призначені студентам факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації для підготовки до письмового контролю знань з модуля „Спланхнологія (органи травлення)”.

 

Рецензент:доцент кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин Дніпропетровського державного аграрного університету, канд. вет. наук О.В. Семьонов

 

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні кафедри нормальної та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин ДДАУ

 

Протокол №4 від «3» листопада 2011 р.

 

 

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено до друку науково-методичною радою факультету ветеринарної медицини ДДАУ

 

Протокол №2 від «22» листопада 2011 р.

 

А. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

I. Головна кишка

1. До складу головної кишки входять:

а) cavum oris;

б) pharynx;

в) oesophagus;

г) ventriculus;

д) intestinum duodenum;

є) intestinum colon;

е) hepar

 

2. До складу передньої кишки входять:

а) cavum oris;

б) pharynx;

в) oesophagus;

г) ventriculus;

д) intestinum duodenum;

є) intestinum colon;

е) hepar

 

3. До складу середньої кишки входять:

а) intestinum ileum;

б) pancreas;

в) intestinum caecum;

г) intestinum colon;

д) intestinum duodenum;

є) intestinum jejunum;

е) hepar;

ж) intestinum rectum

 

4. До складу задньої кишки входять:

а) intestinum ileum;

б) pancreas;

в) intestinum caecum;

г) intestinum colon;

д) intestinum duodenum;

є) intestinum jejunum;

е) hepar;

ж) intestinum rectum

 

5. Сavum oris та pharynx входять до складу:

а) головної кишки;

б) передньої кишки;

в) середньої кишки;

г) задньої кишки

 

6. Оesophagus та ventriculus входять до складу:

а) головної кишки;

б) передньої кишки;

в) середньої кишки;

г) задньої кишки

 

7. Іntestinum duodenum, intestinum jejunum, іntestinum ileum, hepar та pancreas входять до складу:

а) головної кишки;

б) передньої кишки;

в) середньої кишки;

г) задньої кишки

 

8. Іntestinum caecum, intestinum colon та intestinum rectum входять до складу:

а) головної кишки;

б) передньої кишки;

в) середньої кишки;

г) задньої кишки

 

9. Склепіння (дах) ротової порожнини формують:

а) palatum durum;

б) palatum molle;

в) buccae;

г) gingivae;

д) labia

 

10. Ділянка у вигляді щілиноподібного простору підковоподібної форми, що обмежена ззовні губами та щоками, а зсередини – яснами та аркадами зубів визначається як:

а) vestibulum oris;

б) cavum oris proprium;

в) vestibulum laryngis;

г) cavum laryngis proprium;

д) vestibulum nasi

 

11. Ділянка, що обмежена спереду різцевими зубами, з боків – премолярами і молярами, зверху – твердим та м’яким піднебінням, знизу – язиком і дном ротової порожнини визначається як:

а) vestibulum oris;

б) cavum oris proprium;

в) vestibulum laryngis;

г) cavum laryngis proprium;

д) vestibulum nasi

 

12. Бічні стінки ротової порожнини формують:

а) palatum durum;

б) palatum molle;

в) buccae;

г) gingivae;

д) labia

 

13. Дно ротової порожнини формують:

а) mm. spatium intermandibularis;

б) mm. lingualis;

в) mm. apparatus hyoideum;

г) palatum durum;

д) palatum molle

 

14. Вихід із ротової порожнини в глотку називається:

а) зів;

б) ротова щілина;

в) хоани;

г) слухова труба

 

15. Fauces знаходиться між:

а) radix linguae;

б) labia;

в) buccae;

г) palatum molle;

д) arcus palatoglossus

 

16. Бічні стінки зіва формують:

а) arcus palatinus;

б) arcus palatopharyngeus;

в) arcus palatoglossus;

г) buccae

 

17. Між коренем язика, м’яким піднебінням та піднебінно-язиковими дужками знаходиться:

а) ротова щілина;

б) зів;

в) під’язикове дно ротової порожнини;

г) хоани;

д) слухова труба

 

18. Вхід у ротову порожнину називається:

а) зів;

б) ротова щілина;

в) хоани;

г) слухова труба

 

19. Rima oris знаходиться між:

а) labia;

б) buccae;

в) radix linguae;

г) palatum molle;

д) arcus palatoglossus

 

20. Між губами знаходиться:

а) ротова щілина;

б) зів;

в) під’язикове дно ротової порожнини;

г) хоани;

д) слухова труба

 

21. Рalatum durum та palatum molle формують:

а) склепіння ротової порожнини;

б) дно ротової порожнини;

в) бічні стінки ротової порожнини;

г) під’язикове дно ротової порожнини

 

22. Buccae формують:

а) склепіння ротової порожнини;

б) дно ротової порожнини;

в) бічні стінки ротової порожнини;

г) під’язикове дно ротової порожнини

 

23. Mm. spatium intermandibularis, mm. lingualis та mm. apparatus hyoideum формують:

а) склепіння ротової порожнини;

б) дно ротової порожнини;

в) бічні стінки ротової порожнини;

г) під’язикове дно ротової порожнини

 

24. З боків язика і під його кінчиком знаходиться:

а) ротова щілина;

б) зів;

в) під’язикове дно ротової порожнини;

г) хоани

 

25. Губи відносно короткі, товсті й малорухливі, із загостреними губними краями, усіяні бородавкоподібними потовщеннями, багатими на нервові закінчення, на шкірі верхньої губи розміщене носогубне дзеркало, яке має ряд дрібних отворів вивідних проток серозних залоз, завдяки чому завжди вологе й прохолодне, на слизовій оболонці є конусоподібні сосочки, спрямовані в бік щік, кути рота не досягають кутніх зубів у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

26. Губи товсті, довгі, дуже рухливі, на зовнішній поверхні в середній частині верхньої губи виділяється жолобок (фільтр), нижня – переходить у підборіддя, кути рота не досягають кутніх зубів у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

27. Ротова щілина велика і тягнеться назад до рівня 3-4-го кутнього зуба, губи малорухливі, верхня губа зливається з дзеркальцем рила, нижня – спереду загострена, губні залози слабо розвинені у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

28. Губи малорухливі, тонкі, ротова щілина велика, кут рота знаходиться на рівні 3-4-го кутнього зуба, верхня губа розділена посередині поздовжньою борозенкою, слизова оболонка пігментована у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

29. Щоки утворюють об’ємний защічний присінок, на слизовій оболонці є конусоподібні сосочки, зроговілі верхівки яких спрямовані каудально, що перешкоджає випадінню корму з рота під час жування, протока привушної слинної залози відкривається на рівні 3-4-го верхнього кутнього зуба у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

30. Щоки дуже довгі, слизова оболонка гладка, протока привушної слинної залози відкривається на сосочку в ділянці 3-го кутнього зуба у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

31. Щоки короткі, слизова оболонка гладка, протока привушної слинної залози відкривається на рівні 4-5-го кутнього зуба у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

32. Щоки короткі, слизова оболонка часто пігментована, гладка, протока привушної слинної залози відкривається на сосочку в ділянці 3-го кутнього зуба у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

33. Утвори слизової оболонки, що вкривають зубні краї щелеп з їх губною, щічною та язиковою поверхнями, малочутливі, але надзвичайно багаті на судини, підслизової оболонки не мають:

а) palatum durum;

б) palatum molle;

в) buccae;

г) gingivae;

д) labia

 

34. На місці відсутніх верхніх різців слизова оболонка ясен має значну товщину і утворює зубну пластинку в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

35. За функцією зуби свійських тварин поділяють на:

а) dentes decidui;

б) dentes permanentes;

в) dentes incisivi;

г) dentes canini;

д) dentes premolares;

є) dentes molares;

е) brachiodontes;

ж) hypselodontes

 

36. Поділяються на зачепи, середні та окрайки:

а) dentes incisivi;

б) dentes canini;

в) dentes premolares;

г) dentes molarеs

 

37. Dentes incisivi поділяють на:

а) зачепи;

б) середні;

в) окрайки;

г) передкутні;

д) власне кутні

 

38. Кутні зуби поділяють на:

а) зачепи;

б) середні;

в) окрайки;

г) премоляри;

д) моляри

 

39. Поділяють на премоляри і моляри:

а) різці;

б) ікла;

в) кутні зуби

 

40. За будовою зуби свійських тварин поділяють на:

а) dentes decidui;

б) dentes permanentes;

в) dentes incisivi;

г) dentes canini;

д) dentes premolares;

є) dentes molares;

е) brachiodontes;

ж) hypselodontes

 

41. Усі зуби за будовою довгокоронкові в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

42. Усі зуби за будовою короткокоронкові в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

43. Кутні зуби за будовою довгокоронкові, а різці – короткокоронкові у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

44. Різці та кутні зуби за будовою короткокоронкові, а ікла – довгокоронкові у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

45. Кутні зуби за будовою довгокоронкові у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

46. Кутні зуби за будовою короткокоронкові у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

47. Різці за будовою довгокоронкові у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

48. Різці за будовою короткокоронкові у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

49. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби у великої рогатої худоби:

а) зубчасті;

б) багатогорбисті;

в) місяцеподібні;

г) складчасті

 

50. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби в коня:

а) зубчасті;

б) багатогорбисті;

в) місяцеподібні;

г) складчасті

 

51. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби в свині:

а) зубчасті;

б) багатогорбисті;

в) місяцеподібні;

г) складчасті

 

52. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби в собаки:

а) зубчасті;

б) багатогорбисті;

в) місяцеподібні;

г) складчасті

 

53. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби місяцеподібні у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

54. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби складчасті у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

55. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби багатогорбисті у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

56. За формою жувальної поверхні (поверхні змикання) кутні зуби зубчасті у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

 

57. За зміною зуби свійських тварин поділяють на:

а) dentes decidui;

б) dentes permanentes;

в) dentes incisivi;

г) dentes canini;

д) dentes premolares;

є) dentes molares;

е) brachiodontes;

ж) hypselodontes

 

58. Молочних попередників не мають:

а) dentes incisivi;

б) dentes canini;

в) dentes premolares;

г) dentes molarеs

 

59. Молочними бувають:

а) dentes incisivi;

б) dentes canini;

в) dentes premolares;

г) dentes molarеs

 

60. Зубні формули – , характерні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

61. Зубні формули – , , , характерні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

62. Зубні формули – , характерні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

63. Зубні формули – , характерні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

64. Для великої рогатої худоби характерні наступні зубні формули:

а) , ;

 

б) , ;

 

в) , , , ;

 

г) ,

 

65. Для коня характерні наступні зубні формули:

а) , ;

 

б) , ;

 

в) , , , ;

 

г) ,

 

66. Для свині характерні наступні зубні формули:

а) , ;

 

б) , ;

 

в) , , , ;

 

г) ,

 

67. Для собаки характерні наступні зубні формули:

а) , ;

 

б) , ;

 

в) , , , ;

 

г) ,

 

68. Для новонародженого теляти характерна наступна зубна формула:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 

69. Для новонародженого лошати характерна наступна зубна формула:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 

70. Для новонародженого поросяти характерна наступна зубна формула:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 

71. Для новонародженого цуценяти характерна наступна зубна формула:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 

72. Зубна формула – характерна для новонародженого:

а) теляти;

б) лошати;

в) поросяти;

г) цуценяти

 

73. Зубна формула – характерна для новонародженого:

а) теляти;

б) лошати;

в) поросяти;

г) цуценяти

 

74. Зубна формула – характерна для новонародженого:

а) теляти;

б) лошати;

в) поросяти;

г) цуценяти

 

75. Зубна формула – характерна для новонародженого:

а) теляти;

б) лошати;

в) поросяти;

г) цуценяти

 

76. Кількість зубів у великої рогатої худоби в різні вікові періоди складає:

а) 8, 28, 44;

б) 0, 32, 42;

в) 14, 20, 32;

г) 8, 24, 36;

д) 8, 28, 40

 

77. Кількість зубів у коня в різні вікові періоди складає:

а) 8, 28, 44;

б) 0, 32, 42;

в) 14, 20, 32;

г) 8, 24, 36;

д) 8, 28, 40

 

78. Кількість зубів у свині в різні вікові періоди складає:

а) 8, 28, 44;

б) 0, 32, 42;

в) 14, 20, 32;

г) 8, 24, 36;

д) 8, 28, 40

 

79. Кількість зубів у собаки в різні вікові періоди складає:

а) 8, 28, 44;

б) 0, 32, 42;

в) 14, 20, 32;

г) 8, 24, 36;

д) 8, 28, 40

 

80. Виступає над яснами із щелепи в порожнину рота, має різні форми: на різцях – клиноподібна, на іклах – конусоподібна, на кутніх – вигляд кількох конусів або горбків та поверхні: присінкову (губну, щічну), язикову, поверхню змикання (жувальну):

а) corona dentis;

б) collum dentis;

в) radix dentis

 

81. Поверхню зуба, спрямовану в бік присінка ротової порожнини, називають:

а) facies vestibularis;

б) facies lingualis;

в) facies occlusalis (masticatoria)

 

82. Вільний кінець коронки зуба, обернений до відповідного зуба іншої щелепи, стирається і змінює форму та вигляд:

а) facies vestibularis;

б) facies lingualis;

в) facies occlusalis (masticatoria)

 

83. Міститься в зубній комірці щелеп, в якій прикріплюється зубною зв’язкою (представляє собою окістя):

а) corona dentis;

б) collum dentis;

в) radix dentis

 

84. Місце переходу коронки в корінь зуба, до неї прикріплюються ясна:

а) corona dentis;

б) collum dentis;

в) radix dentis

85. Заповнює зубну порожнину, складається із сполучної тканини, судин, нервів:

а) дентин;

б) емаль;

в) цемент;

г) пульпа

 

86. Основна речовина зуба називається:

а) дентин;

б) емаль;

в) цемент;

г) пульпа

 

87. Різці короткокоронкові, є лише на нижній щелепі по чотири з кожного боку – зачепи, середні внутрішні, середні зовнішні і окрайки, на місці відсутніх верхніх різців слизова оболонка ясен утворює зубну пластинку, коронка постійних різців нагадує зігнуту лопатку із призагостреним краєм, шийка – добре виражена, корінь циліндричний, не повністю заходить у комірку щелепи, ікла відсутні, кутні зуби довгокоронкові, за формою поверхні змикання місяцеподібні, величина зубів збільшується спереду назад, на верхніх кутніх зубах по три корені, на нижніх – по два в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

88. Усі зуби довгокоронкові, між різцями і першими кутніми зубами залишається беззубий край, постійні різці мають типовий вигляд вигнутих клинів і особливі поглиблення в коронках зубів (зубні чашечки), в процесі стирання коронки зуба форма чашечки змінюється з поперечно-овальної до круглої, потім – до трикутної і до обернено-овальної, у самок ікла відсутні, кутні зуби за формою поверхні змикання складчасті у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

89. Різці короткокоронкові, конічні, зачепи найбільші, окрайки маленькі, часто відсутні, ікла довгокоронкові, відокремлюються беззубим простором як від різців, так і від кутніх зубів, постійні ікла у самок невеликі, у самців масивні, тригранні, з гострими краями, кутні зуби короткокоронкові, за формою поверхні змикання багатогорбисті, найбільший зуб – третій моляр, найменший – перший премоляр (вовчий зуб), який належить до постійних зубів у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

90. Усі зуби короткокоронкові, з добре вираженою шийкою, величина різців збільшується від зачепа до окрайка, ікла конічні, кутні зуби за формою поверхні змикання зубчасті, каудально збільшуються, найбільші з них – четвертий верхній премоляр і перший нижній моляр називаються січними і розміщуються один навпроти одного, перший нижній премоляр характеризується маленькою коронкою з одним зубцем і називається вовчим зубом у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

91. До пристінних слинних залоз відносять:

а) gl. parotis;

б) gl. mandibularis;

в) gl. sublingualis;

г) gl. labialis;

д) gl. buccalis;

є) gl. palatinae;

е) gl. lingualis;

ж) gl. pharyngeae

 

92. До застінних слинних залоз відносять:

а) gl. parotis;

б) gl. mandibularis;

в) gl. sublingualis;

г) gl. labialis;

д) gl. buccalis;

є) gl. palatinae;

е) gl. lingualis;

ж) gl. pharyngeae

 

93. Пристінні слинні залози розміщуються або під слизовою оболонкою, або в товщі щічного м’яза, поділяються на дорсальні, що лежать вздовж верхніх кутніх зубів, від кута рота до щелепного горба, попереду утворюють окремі часточки, а позаду – компактну масу та вентральні – вздовж нижніх кутніх зубів від кута рота до переднього краю масетера:

а) gl. labialis;

б) gl. buccalis;

в) gl. palatinae;

г) gl. lingualis;

д) gl. pharyngeae

 

94. Пристінні слинні залози розсіяні невеликими групами або безпосередньо під слизовою оболонкою, або в товщі губної мускулатури, їх вивідні протоки відкриваються на поверхні слизової оболонки, особливо поблизу кутів рота:

а) gl. labialis;

б) gl. buccalis;

в) gl. palatinae;

г) gl. lingualis;

д) gl. pharyngeae

 

95. Пристінні щічні залози добре розвинуті, окрім дорсальних і вентральних, є ще й середні, що лежать вздовж вентральних у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

96. Пристінні щічні залози розвинуті слабо, дорсальна –округлої форми, зміщена в ділянку орбіти медіально від виличної дуги і називається орбітальна (вилична) залоза, має 4-5 дрібних вивідних протоків або один великий, які відкриваються в защічний простір, вентральні –відсутні або слабо розвинуті у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

97. Залоза, що розміщується між нижньою щелепою і атлантом, вентрально від зовнішнього слухового ходу, зовні прикрита вентральними м’язами вушної раковини, передній її край налягає на задній край нижньої щелепи, на масетер до висково-нижньощелепного суглоба та на привушний і латеральний заглотковий лімфатичні вузли, загальна протока прямує в міжщелепному просторі по медіальній поверхні крилоподібного м’яза вперед до щоки, далі через судинну вирізку виходить на лицеву поверхню попереду масетера і відкривається або в щоці, або низьким слинним сосочком на рівні 3-5-го верхнього кутнього зуба в защічний присінок:

а) gl. parotis;

б) gl. mandibularis;

в) gl. sublingualis monostomatica;

г) gl. sublingualis polystomatica

 

98. Привушна залоза витягнута дорсо-вентрально, розміщується позаду гілки нижньої щелепи та попереду основи вушної раковини, в нижній, більш вузькій ділянці вона, частково прикрита жувальним м’язом, сама вкриває нижньощелепну залозу, а товстішим дорсальним вушним кінцем – привушний лімфатичний вузол, її протока лежить на медіальній поверхні нижньої щелепи, переходить через судинну вирізку на лицеву поверхню і відкривається в щоці на рівні 4-го кутнього зуба у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

99. Привушна залоза видовжено-чотирикутної форми, розміщується між заднім краєм нижньої щелепи та атлантом, вентрально від вушної раковини, причому охоплює зовнішній слуховий хід спереду, збоку та ззаду, прикриває собою повітряний мішок, середній членик під’язикової кістки, яремно-щелепний та груднинно-щелепний м’язи, її широкий вентральний край у бік голови та шиї витягується в кути, причому шийний кут лежить між язиково-лицевою та щелепною венами, а кут у бік голови досягає гортані, передній край органа прилягає до заднього краю нижньої щелепи і налягає на поверхню жувального м’яза, протока лежить на медіальній поверхні нижньої щелепи, переходить через судинну вирізку на лицеву поверхню і відкривається низьким слинним сосочком на рівні 3-5-го верхнього кутнього зуба в защічний присінок у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

100. Привушна залоза лежить у жировій тканині позаду нижньої щелепи, сильно розвинута і має трикутну форму, її вушний кут не досягає вушної раковини, нижньощелепний – доходить до переднього краю жувального м’яза, а шийний – сильно випинається каудально, протока йде по медіальній поверхні нижньої щелепи, переходить через судинну вирізку на лицеву поверхню і відкривається в щоці на рівні 4-5-го кутнього зуба в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

101. Привушна залоза відносно невелика, трикутно-округлої форми, охоплює верхньою ділянкою основу вушної раковини, її протока відходить від переднього краю, прямує упоперек жувального м’яза і відкривається в щоці на рівні 3-го верхнього кутнього зуба в защічний присінок у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

102. Залоза, що розміщується в підщелепному просторі, частково прикрита привушною залозою, двочеревцевим і крилоподібним м’язами, протока спочатку йде по її передньому верхньому краю, потім між передньою і задньою частинами міжщелепного м’яза і в кінці по медіальній поверхні під’язикової залози, відкривається в під’язиковій бородавці:

а) gl. parotis;

б) gl. mandibularis;

в) gl. sublingualis monostomatica;

г) gl. sublingualis polystomatica

 

103. Піднижньощелепна залоза видовженої форми, жовтуватого забарвлення, відносно добре розвинута, тягнеться від атланта до підщелепного простору, де майже стикається із залозою протилежного боку, її протока проходить медіально від сухожилка двочеревцевого м’яза, а потім медіовентрально від під’язикової залози і відкривається на під’язиковій бородавці у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

104. Піднижньощелепна залоза видовжена, дорсально доходить до атланта і продовжується в підщелепний простір, лежить частково під привушною залозою, частково під жувальними м’язами, протока спочатку розміщується на передньо-верхньому краї залози і спрямовується вперед між частинами щелепно-під’язикового м’яза, потім по медіальній поверхні під’язикової залози і вуздечки язика, підходячи до під’язикової бородавки в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

105. Піднижньощелепна залоза невелика, червонуватого кольору, округлої форми, прикрита привушною залозою, протока відкривається біля вуздечки язика в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

106. Піднижньощелепна залоза порівняно невелика, округлої форми, лежить нижче від привушної залози і частково прикрита нею, протока відкривається на під’язиковій бородавці в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

107. Залоза, що лежить у під’язиковій складці слизової оболонки дна ротової порожнини збоку від язика, поділяється на багатопротокову (короткопротокову), що побудована з ряду пакетиків, розміщених під слизовою оболонкою дна ротової порожнини в ділянці між язиком і яснами, де й відкриваються її численні вивідні протоки та однопротокову (довгопротокову)– прилягає до попередньої, її протока відкривається на під’язиковій бородавці:

а) gl. parotis;

б) gl. mandibularis;

в) gl. sublingualis

 

108. Залоза, що побудована з ряду пакетиків, розміщених під слизовою оболонкою дна ротової порожнини в ділянці між язиком і яснами, де й відкриваються її численні вивідні протоки:

а) gl. parotis;

б) gl. mandibularis;

в) gl. sublingualis monostomatica;

г) gl. sublingualis polystomatica

 

109. Під’язикова залоза подвійна, багатопротокова – побудована з ряду пакетиків, розміщених під слизовою оболонкою дна ротової порожнини в ділянці між язиком та яснами, її численні протоки відкриваються в бічній частині дна ротової порожнини, однопротокова – лежить попереду, а також вентрально від передньої частини багатопротокової і дорсо-латерально від протоки нижньощелепної залози, простягається до підборідного кута нижньої щелепи, її протока проходить разом з протокою нижньощелепної і відкривається на під’язиковій бородавці, інколи вони зливаються в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

110. Під’язикова залоза лише багатопротокова, лежить під слизовою оболонкою дна ротової порожнини, збоку від середньої частини язика на протязі від підборіддя до 3-го кутнього зуба, дещо піднімає слизову оболонку у вигляді валика, де й відкриваються близько тридцяти її вивідних проток на дні ротової порожнини у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

111. Під’язикова залоза подвійна, багатопротокова – розміщена в ростральній частині дна ротової порожнини, її протоки відкриваються на дні ротової порожнини збоку від язика, однопротокова – має стрічкоподібну форму і розміщується позаду попередньої, доходячи каудально до нижньощелепної залози, протока розміщується поряд з протокою нижньощелепної залози, часто вони зливаються, відкриваючись біля вуздечки язика в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

112. Під’язикова залоза подвійна, багатопротокова – видовжена, вузька і лежить збоку від язика, невелика кількість її проток відкриваються в дні ротової порожнини, а більша впадає в протоку під’язикової однопротокової залози, однопротокова – прилягає ззаду до попередньої, сильно розвинута і тісно пов’язана з нижньощелепною залозою,

 
протока її зазвичай супроводжує протоку нижньощелепної залози або на шляху зливається з нею в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

113. Слизова оболонка, що вкриває склепіння ротової порожнини, вистелена плоским багатошаровим незроговілим епітелієм, по середній лінії проходить шов, а обабіч нього розміщені різні за формою й кількістю валики, позаду різців на ньому виділяється сосочок, збоку від якого відкривається парна різцева протока, в товщі органа проходять артерії, нерви і розміщене добре розвинуте венозне сплетення:

а) palatum durum;

б) palatum molle;

в) buccae;

г) gingivae;

д) labia

 

114. Тверде піднебіння відносно широке з добре вираженим піднебінним швом, обабіч якого розміщено 15-20 парних піднебінних валиків, причому передні 12 (до рівня першого кутнього зуба) нагадують собою широкі гребені з зубцями, спрямованими назад, задні (3-6) – більш гладкі і нечітко виражені, а в каудальній ділянці зовсім зникають, між основними валиками є вставні неповні валики, різцевий сосочок округло-трикутної форми, в задній частині піднебіння в підслизовій оболонці розміщені слизові піднебінні залози у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

115. Тверде піднебіння надзвичайно багате на венозні сплетення, розміщені в кілька рядів (звідси схильність до значних набряків), 18-24 дугоподібних валика продовжуються до початку м’якого піднебіння, різцевий сосочок і протока добре виражені лише в молодняку, в дорослих тварин вони часто відсутні у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

116. Тверде піднебіння має добре виражений піднебінний шов, 20-25 валиків простягаються до м’якого піднебіння, більш високі в передній ділянці, різцевий сосочок невеликий, трикутний у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

117. Тверде піднебіння каудально дуже розширюється, має 6-9 (10) дугоподібно вигнутих валиків, між якими трапляються вставні неповні валики, різцевий сосочок трикутний у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

118. Рухливе, знаходиться на межі ротової порожнини і глотки, розділяючи їх, утворене двома шарами слизової оболонки, між якими лежить м’язовий шар, слизова оболонка з боку ротової порожнини вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а з протилежного – миготливим епітелієм, вільний кінець утворює дугу, яка формує вихід з ротової порожнини в глотку:

а) palatum durum;

б) palatum molle;

в) buccae;

г) gingivae;

д) labia

 

119. М’яке піднебіння досягає лише верхівки надгортанника, з його боків у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів лежать парні піднебінні мигдалики у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

120. М’яке піднебіння дуже довге, вільним кінцем щільно прилягає до кореня язика біля основи надгортанника, в передній його частині, під слизовою оболонкою, по серединній лінії лежить непарний піднебінний мигдалик у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

121. Піднебінна завіска коротка, товста, розміщена горизонтально і дорсально від надгортанника, майже всю її вентральну поверхню займають парні піднебінні мигдалики з численними мигдаликовими ямочками у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

122. М’яке піднебіння коротке, спрямоване до кореня язика, але не досягає його, залишаючи широкий вхід до глотки, парні піднебінні мигдалики розміщені в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

123. Має різну форму (приплюснуто-розширену, звужено-загострену), рухлива, на ній розрізняють дві поверхні – дорсальну й вентральну, два бічних краї, які переходять один в одного на передньому кінці язика, а нижня поверхня – на дно ротової порожнини у вигляді подвійної складки слизової оболонки, яка називається вуздечкою:

а) apex linguae;

б) corpus linguae;

в) radix linguae

 

124. Становить основну частину язика, лежить на дні ротової порожнини, між кутніми зубами, на ньому розрізняють виступаючу частину – спинку і дві бічні поверхні:

а) apex linguae;

б) corpus linguae;

в) radix linguae

 

125. Слабко виражена задня частина язика, яка в місці переходу до надгортанника утворює язиковонадгортанну складку слизової оболонки, а до м’якого піднебіння – піднебінно-язикову дугу:

а) apex linguae;

б) corpus linguae;

в) radix linguae

 

126. До механічних сосочків язика відносять:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

127. До смакових сосочків язика відносять:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

128. Які сосочки є рецепторами смакового аналізатора:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

129. Підвищення слизової оболонки язика, вільна частина яких розширена і має вигляд гриба, невеликі, білі, чітко виділяються, розміщені поодинці на верхівці й тілі язика, особливо по краях:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

130. Відносно невеликі й добре помітні сосочки, мають вигляд поглиблення, краї якого на поверхні язика дещо припідняті у вигляді слабкого валика, розміщені на тілі язика біля кореня, симетрично, по одному або по кілька:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

131. Мають овальну форму, нагадують складені листочки, лежать на корені язика по одному з кожного боку, смакові цибулини містяться в товщі стінки сосочків:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

132. Дрібні, м’які, вкривають всю дорсальну поверхню тіла й верхівки язика, надаючи йому бархатистого вигляду (за винятком великої рогатої худоби):

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

133. Розміщені на корені язика:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

134. Язик товстий, грубий, з загостреною верхівкою і подвійною вуздечкою, спинка сильно потовщена, на ній виділяється подушка, що відокремлена пограничною борозною, ниткоподібні сосочки великі, зроговілі, конічні – різні за розміром і формою, валикоподібних – багато (16-40), вони розміщені на спинці язика ближче до країв подушки, задні більші від передніх, непомітно переходять у грибоподібні, які особливо виділяються в ділянці верхівки язика, листкоподібних – немає у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

135. Язик довгий, товстий, ниткоподібні сосочки м’які, тонкі, довгі, конічні – відсутні, грибоподібні – добре видно на бічній поверхні верхівки й тіла язика, валикоподібних – одна пара, інколи зустрічається непарний третій сосочок, листкоподібні – видовжені, розміщені з боків язика у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

136. Язик довгий, вузький, верхівка злегка загострена, ниткоподібні сосочки м’які, тонкі, конічні – довгі, верхівками спрямовані назад, розміщені на корені, між ними знаходиться язиковий мигдалик, грибоподібні – маленькі, особливо помітні по краях, валикоподібних – одна пара біля кореня, листкоподібні – невеликі, на нижній поверхні язика під слизовою оболонкою закладений язиковий хрящ у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

137. Язик довгий, широкий, тонкий, з відвислими, загостреними краями, на дорсальній поверхні по серединній лінії проходить поздовжня борозна, густо розміщені ниткоподібні сосочки м’які, тонкі, конічні – зроговілі, грибоподібні – розміщені по всій спинці язика, валикоподібних – 2-3 пари біля кореня, листкоподібні – слабко помітні, в основі розміщений язиковий хрящ у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

138. Які сосочки слизової оболонки язика відсутні у великої рогатої худоби:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

139. Які сосочки слизової оболонки язика відсутні в коня:

а) papillae fungiformes;

б) papillae vallatae;

в) papillae foliatae;

г) papillae filiformes;

д) papillae conicae

 

140. Рapillae foliatae відсутні у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

141. Рapillae conicae відсутні у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

142. Для великої рогатої худоби характерні наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

143. У великої рогатої худоби відсутні:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

144. Для коня характерні наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

145. У коня відсутні:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

146. Для свині характерні наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

147. У свині відсутні:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

148. Для собаки характерні наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

149. У собаки відсутні:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

150. Тonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний та tonsilla pharyngea притаманні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

151. Тonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla palatinae непарний та tonsilla tubaria притаманні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

152. Тonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea та tonsilla paraepiglottica притаманні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

153. Тonsilla palatinae парний та tonsilla pharyngea притаманні для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

154. Для великої рогатої худоби властиві наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea;

б) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla palatinae непарний, tonsilla tubaria;

в) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea, tonsilla paraepiglottica;

г) tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea

 

155. Для коня властиві наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea;

б) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla palatinae непарний, tonsilla tubaria;

в) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea, tonsilla paraepiglottica;

г) tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea

 

156. Для свині властиві наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea;

б) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla palatinae непарний, tonsilla tubaria;

в) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea, tonsilla paraepiglottica;

г) tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea

 

157. Для собаки властиві наступні мигдалики:

а) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea;

б) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla palatinae непарний, tonsilla tubaria;

в) tonsilla lingualis, tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea, tonsilla paraepiglottica;

г) tonsilla palatinae парний, tonsilla pharyngea

 

158. Тonsilla lingualis відсутній у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

159. Тonsilla lingualis характерний для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

160. Парний tonsilla palatinae характерний для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

161. Непарний tonsilla palatinae відсутній у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

162. Непарний tonsilla palatinae характерний для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

163. Непарний tonsilla pharyngea відсутній у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

164. Непарний tonsilla pharyngea характерний для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

165. Тonsilla tubaria відсутній у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

166. Тonsilla tubaria характерний для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

167. Тonsilla paraepiglottica відсутній у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

168. Тonsilla paraepiglottica характерний для:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

169. Тonsilla lingualis розсіяний серед конічних сосочків кореня язика у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

170. Парні tonsilla palatinae лежать у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

171. Парні tonsilla palatinae побудовані за дифузним типом, лежать з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

172. Парні tonsilla palatinаe з численними мигдаликовими ямочками займають майже всю вентральну поверхню м’якого піднебіння у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

173. Парні tonsilla palatinаe розміщені в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

174. Непарний tonsilla palatinae розміщений у передній частині м’якого піднебіння, під слизовою оболонкою, на серединній лінії у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

175. Непарний tonsilla pharyngea розміщений у задній стінці глотки між отворами слухових труб у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

176. Тonsilla tubaria лежить на медіальній стінці слухових труб у:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

177. Тonsilla paraepiglottica розміщений у заглибленні біля надгортанника в:

а) великої рогатої худоби;

б) коня;

в) свині;

г) собаки

 

178. У ділянці кореня язика серед отворів слизових залоз у всіх видів тварин знаходиться:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

179. У великої рогатої худоби та свині серед конічних сосочків кореня язика знаходиться:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

180. У великої рогатої худоби у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски лежить:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

181. У коня з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками лежить:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

182. У свині майже всю вентральну поверхню м’якого піднебіння займає:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

183. У собаки в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми, розміщені:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

184. У коня у передній частині м’якого піднебіння, під слизовою оболонкою, на серединній лінії розміщений:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

185. У великої рогатої худоби, свині та собаки в задній стінці глотки між отворами слухових труб розміщений:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

 

186. У коня на медіальній стінці слухових труб лежить:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

187. У свині в заглибленні біля надгортанника розміщений:

а) tonsilla lingualis;

б) tonsilla palatinae парний;

в) tonsilla palatinae непарний;

г) tonsilla pharyngea;

д) tonsilla tubaria;

є) tonsilla paraepiglottica

 

188. Парні tonsilla palatinae у великої рогатої худоби лежать:

а) у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски;

б) з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками;

в) на вентральній поверхні м’якого піднебіння;

г) в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми

 

189. Парні tonsilla palatinae у коня лежать:

а) у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски;

б) з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками;

в) на вентральній поверхні м’якого піднебіння;

г) в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми

 

190. Парні tonsilla palatinae у свині лежать:

а) у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски;

б) з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками;

в) на вентральній поверхні м’якого піднебіння;

г) в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми

 

191. Парні tonsilla palatinae у собаки лежать:

а) у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски;

б) з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками;

в) на вентральній поверхні м’якого піднебіння;

г) в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми

 

192. Непарний tonsilla palatinae у коня лежить:

а) у стінках глибоких і досить великих мигдаликових синусів, з боків піднебінної завіски;

б) з боків від кореня язика у вигляді довгастого потовщення з численними мигдаликовими ямочками;

в) у передній частині м’якого піднебіння, під слизовою оболонкою, на серединній лінії;

г) в широких мигдаликових синусах, випинаючись з них у вигляді потовщень мигдалеподібної форми

 

193. Непарн

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.