Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Г) на четвертому етапі (друга половина 50-х рр.).4. Місцеві фінанси підпорядковані:

а) міжнародним фінансам; б) загальнодержавним фінансам;в) фінансовому ринку;

г) фінансам підприємств.

5. Фінанси місцевих органів влади впливають на економічне зростання через:

а) капітальні витрати;

б) установлення ставок митного збору на імпортовані товари;

в) проведення благодійних акцій;

г) діяльність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі.

6. Зведений бюджет району об’єднує:

а) бюджети міст районного підпорядкування; б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад; в) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних та сільських рад; г) обласний та міський бюджет.

7. Фонди, в яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення громадських послуг – це

а) місцеві податки і збори; б) фінанси комунальних підприємств; в) самостійні місцеві бюджети; г) позабюджетні валютні й цільові фонди органів місцевого самоврядування; д) комунальні платежі.

8. Який із елементів системи місцевих фінансових інститутів забезпечує фіскальні передумови самостійності місцевих бюджетів у частині формування їхніх доходів?

а) місцеві податки і збори; б) фінанси комунальних підприємств; в) самостійні місцеві бюджети; г) позабюджетні валютні й цільові фонди органів місцевого самоврядування; д) комунальні платежі.

9. До якого виду доходів місцевих фінансових ресурсів належать доходи комунальних підприємств?

а) до власних; б) до закріплених; в) до регульованих; г) вірна відповідь відсутня.

10. Скільки відсотків від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, зараховується до доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення?

а) 100 відсотків; б) 75 відсотків; в) 50 відсотків; г) 25 відсотків; д) 15 відсотків.

11. Доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи - це

а) власні доходи; б) закріплені доходи; в) регульовані доходи; г) вірна відповідь відсутня.

12. До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (сума 2 кошика), належать:

а) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; б) податок з доходу фізичних осіб; в) плата за землю; г) місцеві податки і збори; д) вірна відповідь а, в і г; е) вірна відповідь а, б і в.

13. Скільки відсотків від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, зараховується до доходів обласних бюджетів?

а) 100 відсотків; б) 75 відсотків; в) 50 відсотків;г) 25 відсотків; д) 15 відсотків.

14. Який із перерахованих видів податків належить до бюджету розвитку?

а) податок з доходу фізичних осіб; б) єдиний податок;в) плата за землю; г) адміністративні штрафи.

15. В який термін з дня публічного розміщення прийнятого Закону України «Про Державний бюджет» повинні бути прийняті рішення про місцеві бюджети?

а) у тижневий термін; б) у двотижневий термін; в) у трьохтижневий термін; г) впродовж наступного місяця.

 

Рейтинг: 1 пит. – 0,2 б. = 3 б.

Тести В-1:

1. В які теорія місцевого самоврядування міститься твердження, що община як самоврядний територіальний колектив є таким же суспільним утворенням?

а) теорія природних прав общин;б) державна теорія місцевого самоврядування; в) теорія громадського самоврядування; г) теорія муніципального дуалізму.

2. Головним елементом фінансів місцевих органів влади є:

а) власні доходи; б) неподаткові доходи; в) видатки.

3. На якому етапі становлення сутності місцевих фінансів існувало твердження про те, що місцеві фінанси це місцеві бюджети, ці поняття ототожнювали:

а) на першому етапі (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.);

б) на другому етапі (кінець 30-х років – 40 рр.);

в) на третьому етапі (початок 50 рр.);

г) на четвертому етапі (друга половина 50-х рр.).

4. До якого виду доходів місцевих фінансових ресурсів належать доходи комунальних підприємств?

а) до власних; б) до закріплених; в) до регульованих; г) вірна відповідь відсутня.

5. Скільки відсотків від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, зараховується до доходів бюджетів міста Києва?

а) 100 відсотків; б) 75 відсотків; в) 50 відсотків; г) 25 відсотків; д) 15 відсотків.

6. Доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи - це

а) власні доходи; б) закріплені доходи; в) регульовані доходи; г) вірна відповідь відсутня.

7. До бюджету розвитку, належать наступні надходження:

а) кошти від відчуження майна; б) адміністративні штрафи; в) плата за землю; г) місцеві податки і збори.

8. Скільки відсотків від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, зараховується до доходів обласних бюджетів?

а) 100 відсотків; б) 75 відсотків; в) 50 відсотків; г) 25 відсотків; д) 15 відсотків.

9. Бюджет району об’єднує:

а) бюджети міст районного підпорядкування; б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад; в) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних та сільських рад; г) обласний та міський бюджет.

10. Фонди, в яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення громадських послуг – це

а) місцеві податки і збори; б) фінанси комунальних підприємств; в) самостійні місцеві бюджети;г) позабюджетні валютні й цільові фонди органів місцевого самоврядування; д) комунальні платежі.

11. Зведений бюджет області складається:

а) з бюджетів районів і міст обласного підпорядкування; б) з Державного бюджету та бюджету АРК; в) з власного та центрального бюджетів;
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.