Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань

 

1. Кримінальний процес як галузь права.

2. Історичні типи кримінального процесу.

3. Функції кримінального процесу як діяльності.

4. Кримінальна процесуальна діяльність органів та установ кримінально-виконавчої системи.

5. Конституція України – правова основа кримінального процесуального законодавства.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України, його призначення та структура.

7. Інші законодавчі акти України як джерела кримінального процесуального законодавства.

8. Рішення Конституційного Суду України як джерела кримінального процесуального законодавства. Рішення Європейського Суду з прав людини.

9. Чинні міжнародні угоди, згоду на обов’язковість яких дано Верховною Радою України, як частина національного кримінального процесуального законодавства України.

10. Роль постанов пленуму Верховного Суду України, рішень вищестоящих судових інстанцій у конкретних справах, відомчих, нормативних актів у регулюванні кримінальної процесуальної діяльності. Судова практика як джерело права.

11. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації.

12. Міжнародно-правові принципи кримінального процесу.

13. Засади кримінального провадження.

14. Змагальність у досудовому провадженні.

15. Порушення прав та законних інтересів громадян на досудовому слідстві.

16. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і гідності у кримінальному судочинстві України.

17. Склад суду за Кримінальним процесуальним кодексом України.

18. Підсудність за Кримінальним процесуальним кодексом України.

19. Суб’єкти кримінального провадження.

20. Відводи у кримінальному провадженні.

21. Версії у процесі доказування.

22. Планування у процесі доказування.

23. Використання досягнень науки і техніки в процесі доказування.

24. Роль оперативно-розшукової діяльності (ОРД) у доказуванні.

25. Презумпції і преюдиції у доказуванні.

26. Фіксування кримінального провадження.

27. Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі.

28. Відшкодування фізичної шкоди у кримінальному процесі.

29. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі.

30. Право підозрюваного, обвинуваченого вимагати відновленню репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились.

31. Строки у кримінальному провадженні.

32. Розумні строки у кримінальному провадженні.

33. Розподіл процесуальних витрат у кримінальному провадженні.

34. Рішення щодо процесуальних витрат.

35. Фіксування кримінального провадження.

36. Заходи забезпечення кримінального провадження;

37. Запобіжні заходи.

38. Тимчасове затримання як запобіжний захід у кримінальному провадженні.

39. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні.

40. Загальні положення досудового розслідування;

41. Строки досудового розслідування;

42. Підслідність у досудовому розслідуванні.

43. Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій.

44. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

45. Втручання у приватне спілкування.

46. Зміна повідомлення про підозру особі.

47. Доповнення повідомлення про підозру особі.

48. Допит підозрюваного як етап повідомлення про підозру особі.

49. Поняття і підстави для направлення кримінального провадження до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності.

50. Порядок направлення кримінального провадження до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності.

51. Порядок спрощеного провадження у кримінальному процесі України.

52. Порядок кримінального провадження судом присяжних у першій інстанції.

53. Суд присяжних у світі та Україні.

54. Загальна характеристика стадії апеляційного провадження.

55. Наслідки надходження касаційних скарг чи подань.

56. Порядок і строки призначення касаційного розгляду.

57. Порядок касаційного розгляду.

58. Особи, які беруть участь у касаційному розгляді.

59. Підстави для перегляду судових рішень у касаційному порядку.

60. Обсяг перевірки справи касаційним судом. Нові (додаткові) матеріали в суді касаційної інстанції.

61. Рішення касаційного суду за результатами розгляду провадження.

62. Провадження у Верховному Суді України щодо перегляду судового рішення.

63. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

64. Підстави для перегляду судових рішень у Верховному Суді України.

65. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримі­нальних справ відповідності КПК заяви та допуск справи до провадження у Верховному Суді України.

66. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України.

67. Провадження у судах України щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

68. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

69. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

70. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами

71. Порядок виконання рішень у кримінальному провадженні.

72. Міжнародна взаємодія між державами по боротьбі зі злочинністю в сфері судочинства по кримінальним правопорушенням.

73. Кримінально-процесуальна форма.

74. Особливі порядки кримінального провадження.

75. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.

76. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв консульських установ України.

77. Кримінальне провадження на підставі угод.

78. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

79. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

80. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.