Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оберіть правильну відповідь в наведених тестових завданнях.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Організація обліку

На підприємствах малого бізнесу»

для перевірки знань студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Рік

Укладач Пінчук Л.Д., к.е.н.,

Професор кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту КУТЕП

Оберіть правильну відповідь в наведених тестових завданнях.

1. Поняття «суб’єкт малого підприємництва» та «суб’єкт мікропідприємництва» «наведено в:

 1. Господарському кодексі України
 2. Законі «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»
 3. Податковому кодексі України.
 4. Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

2. За якими критеріями вітчизняним законодавством дано визначення суб’єкта малого підприємництва:

 1. за розміром обсягу річного доходу і кількістю працівників
 2. за обсягом виручки від реалізації і чисельністю працюючих
 3. За обсягом річного доходу, кількості працівників і розміром статутного капіталу
 4. За обсягом річного доходу, кількості працівників і середнього розміру заробітної плати на 1 працівника на підприємстві

3. Які суб’єкти господарювання можуть зареєструватись суб’єктами малого підприємництва:

 1. лише фізичні особи
 2. лише юридичні особи
 3. фізичні і юридичні особи
 4. фізичні і юридичні особи, які є платниками єдиного податку

4. За яким критерієм фізичні особи – підприємці можуть зареєструватись як суб’єкти малого підприємництва за даними Господарського кодексу України:

 1. З чисельністю працюючих до 50 осіб і обсягом річного доходу до 10 млн. грн. за рік
 2. З чисельністю працюючих до 50 осіб. і обсягом річного доходу до 10 млн. євро. за рік
 3. З чисельністю працюючих до 10 осіб і обсягом річного доходу до 50 млн. грн.. за рік
 4. З чисельністю працюючих до 10 осіб і обсягом річного доходу до 50 млн. євро. за рік

5. За яким критерієм юридичні особи – суб’єкти господарювання можуть зареєструватись як суб’єкти малого підприємництва за даними Господарського кодексу України:

 1. З чисельністю працюючих до 50 осіб і обсягом річного доходу до 10 млн. грн. за рік
 2. З чисельністю працюючих до 50 осіб. і обсягом річного доходу до 10 млн. євро. за рік
 3. З чисельністю працюючих до 50 осіб і обсягом річного доходу до 100 млн. грн.. за рік
 4. З чисельністю працюючих до 50 осіб і обсягом річного доходу до 100 млн. євро. за рік

6. Можуть зареєструватись суб’єктами малого підприємництва, які перебуваються у стадії припинення діяльності чи визнані банкрутам:

 1. Так 3. За узгодженістю з державною адміністрацією
 2. Ні 4. В залежності від місця знаходження фізичних і юридичних осіб.

7. Чи можуть суб’єкти малого підприємництва здавати в оренду нерухоме майно:

 1. Так 3. Фізичні особи - підприємці
 2. Ні 4. Юридичні особи – малі підприємства

8. Можуть зареєструватись суб’єктами малого підприємництва, які мають заборгованість перед бюджетом за податками і коштами соціального страхування:

 1. Так 3. За узгодженістю з державною адміністрацією
 2. Ні 4. В залежності виду діяльності підприємства

9. Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» визначені обмеження і державна підтримка суб’єктам малого підприємництва не надається:

1. Кредитним і страховим організаціям

2. Інвестиційним фондам і компаніям.

3. Професійним торговцям фондового ринку

4. Всім вище вказаним.

10. Яким суб’єктам малого підприємництва може надаватись державна підтримка:

 1. Які здійснюють виробництво і реалізацію алкогольних виробів
 2. Які здійснюють виробництво і реалізацію тютюнових виробів
 3. Які здійснюють реалізацію електронно-обчислювальної техніки
 4. Здійснюють надання в оренду нерухомого майна

11. Не являються підприємницькою наступні види діяльності:

 1. Виробництво продукції
 2. Фондова діяльність
 3. Володіння корпоративними правами
 4. Виконання робіт та надання послуг

 

12. Які суб’єкти господарювання можуть бути зареєструватись платниками єдиного податку при дотриманні необхідних вимог, визначених законодавством:

1. Лише фізичні особи

2. Лише юридичні особи

3. Фізичні і юридичні особи лише резиденти

4. Фізичні і юридичні особи як резиденти так і нерезиденти.

 

13. При переході суб’єктів господарювання на сплату єдиного податку:

1. Сплата єдиного податку звільняє підприємства лише від сплати податку на прибуток

2. Сплата єдиного податку звільняє підприємців лише від сплати податку на доходи фізичних осіб

3. Сплата єдиного податку замінює сплату окремих видів податку, визначених податковим кодексом як для фізичних і юридичних осіб

 

13.. Податковим кодексом України суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на скільки груп платників єдиного податку:

На 3 групи 3. на 6 груп

На 4 групи 4. на 8 груп

15. За якими критеріями Податковим кодексом суб’єкти малого підприємництва можуть зареєструватись платниками єдиного податку:

1. За розміром обсягу річного доходу і кількістю працівників та видів діяльності

2. За обсягом виручки від реалізації і чисельністю працюючих

3. За обсягом річного доходу, кількості працівників і розміром статутного капіталу

4. За обсягом доходу, чисельності працівників і середнього розміру заробітної плати на 1

працівника на підприємстві

 

16. Які суб’єкти господарювання можуть стати платниками єдиного податку 1-ї групи за умов:

1. Фізичні особи, які не використовують працю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 150 тис. грн.

2. Фізичні особи, які не використовують працю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 300 тис. грн..

3. Фізичні і юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 150 тис. грн.

2. Фізичні і юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 300 тис. грн..

 

17. Які суб’єкти господарювання можуть стати платниками єдиного податку 2-ї групи за умов:

1. Фізичні особи, які не використовують працю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 300 тис. грн.

2. Фізичні особи, які використовують працю не більше 10 найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 1,5 млн.. грн..

3. Фізичні і юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 300 тис. грн.

2. Фізичні і юридичні особи, які використовують працю не більше 10 найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 1,5 млн. грн.

 

18. Які суб’єкти господарювання можуть стати платниками єдиного податку 3-ї групи за умов:

1. Юридичні особи, які використовують працю не більше 50 найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 20 млн. грн.

2. Юридичні особи, з необмеженою чисельністю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 20 млн. грн.

3. Фізичні і юридичні особи, які використовують працю не більше 50 найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 20 млн. грн.

4. Фізичні і юридичні особи, з необмеженою чисельністю найманих працівників і річний дохід яких не перевищує 20 млн. грн.

 

19. Платників єдиного податку 4-ї групи можуть зареєструватись наступні суб’єкти господарювання:

1. Фізичні і юридичні особи, які займаються лише сільськогосподарською діяльністю

2. Фізичні і юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 90 %.

3. Фізичні і юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 %.

4. Фізичні і юридичні особи, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік перевищує 50 %.

 

20. Платниками єдиного податку 1-ї групи можуть бути фізичні особи, які здійснюють:

1. Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках

2. Лише провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню

3. Здійснюють роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

4. Здійснюють дрібне виробництво товарів широкого попиту, її роздрібний продаж на ринках і надання побутових послуг населенню.

 

21. Платниками єдиного податку 2-ї групи можуть бути фізичні особи, які:

1. Лише здійснюють роздрібний продаж товарів та провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

2. Лише здійснюють виробництво та роздрібний продаж товарів і провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

3. Провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, здійснюють виробництво та роздрібний продаж товарів, здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства

 

22. На який термін суб’єктів малого підприємництва реєструють платниками єдиного податку при відповідності інших умов?

1. На 12 місяців 3. На необмежений строк

2. На 6 місяців 4. Щоквартально

 

23. Чи обов’язково суб’єкти малого підприємництва повинні переходити на сплату єдиного податку (при відповідності до інших вимог)?

1. Так

2. За вибором суб’єкта малого підприємництва

3. За вибором суб’єкта малого підприємництва і в залежності від його виду діяльності

4. За розпорядженням податкової інспекції

 

24. Коли підприємство - суб’єкт малого підприємництва має право перейти на сплату єдиного податку

1. З початку календарного року

2. Новостворені підприємства з дати реєстрації

3. З наступного звітного кварталу, але не більше одного разу на календарний рік

4. Всі відповіді вірні

 

25.Суб’єкти малого підприємництва – платники єдиного податку можуть відмовитись від сплати єдиного податку:

1. Добровільно за власним рішенням у випадках, якщо ще не має перевищення визначених показників податковим законодавством.

2. За рішенням податкової інспекції при перевищенні показників, які дозволяють користуватись спрощеним оподаткуванням.

3. 2. За рішенням податкової інспекції при здійсненні видів діяльності, якими не дозволяється займатись платникам єдиного податку.

4. При всіх вище вказаних випадках.

 

26. Суб’єкти малого підприємництва, які перейшли на єдиний податок 1-3 групи, розрахунки з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками можуть здійснювати?

1. Лише грошовими коштами в готівковій формі

2. Лише грошовими коштами в безготівковій формі

3. Лише грошовими коштами в готівковій і безготівковій формі

4. Грошовими коштами з використанням бартерних розрахунків

 

27. Які підприємства можуть перейти на спрощену систему оподаткування (єдиний податок)?

1. При обсягу виручки за рік, визначеної по моменту реалізації продукції

2. При обсягу виручки за рік, розрахованому по даті надходження коштів за реалізовану продукцію

3. При обсягу виручки за рік, визначеної незалежно від послідовності операцій

 

28. Платники єдиного податку 1-3 груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги):

1. Виключно грошовими коштами в готівковій формі

2. Виключно грошовими коштами в безготівковій формі

3. Виключно грошовими коштами в готівковій та / абоі безготівковій формі

4. Різні види розрахунків, в т.ч. грошові, бартерні, документарні

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.